Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo sigurnosti BiH Pružanje usluga održavanja Tetra sistema Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 19.1.2015. 202.440,00 SG 06/15
Granična policija BiH Lot 20- Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Grude Otvoreni Perišić d.o.o. Grude 2.1.2015. 116.909,48 SG 06/15
Granična policija BiH Lot 7- Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Orašje Otvoreni Antunović d.o.o. Orašje 1.1.2015. 70.883,33 SG 06/15
Opština Zenica Pružanje usluga kolektivnog osiguranja uposlenika Općine Zenica u 2015. godini Otvoreni BSO d.d. Zenica 12.1.2015. 10.417,85 SG 06/15
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Lot 3- Obezbjeđenje kreditnih sredstava u visini od 2.000.000,00 KM Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 9.1.2015. 99.771,35 SG 06/15
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Usluge pregleda ugrađene opreme u protueksplozivnoj izvedbi, pregled ispravnosti aparata za početno gašenje požara, mjerenja sistema uzemljenja, gromobrana, statičkog elektriciteta, trafoa i ostale ugluge definisane zakonima i propisima, te usluge obuke uposlenika Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 21.1.2015. 49.100,00 SG 06/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1- Nabavka gaze, proizvoda od gaze Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2015. 107.470,50 SG 06/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2- Nabavka flastera, maski i ostalog sanitetskog materijala Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2015. 32.447,00 SG 06/15
Opština Centar Sarajevo Servisiranje računarske opreme i ostale informatičke usluge u 2015. i 2016. godini Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 19.1.2015. 23.200,00 SG 06/15
Opština Centar Sarajevo Održavanje računarske mreže i ostalih usluga na instalaciji u 2015. i 2016. godini Otvoreni Silnica d.o.o. Ilidža 15.1.2015. 32.439,20 SG 06/15
Opština Centar Sarajevo Uspostava i održavanje usluge Interneta i Intraneta, WEb hosting i ostale usluge za Općinu Centar za 2015. i 2016. godinu Otvoreni EUROPRONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 54.960,00 SG 06/15
Opština Novo Sarajevo Izvođenje nepredviđenih radova na održavanju i popravci česmi - nabavka i ugradnja pumpi za fontanu pored muzičke škole na području Opštine Novo Sarajevo Pregovarački FADŽ COMPANY d.o.o. Ilidža 13.1.2015. 3.986,00 SG 06/15
Opština Novo Sarajevo Pružanje usluga servisiranja službenog vozila Općine Novo Sarajevo iz programa "FIAT" Pregovarački UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o. Sarajevo 19.1.2015. 12.659,35 SG 06/15
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava dodatnih radova u prizemlju glavne zgrade bolnice na temelju glavnog Ugovora za sanaciju temelja Pregovarački LI-GRAD d.o.o. Livno 14.1.2015. 39.733,85 SG 06/15
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava telekomunikacijskih usluga, dodatnih usluga prema zaključenim glavnim ugovorima uz promjenu postojećih tarifa i pružanje dodatnih tehničko-ekonomski povezanih usluga Pregovarački JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar Mostar 14.1.2015. 26.400,00 SG 06/15
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje vodovoda u 2015.godini Otvoreni Interkont komerc d.o.o. Banja Luka 12.1.2015. 81.650,06 SG 06/15
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Nabavka goriva za potrebe rada mehanizacije tokom 2015.godine Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 60.990,00 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka tečnih naftnih derivata za potrebe voznog parka u TE Tuzla, Tuzla Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 8.1.2015. 67.887,03 SG 06/15
Grad Tuzla Lot 3- Izvođenje vrelovodne mreže 110/60 C Otvoreni VODO-INS d.o.o. Tuzla 8.1.2015. 1.282.917,83 SG 06/15
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 4- Svježe voće i povrće sa sukcesivnom isporukom u 2015. godini Otvoreni Zemljoradnička zadruga GRAČANKA Gračanica 16.1.2015. 71.671,50 SG 06/15
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 8- Topli i hladni napici sa sukcesivnom isporukom u 2015. godini Otvoreni STATIONERY d.o.o. Tuzla 5.1.2015. 23.975,00 SG 06/15
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 9- Ostali prehrambeni proizvodi i potrošni pribor sa sukcesivnom isporukom u 2015. godini Otvoreni STATIONERY d.o.o. Tuzla 5.1.2015. 45.311,50 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka uljnih energetskih transformatora 10(20)/0,4 kV, za proizvodne potrebe Ugovornog organa Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.1.2015. 120.000,00 SG 06/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis sigurnosne opreme Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 13.1.2015. 53.880,00 SG 06/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 15.1.2015. 125.280,00 SG 06/15