Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka 20 parcijalnih endoproteza kuka tipa Austin Moore za potrebe Klinike za traumatologiju Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 15.1.2013. 6.109,98 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Sanacija zgrade Autoparka u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ITC d.o.o. Zenica 10.1.2013. 53.735,51 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka reduktora za dodavače u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 9.1.2013. 23.890,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Tender broj: 01-2-133/2011-P- Realizacija optičkog spojnog puta na dionicama TS 35/10/6 kV Bukinje - Pogon Radionica i Rekultivacija Šićki Brod za potrebe ZD Rudnici Kreka d.o.o.Tuzla Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.1.2013. 49.679,30 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Sanacija krova na objektu Generalne direkcije Otvoreni Flooring d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.1.2013. 71.164,10 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava nafte i naftnih derivata - Mostar Pregovarački ENERGY COMMERCE d.o.o. Mostar 8.1.2013. 75.264,62 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Nabava nafte i naftnih derivata - Jajce Pregovarački Radić Company d.o.o. Jajce 8.1.2013. 33.440,79 Službeni glasnik BiH 4/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 1: Nabavka baterija, ispravljača i agregata za RD Travnik Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 10.1.2013. 64.824,00 Službeni glasnik BiH 4/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 3: Nabavka alata i opreme za RD Travnik Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.1.2013. 22.965,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 2: Osiguranje zaposlenika Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 16.1.2013. 201.204,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 3: Osiguranje novca i vrijednosnica Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 16.1.2013. 78.300,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Isporuka alata (stalna sredstva) za potrebe ED Zenica Otvoreni Maxtrade d.o.o. Zenica Zenica 14.1.2013. 24.345,20 Službeni glasnik BiH 4/13
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga servisiranje i popravke motornih vozila i mašina sa obezbjeđenjem i ugradnjom potrebnih rezervnih dijelova Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 15.1.2013. 400.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Gradska toplana Brod Bankarske usluge kreditiranja Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 11.1.2013. 827.606,58 Službeni glasnik BiH 4/13
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Kancelarijski materijal i kancelarijski materijal sa logom Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 8.1.2013. 10.283,30 Službeni glasnik BiH 4/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 1: Informatička oprema Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 7.1.2013. 45.223,16 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka plative bankarske garancije u vrijednosti od 5.000.000,00 KM za potrebe JP Komunalno Brčko d.o.o. Brčko Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 17.1.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka motornih vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 3.1.2013. 76.290,00 Službeni glasnik BiH 6/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 7: Rezervni dijelovi za šumski zaglobni traktor Timberjack 240B i 240C Otvoreni PARTS EXPERT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.1.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava Gartner licenci Pregovarački Gartner Ireland Limited Irska 9.1.2013. 93.097,51 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabava mobilnih uređaja za djelatnike Tip 1 Otvoreni DIMOTEL d.o.o. Posušje Posušje 18.1.2013. 55.775,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava mobilnih uređaja za djelatnike Tip 2 Otvoreni DIMOTEL d.o.o. Posušje Posušje 18.1.2013. 152.438,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Nabava mobilnih uređaja za djelatnike Tip 3 Otvoreni DIMOTEL d.o.o. Posušje Posušje 18.1.2013. 48.506,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Nabava mobilnih uređaja za djelatnike Tip 4 Otvoreni MOBIS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo 18.1.2013. 66.964,50 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje POS aplikacije Pregovarački Hera d.o.o. Mostar 17.1.2013. 15.750,00 Službeni glasnik BiH 6/13