Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka polimernih štapnih izolatora 110 kV Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 5.1.2012. 45.180,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Strujni i naponski mjerni transformatori Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 5.1.2012. 80.755,55 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Odvodnici prenapona 110 kV i srednjeg napona Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 5.1.2012. 44.043,81 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Rezerni dijelovi za visokonaponske prekidače (400 kV i 110 kV) Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo 10.1.2012. 34.176,30 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4: Rezervni dijelovi za srednjenaponske prekidače (35kV, 20 kV i 10 kV) Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo 10.1.2012. 48.300,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5: Rezervni dijelovi za visokonaponske rastavljače 400 kV Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 16.1.2012. 21.972,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Banja Luka Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.1.2012. 12.299,78 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 3: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Doboj Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.1.2012. 10.282,75 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 4: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Prijedor Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.1.2012. 5.842,06 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 6: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.1.2012. 8.371,79 Službeni glasnik BiH 5/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Sukcesivna nabavka goriva, maziva i opreme za motorna vozila BH-Gas-a Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 11.1.2012. 70.772,38 Službeni glasnik BiH 5/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Sukcesivna nabavka roba za potrebe bifea, te sredstava za čišćenje i održavanje higijene u 2012/2013. godini Otvoreni Nivex d.o.o. Sarajevo 1.1.2012. 11.795,05 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka vatrogasnog vozila Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 10.1.2012. 322.200,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 1: Izvođenje instalaterskih radova Otvoreni Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 9.1.2012. 139.789,75 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Kamion sa nadogradnjom kiper tovarnog sanduka za prijevoz zemlje i rasutih tereta korisne nosivosti 3-3,5 tone (kom 1) Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 12.1.2012. 70.900,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava kablova (telekomunikacijski koaksijalni kabel) Otvoreni BANKEL d.o.o. Zagreb Hrvatska 3.1.2012. 83.958,89 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Uređaj za spajanje svjetlovodnih niti Otvoreni IBIS INSTRUMENTS d.o.o. Srbija 10.1.2012. 34.813,78 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Uređaj za upuhivanje kabela i mikrocijevi u cijevi Otvoreni TELEPLUS d.o.o. Mostar Mostar 9.1.2012. 42.706,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava i implementacija integriranog sustava za nadzor i upravljanje ICT okružjem, upravljanje promjenama i inventarom Otvoreni COMBIS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.1.2012. 135.572,43 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Predmet ugovora je nabava IP STB opreme za instalaciju na strani korisnika, radi pružanja IPTV usluge Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 13.1.2012. 591.500,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Regulatorna komisija za energetiku RS Usluge vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje računovodstvenih izvještaja i vršenje ostalih poslovnih usluga iz domena registrovane djelatnosti Otvoreni SUR knjigovodstvena agencija FIRA Trebinje 3.1.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Sukcesivna isporuka industrijske soli NaCl za posipanje cesta u zimskoj sezoni Pregovarački ŽICA d.d. Sarajevo Sarajevo 10.1.2012. 21.368,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 4: Gorivo ED 5 Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.1.2012. 6.673,79 Službeni glasnik BiH 5/12
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge snabdijevanja gasom za potrebe JP NIO Službeni list BiH Pregovarački KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo 10.1.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge odvoza otpada Pregovarački JKP Rad Sarajevo 9.1.2012. 323,80 Službeni glasnik BiH 5/12