Javne nabavke za 2011 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Nabava konzerviranog povrća Otvoreni MM-TT d.o.o. Mostar 09.12.2010. 58.005,68 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinička bolnica Mostar Lot 3: Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda Otvoreni MM-TT d.o.o. Mostar 09.12.2010. 190.449,68 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinička bolnica Mostar Lot 4: Nabava brašna i peciva Otvoreni Žitopromet d.d. Mostar 09.12.2010. 125.449,07 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinička bolnica Mostar Lot 5: Nabava proizvoda od brašna Otvoreni MM-TT d.o.o. Mostar 09.12.2010. 41.402,79 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinička bolnica Mostar Lot 6: Nabava ostalih prehrambenih namirnica Otvoreni MM-TT d.o.o. Mostar 09.12.2010. 107.575,65 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za štampače za masovnu štampu PP2024 za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 15.12.2010. 44.345,90 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Policijska košulja dugi rukav Konkurentski MICCOLO d.o.o. Mostar 23.12.2010. 42.880,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 2: Tipska kućišta za transformatorske stanice 10(20)0,4 kV Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 21.12.2010. 186.550,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Toneri i ketridži Otvoreni EXCELLENT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.12.2010. 57.700,29 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Kancelarijski i potrošni materijal Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 09.11.2010. 54.818,80 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Sredstva za čišćenje i održavanje higijene Otvoreni Nivex d.o.o. Sarajevo 10.11.2010. 20.098,76 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Napitci za bife Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 30.11.2010. 44.631,05 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 6: Naftni derivati Otvoreni OMV BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.11.2010. 15.834,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 7: Posebna zaštitna oprema Otvoreni Plasman d.o.o. Sarajevo Sarajevo 06.12.2010. 8.585,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Oprema za elektronsku identifikaciju konja Pregovarački Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 15.10.2010. 101.032,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka rezervnih dijelova za mehanički dio lokomotive serije 441. Otvoreni Premier d.o.o. Doboj 16.12.2010. 407.345,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Kalinovik Nabavka el. materijala, opreme i izvođenje građevinskih radova na izgradnji TS, VN i NN mreže na lokalitetu Varoš Otvoreni Galeb internacional d.o.o. Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo 26.11.2010. 157.146,24 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Kalinovik Nabavka minibusa za prevoz učenika Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 22.12.2010. 94.700,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo sigurnosti BiH Isporuka prehrambenih artikala i sredstava za higijenu za potrebe Azilantskog centra u Rakovici Otvoreni Distributivni centar d.d. Sarajevo 14.12.2010. 94.363,14 Službeni glasnik BiH 1/11
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 1: Sukcesivna isporuka originalno proizvedenih (nerecikliranih) tonera i kertridža Otvoreni EXCELLENT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.12.2010. 62.760,68 Službeni glasnik BiH 1/11
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 2: Sukcesivna isporuka originalnih tonera i kertridža za uređaje u garanciji Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 13.12.2010. 26.789,11 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka goriva za motorna vozila PJD Konjic Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 30.11.2010. 43.128,40 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka goriva za motorna vozila PJD Mostar Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 30.11.2010. 101.666,87 Službeni glasnik BiH 1/11
Predsjednik RS Nabavka jednog putničkog automobila za potrebe Službe predsjednika Republike Otvoreni ICM-trade d.o.o. Laktaši 23.12.2010. 42.509,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Institut za mjeriteljstvo BiH Lot 1: Etalonska i mjerna oprema za električne veličine sa pripadajućim software-om Otvoreni Micom Electronics d.o.o. Slovenija 22.12.2010. 704.946,92 Službeni glasnik BiH 1/11