Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o. Zenica Servisiranje putničkih vozila za 2015. godinu Otvoreni Autoservis Uzeirbegović s.z.r. Zenica 9.1.2015. 8.000,00 SG 10/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 3- Tekuće održavanje vozila marke LADA, koju su u vlasništvu Kantona Sarajevo u 2015. godini. Otvoreni Obrtnička radnja autoservis DEAS vl. Delić Esad Vogošća 30.1.2015. 60,00 SG 10/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 7- Pranje vozila, koja su u vlasništvu Kantona Sarajevo, u 2015. godini Otvoreni SOR AUTOPRAONICA BLIST vl. Selvić Fejzo Sarajevo 30.1.2015. 98,00 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Godišnja nabavka lijeka Trastuzumab (HERCEPTIN) infuzija 150 mg i injekcija 600 mg/5ml Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 13.1.2015. 10.320.646,94 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1- Estramustin, kapsule 140 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 14.1.2015. 47.384,62 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3- Pemetreksed Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo Sarajevo 21.1.2015. 847.266,67 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4- Klorambucil Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 13.1.2015. 51.153,85 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6- Merkaptopurin Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 13.1.2015. 15.866,67 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8- Etopozid Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 12.190,00 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9- Etopozid Otvoreni Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 145.066,67 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka MYFORTIC (INN mikrofenolna kiselina u obliku mikrofenolat natrija, tbl. 180 mg i 360 mg) Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.1.2015. 495.384,62 SG 10/15
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Nabavka novih putničkih i terenskog motornog vozila Otvoreni Servis Vidović d.o.o. Banja Luka 28.1.2015. 177.100,00 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1- Radovi na primicanju i privlačenju šds u odjelu 9 PJ Ratak Devetak Otvoreni UD Marijanović Rogatica 12.1.2015. 9.153,00 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Radovi na primicanju i privlačenju šds u odjelu 14a PJ Ratak Devetak Otvoreni SUR Čare Rogatica 12.1.2015. 6.972,00 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Radovi na primicanju i privlačenju šds u odjelu 15 PJ Ratak Devetak Otvoreni SUR Cvijetić Rogatica 12.1.2015. 23.365,16 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4- Radovi na primicanju i privlačenju šds u odjelu 24 PJ Ratak Devetak Otvoreni SUR Bagrem Rogatica 12.1.2015. 16.896,00 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5- Radovi na primicanju i privlačenju šds u odjelu 25 PJ Ratak Devetak Otvoreni UD Dobro Polje Rogatica 12.1.2015. 24.527,04 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6- Radovi na primicanju i privlačenju šds u odjelu 52 PJ Ratak Devetak Otvoreni UD Marijanović Rogatica 12.1.2015. 9.525,84 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7- Radovi na primicanju,privlačenju i iznosu šds u odjelu 87 PJ Sjemeć Otvoreni SUD Jela Rogatica 12.1.2015. 16.660,27 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8- Radovi na primicanju, privlačenju i iznosu šds u odjelu 93 PJ Sjemeć Otvoreni SUR Bojat Rogatica 12.1.2015. 32.679,72 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9- Radovi na primicanju, privlačenju i iznosu šds u odjelu 103 PJ Sjemeć Otvoreni SUR Jelika Rogatica 12.1.2015. 27.450,16 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10- Radovi na privlačenju šds u odjelu 118 PJ Sjemeć Otvoreni SUR Vihor Rogatica 12.1.2015. 12.557,76 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11- Radovi na primicanju, izvozu i iznosu šds u odjelu 48 PJ Donja Prača Otvoreni Ostružno d.o.o. Goražde 12.1.2015. 42.928,00 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12- Radovi na primicanju, privlačenju, izvozu i iznosu šds u odjelu 90 PJ Donja Prača Otvoreni Ostružno d.o.o. Goražde 12.1.2015. 22.650,00 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13- Radovi na primicanju, izvozu i iznosu šds u odjelu 110 PJ Donja Prača Otvoreni Ostružno d.o.o. Goražde 12.1.2015. 20.097,00 SG 10/15