Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Teritorijalna vatrogasna jedinica Trebinje Nabavka novog vatrogasnog vozila-podvoz, reparacija postojeće nadogradnje i montaža iste na podvoz Otvoreni Škrlec i sinovi d.o.o. Hrvatska 10.1.2013. 114.416,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Obnavljanje i nadogradnja postojećih Symantec Backup Exec i NetBackup licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 14.1.2013. 54.458,40 Službeni glasnik BiH 4/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Nabavka softvera poslovne inteligencije za analizu efikasnosti procesa sudskog odlučivanja Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 10.1.2013. 32.979,60 Službeni glasnik BiH 4/13
Granična policija BiH Lot 1: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Sarajevo Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 2.1.2013. 323.422,22 Službeni glasnik BiH 4/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Stočna hrana Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.1.2013. 175.226,80 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Digitalni tisak formati veći od A4 i B4 Otvoreni PRINT STUDIO d.o.o. Mostar 16.1.2013. 158.665,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Tiskani materijal formati manji od A4 i B4 Otvoreni Intergrafika d.o.o. Mostar 16.1.2013. 73.278,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava BTL kretetivnih rješenja Otvoreni Shift o.r. usluge grafičkog dizajna Mostar 16.1.2013. 69.955,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Sječa i izrada, primicanje, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište-tvrdi put i uspostava šumskog reda - priprema zemljišta (opožarene površine) za pošumljavanje u odjelima 66 i 67 Turija Otvoreni INOPLUSS d.o.o. Kakanj 3.1.2013. 167.670,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Sječa i izrada, primicanje, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište-tvrdi put i uspostava šumskog reda - priprema zemljišta (opožarene površine) za pošumljavanje u odjelima 71 i 72 Turija Otvoreni INOPLUSS d.o.o. Kakanj 3.1.2013. 334.753,50 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Usluge održavanja Škoda automobila Otvoreni COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 14.1.2013. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 1: Nabavka uredskog i potrošnog materijala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 9.1.2013. 259.693,51 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Servisiranje i održavanje kompjutera i kompjuterske opreme za potrebe FZ MIO/PIO Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 8.1.2013. 22.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Snabdijevanje J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o.Sarajevo električnom energijom za 2013. godinu Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 8.1.2013. 320.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Sudska policija FBIH Lot 2: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Zenici Otvoreni Brkić Petrol d.o.o. Zenica Zenica 12.1.2013. 46.153,85 Službeni glasnik BiH 4/13
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Pružanje usluga grijanja putem korištenja energenta na biomasu PELLET Otvoreni BIOENERGI d.o.o.Vitez Vitez 7.1.2013. 110.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka Microsoft licenci Otvoreni ODAVIĆ d.o.o Trebinje 4.1.2013. 14.753,48 Službeni glasnik BiH 4/13
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge snabdijevanja gasom Pregovarački TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 16.1.2013. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga sistematskog ginekološkog pregleda žena Otvoreni JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Sarajevo 7.1.2013. 59.600,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta TS 110/35/10 kV Travnik 1-TS35/10 kV Mehurić Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.1.2013. 76.716,80 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Implementacija aplikacije evidencija ugovora kao dio DMS (Document Management System) projekta uJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 4.1.2013. 78.670,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Prevoz dodatnih količina uglja Pregovarački JP Željeznice FBiH Sarajevo 15.1.2013. 160.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Željeznice FBiH Nabavka rezervnih dijelova za redovnu opravku 200 teretnih kola serije Eas-z te tekuću opravku 200 četvoroosovinskih kola Otvoreni GIG INŽENJERING d.o.o. Kneževo 303.634,75 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinički centar Banja Luka Plazma sterilizatora i dodatne opreme neophodne za njegov rad za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom Otvoreni Centronix d.o.o. Banja Luka Banja Luka 10.1.2013. 224.336,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinički centar Banja Luka Cato software-a i dodatne opreme za centralizovanu pripremu hemoterapije Otvoreni Hospital Plus d.o.o. Srbija 10.1.2013. 190.066,00 Službeni glasnik BiH 4/13