Javne nabavke za 2011 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Institut za mjeriteljstvo BiH Lot 2: Etalonska i prateća oprema za vrijeme i frekvenciju Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 13.12.2010. 149.590,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Institut za mjeriteljstvo BiH Lot 3: Sistem za testiranje elektromagnetne kompatibilnosti (EMC) Otvoreni Micom Electronics d.o.o. Slovenija 22.12.2010. 566.690,34 Službeni glasnik BiH 1/11
Institut za mjeriteljstvo BiH Lot 4: Sistem za testiranje mjerila električne energije Otvoreni Micom Electronics d.o.o. Slovenija 22.12.2010. 149.590,33 Službeni glasnik BiH 1/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 4: Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor ECO track 55V i 120V Otvoreni Kasumex d.o.o. Vogošća 20.12.2010. 1.281.277,16 Službeni glasnik BiH 1/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor LKT 81 i LKT 81 turbo Otvoreni Kasumex d.o.o. Vogošća 20.12.2010. 1.770.330,79 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara za potrebe generalne direkcije BH Telecom d.d. Sarajevo Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 10.12.2010. 53.906,76 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Instalacioni materijal - kablovi, konektori, sistemi za prolaz kablova i alati Otvoreni Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska Hrvatska 9.12.2010. 548.610,41 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Instalacioni materijal - pribor Otvoreni BANKEL d.o.o. Zagreb Hrvatska 14.12.2010. 92.176,74 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka junećeg mesa Otvoreni Mesnica Spahić Lukavac 1.12.2010. 131.300,00 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka Security licenci, IRONPORT support i licence Otvoreni Emerging Markets Consultans Društvo za informacijske tehnologije, marketing i savjetovanje d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.12.2010. 180.486,24 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka Security licenci, TIPPING POINT support licence Otvoreni Emerging Markets Consultans Društvo za informacijske tehnologije, marketing i savjetovanje d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.12.2010. 35.270,96 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava i implementacija sustava za pohranu podataka (storage system) i 2 servera za pripremu i obradu podataka Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 13.12.2010. 243.600,02 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 1: Desktop računar brand name, Switch, Ups Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.12.2010. 51.560,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Nabavka euro dizela, motornog benzina, motornog ulja Otvoreni GAGI TRANS d.o.o. Banja Luka 22.12.2010. 119.757,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Nabavka lož ulja Otvoreni GAGI TRANS d.o.o. Banja Luka 22.12.2010. 32.431,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ured za reviziju institucija FBIH Ugovor o nabavci putničkog automobila Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 30.11.2010. 34.850,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Ugovor o kupoprodaji 1 (jednog) dostavnog motornog vozila-furgon Otvoreni ICM-trade d.o.o. Laktaši 27.12.2010. 31.196,58 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 4: Ugovor o kupoprodaji 10 (deset) terenskih motornih vozila Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 23.12.2010. 162.102,56 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za statistiku BiH Nabavka roba - informatička roba i softveri za potrebe Agencije za statistiku BiH Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 29.11.2010. 235.640,49 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Ponovna nabavka potrošnog materijala za potrebe Službe uslužnih djelatnosti Otvoreni Niva-Mobi Banja Luka 30.12.2010. 51.609,43 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Ponovna nabavka potrošnog materijala za potrebe Službe uslužnih djelatnosti Otvoreni GMG-Sanex d.o.o. Banja Luka 30.12.2010. 57.482,16 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Ponovna nabavka potrošnog materijala za potrebe Službe uslužnih djelatnosti Otvoreni Niva-Mobi Banja Luka 30.12.2010. 169.946,98 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Ponovna nabavka potrošnog materijala za potrebe Službe uslužnih djelatnosti Otvoreni GMG-Sanex d.o.o. Banja Luka 30.12.2010. 264.006,40 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 6: Ponovna nabavka potrošnog materijala za potrebe Službe uslužnih djelatnosti Otvoreni Niva-Mobi Banja Luka 30.12.2010. 132.207,79 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Banja Luka Lot 7: Ponovna nabavka potrošnog materijala za potrebe Službe uslužnih djelatnosti Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 30.12.2010. 196.850,08 Službeni glasnik BiH 1/11