Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 19: Laktuloza 500 ml.sirup Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 2.576,28 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 20: Loperamid 2 mg.tbl Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 282,74 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 21: Nistatin 24 ml.oral.susp Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 8.037,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 22: Nistatin tbl.oral Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 15,14 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 24: Hemin 250 mg. infuzioni koncentrat (Normosang) Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 7.550,40 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 25: Nifuroxazid 100mg.caps, 200 mg. caps., sirup 200 mg/ 5 ml Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 1.030,71 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 26: Liof.mliječno kiselinske bakterije (Lactobacillus acidohilus, Bifidobaacterium infantis, Enterococcus faecium) caps.), Liof. mliječno kiselinske bakterije (Bifidobacterium + maltodekstrin) kesice Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 7.110,55 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 28: Sulfasalazin 500 mg.tbl Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 597,44 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 29: Mesalazin 500 mg.tbl Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 1.794,87 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 30: Mesalazin 4 gr. klizme, Mesalazin 2 gr. Klizme Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 4.11.2013. 1.249,26 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 31: Pankreatin drag. ili caps Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.138,46 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 32: Inzulin humani brzog djelovanja 100i.j/ml.3 ml.x5 Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 8.271,80 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 33: Inzulin lispri 100 i.j/ml 3mlx5 Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 3.382,47 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 34: Inzulin aspart 100 i.j./mll 3 ml x5 Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 1.494,87 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 35: Inzulin hum. srednje dugog djelovanja 100 i.j/ml.3 ml x5 Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 464,52 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 36: Analozi srednje dugog djelovanja 100 i.j/ml. 3 mlx5 Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 929,05 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 37: Inzulin srednje brzog djelovanja sa brzim postizanem efekta inzulin humani miješani 100 i.ij/ml. 3 ml. x5 Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 8.271,80 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 38: Inzulin srednje dugog djelovanja u kombinaciji sa inzulinom kratkog djelovanja 100 i.j/ml. 3 ml.x5 inzulin lispro mix 25 efekta miješani analozi 100 i.j/ml. 3 ml. x5 Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 338,24 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 39: Inzulin i analozi sa dugim djelovanjem - inzulin glargin 100 i.j/ml 3 mlx5 Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 5.250,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 40: Inzulin i analozi sa dugim djelovanjem - inzulin detemir 100 i.j/ml 3mlx5 Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 5.690,17 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 41: Inzulin glulisin 100 i.j./ml 3 mlx5 Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 335,05 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 42: Inzulin srednje dugog djelovanja u kombinaciji sa inzulinom kratkog djelovanja 100 i.j/ml. 3 ml.x5 inzulin lispro mix 50 Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.11.2013. 338,24 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 43: Inzulin srednje dugog djelovanja u kombinaciji sa inzulinom kratkog djelovanja 100 i.j/ml 3 ml.x5 inzulin aspart mix 30 Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 747,43 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 44: Metformin 850 mg tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 687,26 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 45: Glimeperid 1 mg tbl, 2 mg tbl. Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 4.11.2013. 411,92 Službeni glasnik BiH 68/14