Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge slanja poštanskih pošiljki za potrebe JP NIO Službeni list BiH Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2012. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Parlamentarna skupština BiH Usluge servisiranja i popravke službenh vozila iz programa VW i Audi Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 6.1.2012. 81.196,59 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Dodatne usluge 24-satne fizičke zaštite ljudi i imovine na naplatnim mjestima autoceste A1 (Jošanica, Podlugovi, Visoko, Kakanj) Pregovarački Alarm-West d.o.o. Mostar 5.1.2012. 35.136,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Radni stolovi,kasete, računarski stolovi, konferencijski stol, vješalice, klub stolovi, fotelje, ormari za garderobu-metalni, klupe,konferencijske stolice bez i sa rukonaslonom, ormari za lične stvari, korpe za smeće radne ploče, šporet ugradbeni sa pločom, viseći elementi itd. Otvoreni DSM-Trade d.o.o. Kakanj 9.1.2012. 34.381,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Remont reduktora pogona transporta samohodne trake BRs-1400 (4 kom) Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 5.1.2012. 177.350,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava opreme za tehničku zaštitu (oprema za video nadzor, protuprovalni alarmni sustavi i sl.) za potrebe tehničke zaštite objekata Distribucije električne energije Otvoreni Agencija Sigurnost Dropuljuć d.o.o. Ljubuški 11.1.2012. 39.934,03 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada tehničke dokumentacije: izgradnja 4 mosta na cesti M18, dionica: Kladanj-Potpaklenik Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.1.2012. 427.350,01 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta tunela Karaula (T7), duljine L=cca 860m, na cesti M18, dionica Kladanj - Podpaklenik, potez prevoj Karaula Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.1.2012. 427.350,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Obavljanje usluga službe Pomoć - Informacije (SPI) na javnim cestama u Federaciji BiH Otvoreni Asocijacija auto moto klubova u Bosni i Hercegovini (AAMKBIH) Mostar 11.1.2012. 769.230,77 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 2: Obavljanje usluga službe Pomoć - Informacije (SPI) na javnim cestama u Federaciji BiH Otvoreni BIHAMK UG Bosanskohercegovački auto-moto klub, Sarajevo Sarajevo 9.1.2012. 2.564.102,56 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Istražni radovi po zadatom programu i izrada geotehničkog elaborata misije G1 za dionicu Bročanac Drenovac, L=25,05 km Otvoreni Geo-Marić d.o.o., Igh-Mostar d.o.o. Mostar 11.1.2012. 77.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 1: Arhitektonsko građevinski radovi i elektroinstalaterski radovi Otvoreni PROGRAD d.o.o. Žepče 10.1.2012. 78.994,86 Službeni glasnik BiH 5/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 2: Izvođenje mašinskih radova (klimatizacija i ventilacija) Otvoreni PROGRAD d.o.o. Žepče 10.1.2012. 119.501,80 Službeni glasnik BiH 5/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Nabavka lož ulja za sezonu grijanja 2011.-2012. godine Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 6.1.2012. 41.626,00 Službeni glasnik BiH 5/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Izrada projekata za izgradnju elektroenergetskih priključaka za GSM bazne stanice Čelopek - Opština Novi Grad i Budimlić Japra - Opština Oštra Luka u RS-u Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.1.2012. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada BPK, Goražde Isporuka materijala za tekuće održavanje zgrada u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni Novogradnja d.o.o. Goražde Goražde 12.1.2012. 2.125,14 Službeni glasnik BiH 5/12
Opština Zvornik Proširenje i rekonstrukcija vodovodne mreže u MZ Oraovac Otvoreni Instel d.o.o. Bijeljina 5.1.2012. 90.223,14 Službeni glasnik BiH 5/12
Vodovod a.d. Banja Luka 80.000 litara Euro dizel, EN 590 ( Euro-4); 40.000 litara bezolovnog mot. benzina,BMB-95; 12.000 litara lož ulja - ekstra lako Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.1.2012. 693.589,20 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Isporuka fiskalnih sustava u Regiji jug Otvoreni NET d.o.o. Mostar 4.1.2012. 35.400,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka junećeg mesa i mesnih proizvoda Pregovarački Mesnica Spahić Lukavac 19.1.2012. 140.559,50 Službeni glasnik BiH 7/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Izrada, isporuka i kupoprodaja obrazaca potvrda o vlasništvu vozila i potvrda o registraciji vozila Otvoreni Konzorcij Lanaco d.o.o. Banja Luka 17.1.2012. 645.521,69 Službeni glasnik BiH 7/12
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Nabavka avio-karata Otvoreni Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 5.1.2012. 9,82 Službeni glasnik BiH 7/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku Medicinskih sredstava X/2011 - Test trakice za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o., AB Medic Sarajevo 10.1.2012. Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Periodični ljekarski pregledi radnika RJ Rudnik u toku 2011. godine, koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom Otvoreni Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 4.1.2012. 76.847,33 Službeni glasnik BiH 7/12