Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Lukavac Lot 1: Nabavka papira, koverti, sveski, fascikli, virmana, olovaka, registratora, heftarica, bušilica i sl. u 2014. godini Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 8.1.2014. 11.484,95 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Lukavac Lot 2: Nabavka tonera i tinti za štampače, pLotere i kopir aparat u 2014. godini. Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 7.847,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Lukavac Lot 3: Nabavka knjiga ovjere potpisa, prepisa i rukopisa, interne dostavne knjige, omoti predmeta, obrasci, zapisnici i slično u 2014. godini Otvoreni SZR Grafičar Doboj 8.1.2014. 8.355,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 1: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: materijal Silk-svila, Tip upreden, Boja crn, G 6-0, Igla tip triangular- reverse cut, Igla - m 280, Igla dužina mm 12,0, Igla krivina 3/8, dvije igle) Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2014. 368,64 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 2: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal Polypropilen, Tip monofilament, Boja plav, G 5-0, Igla tip triangular-reverse cut, Igla - m 430, Igla dužina mm 12,0, Igla krivina 3/8, dvije igle Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2014. 720,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 3: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal Polypropilen, Tip monofilament, Boja plava, G 6-0, Igla tip triangular-reverse cut, Igla - m 330, Igla dužina mm 13,0, Igla krivina 3/8, dvije igle tip triangular-reverse cut, Igla - m 430, Igla dužina mm 12,0, Igla krivina 3/8, dvije igle Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2014. 700,80 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 4: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal Polypropilen, Tip monofilament, Boja plav, G 10-0, Igla tip špatula+ špatula, Igla - m 150/ 100, Igla dužina mm16 i 6,0, Igla krivina ravna + 3/8, dvije igle tip triangular-reverse cut, Igla - m 330, Igla dužina mm 13,0, Igla krivina 3/8, dvije igle tip triangular-reverse cut, Igla - m 430, Igla dužina mm 12,0, Igla krivina 3/8, dvije igle Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2014. 2.248,80 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 5: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal Polypropilen, Tip monofilament, Boja plav, G 10-0, Igla tip špatula, Igla - m 150, Igla dužina mm 16,0 i 16, Igla krivina ravna+ ravna, dvije igle tip špatula+ špatula, Igla - m 150/ 100, Igla dužina mm16 i 6,0, Igla krivina ravna + 3/8, dvije igle tip triangular-reverse cut, Igla - m 330, Igla dužina mm 13,0, Igla krivina 3/8, dvije igle tip triangular-reverse cut, Igla - m 430, Igla dužina mm 12,0, Igla krivina 3/8, dvije igle Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2014. 2.766,72 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 6: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal Polypropilen, Tip monofilament, Boja plav, G 10-0, Igla tip špatula, Igla - m 150, Igla dužina mm 6,4, Igla krivina 3/8, dvije igle tip špatula, Igla - m 150, Igla dužina mm 16,0 i 16, Igla krivina ravna+ ravna, dvije igle tip špatula+ špatula, Igla - m 150/ 100, Igla dužina mm16 i 6,0, Igla krivina ravna + 3/8, dvije igle tip triangular-reverse cut, Igla - m 330, Igla dužina mm 13,0, Igla krivina 3/8, dvije igle tip triangular-reverse cut, Igla - m 430, Igla dužina mm 12,0, Igla krivina 3/8, dvije igle Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2014. 2.405,40 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 7: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal Polyester, Tip upreden, Boja bijel, G 5-0, Igla tip špatula, Igla - m 380, Igla dužina mm 8,0, Igla krivina 1/4, dvije igle Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2014. 2.577,60 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 8: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal PGA, Tip upreden, boja, G5-0, Igla tip triangular-reverse cut, Igla - m 430, Igla dužina mm 12,0, Igla krivina 3/8, dvije igle Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2014. 872,64 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 9: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal PGA, Tip upreden, boja, G 5-0, Igla tip špatula, Igla - m 330, Igla dužina mm 8,0, Igla krivina 1/4, dvije igle Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 15.1.2014. 3.168,36 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 10: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal PGA, Tip upreden, boja, G 6-0, Igla tip špatula, Igla - m 240, Igla dužina mm 6,4, Igla krivina 1/2, dvije igle Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2014. 5.374,80 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 11: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal PGA, Tip upreden, boja, G 6-0, Igla tip špatula, Igla - m 240, Igla dužina mm 8,0, Igla krivina 1/4, dvije igle Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 15.1.2014. 7.041,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 12: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal PGA, Tip upreden, boja, G 7-0, Igla tip špatula, Igla - m 200, Igla dužina mm 6,0, Igla krivina 1/2, dvije igle Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 15.1.2014. 7.246,80 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 13: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal PGA, Tip upreden, boja, G 8-0, Igla tip špatula, Igla - m 200, Igla dužina mm 6,4, Igla krivina 3/8, dvije igle m 200, Igla dužina mm 6,0, Igla krivina 1/2, dvije igle Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 15.1.2014. 12.300,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 14: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal Nylon, Tip monofilament, Boja crn, G 8-0, Igla tip špatula, Igla - m200, Igla dužina mm 6,4, Igla krivina 1/4, dvije igle Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2014. 1.896,96 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 15: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal Nylon, Tip monofilament, Boja crn, G 10-0, Igla tip špatula, Igla - m150, Igla dužina mm 6,0, Igla krivina 3/8, dvije igle Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2014. 7.383,60 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 16: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal Nylon, Tip monofilament, Boja crn, G 11-0, Igla tip špatula, Igla - m150, Igla dužina 5,0, Igla krivina 1/2, dvije igle špatula, Igla - m 150, Igla dužina mm 6,0, Igla krivina 3/8, dvije igle Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2014. 1.844,64 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Nabavka potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti: potrošni materijal specifičan za aparat Millennium proizvođača Bausch & Lomb ili ekvivalent Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 13.1.2014. 487.000,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavka potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti. Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 13.1.2014. 46.784,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Nabavka potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti. Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 13.1.2014. 17.175,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Nabavka potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti. Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 13.1.2014. 29.800,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 5: Nabavka potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti. Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 13.1.2014. 5.960,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 6: Nabavka potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti. Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 13.1.2014. 13.781,00 Službeni glasnik BiH 4/14