Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Rekonstrukcija i izgradnja SN i NN mreže za RJ Elektrodistribucija Banja Luka Otvoreni Elektroobnova d.o.o. Čelinac 4.1.2014. 689.167,10 Službeni glasnik BiH 4/14
JP NIO Službeni list BiH Nabavka četiri servera, i to: FTP server, print server i dva internet servera. Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 8.1.2014. 26.380,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: specifični lijekovi, rekombinantni faktor koagulacije VIII (oktokog alfa) amp. 500 i.j./ 2,5 ml i 250 i.j./2,5 ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 141.002,13 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 10: specifični lijekovi, lamivudin film tbl. 100 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 1.293,84 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 13: specifični lijekovi, lamivudin/ zidovudin film tbl. (150+300) mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 123.390,72 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 14: specifični lijekovi, abakavir/ lamivudin film tbl. (600+300) mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 24.506,93 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 20: specifični lijekovi, sorafenib film tbl 200 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 853.461,50 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 21: specifični lijekovi, niLotinib caps. 200 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 1.254.703,56 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 23: specifični lijekovi, interferon beta - 1b amp. 0,25 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 785.664,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 25: specifični lijekovi, risperidon amp. 25 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 222.650,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 26: specifični lijekovi, risperidon amp. 37,5 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 242.432,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 27: specifični lijekovi, risperidon amp. 50 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 265.412,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 29: specifični lijekovi, botulinski toksin tipa A amp. 500 i.j. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 104.220,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 30: specifični lijekovi, bosentan film tbl. 125 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 500.412,96 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 31: specifični lijekovi, iloprost sol. 10 mcg/ ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 174.117,60 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 33: specifični lijekovi, entecavir film tbl. 1 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 52.446,53 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 34: specifični lijekovi, telbivudin film tbl. 600 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 29.808,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 36: specifični lijekovi, Filter membrane (kompatibilne sa nebulizatorom za aplikaciju Iloprost amp. od 2 ml) Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 16.824,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 37: specifični lijekovi, Posudice za lijekove - medicine cup (kompatibilne sa nebulizatorom za aplikaciju Iloprost amp. od 2 ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 6.948,00 Službeni glasnik BiH 4/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge održavanja aktivne Cisco mrežne opreme Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 6.1.2014. 61.968,00 Službeni glasnik BiH 4/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge Pregovarački Rukometni Savez Bosne i Hercegovine Sarajevo 9.1.2014. 19.500,00 Službeni glasnik BiH 4/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge Pregovarački Udruženje Teniska akademija NTA Vogošća Sarajevo 9.1.2014. 9.996,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uvođenje informacija sa SN dijela 110/x objekata Elektroprijenosa biH u SCADA sistem DC ED Mostar Otvoreni General Engineering d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 28.700,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nadogradnja lokalnog sistema upravljanja agregatima i postrojenjima u HE Jablanica sa proslijeđivanjem informacija u nadležene Centre upravljanja Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 7.1.2014. 280.907,45 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Revizija i velika opravka 25 dvoosovinskih vagona u TE Tuzla Pregovarački TŽV Gredelj d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.1.2014. 269.995,00 Službeni glasnik BiH 4/14