Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1-Građevinski radovi koji uključuju posebne zanate Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 136.747,53 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Radovi u šumarstvu Otvoreni GALIĆ USLUGE d.o.o. Ribnik 12.1.2015. 297.297,78 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Radovi u šumarstvu Otvoreni Braća Đurić d.o.o. Teslić Teslić 12.1.2015. 323.145,39 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4- Radovi u šumarstvu Otvoreni MON-AMI d.o.o. Kneževo 12.1.2015. 341.424,57 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7- Radovi u šumarstvu Otvoreni BRIO d.o.o. Kotor Varoš 12.1.2015. 226.090,50 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Radovi u šumarstvu Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 22.1.2015. 122.548,41 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Radovi u šumarstvu Otvoreni NIVES d.o.o. Laktaši-Aleksandrovac Laktaši 22.1.2015. 89.067,23 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Radovi u šumarstvu Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 22.1.2015. 140.679,75 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Nabavka jednog kombibusa (19 + 1) za potrebe ŠG Klekovača Potoci Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 28.1.2015. 74.985,00 SG 10/15
Opština Kotor Varoš Lot 1- Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2014/2015 godine, MZ-a Kotor Varoš Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 12.1.2015. 23.730,00 SG 10/15
Opština Kotor Varoš Lot 2- Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2014/2015 godine,MZ-a Vagani i MZ-a Zabrđe Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 12.1.2015. 24.045,00 SG 10/15
Opština Kotor Varoš Lot 3- Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2014/2015 godine, MZ-a Vrbanjci, MZ-a Obodnik i MZ-a Grabovica Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 12.1.2015. 27.142,50 SG 10/15
Opština Kotor Varoš Lot 4- Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2014/2015 godine, MZ-a Šiprage Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 12.1.2015. 13.125,00 SG 10/15
Opština Kotor Varoš Lot 5- Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2014/2015 godine, MZ Kruševo Brdo i MZ-a Šiprage Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 12.1.2015. 18.112,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 1- Nabavka goriva za Banja Luku Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 34.188,00 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 2- Nabavka goriva za Prnjavor Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 3- Nabavka goriva za Doboj Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 4- Nabavka goriva za Prijedor Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 5- Nabavka goriva za Mrkonjić Grad Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 6- Nabavka goriva za Bijeljinu Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 7- Nabavka goriva za Zvornik Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 8- Nabavka goriva za Foču Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 8.547,01 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 9- Nabavka goriva za Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 5.982,90 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 10- Nabavka goriva za Nevesinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 11- Nabavka goriva za Sokolac Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 5.1.2015. 4.273,50 SG 10/15