Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 5: Bolnički i ambulantni namještaj za potrebe Zavoda za forenzičku psihijatriju, Sokolac Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.1.2014. 219.069,84 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 6: Nemedicinski namještaj za potrebe Zavoda za forenzičku psihijatriju, Sokolac Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.1.2014. 249.820,49 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 8: Stomatološka ambulanta za potrebe Zavoda za forenzičku psihijatriju, Sokolac Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.1.2014. 31.157,16 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 11: Oftalmološka ambulanta za potrebe Zavoda za forenzičku psihijatriju, Sokolac Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.1.2014. 71.414,86 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Prijedor Usluge štampanja medicinskih obrazaca, knjiga i blokovske robe za 2014. godinu Otvoreni COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka 13.1.2014. 13.833,06 Službeni glasnik BiH 8/14
JU Veterinarski Zavod Bihać Nabavka kemikalija za laboratoriju za analizu sirovog mlijeka Pregovarački LAB UNICA d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 82.073,27 Službeni glasnik BiH 8/14
JU Veterinarski zavod Bihać Servisiranje i opravka aparata za sirovo mlijeko Pregovarački Lab Ti m d.o.o. Ljubljana Slovenija 13.1.2014. 13.344,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 1: Usluga prijevoza učenika na relaciji Donja Kosova - Maglaj (do stajališta kod matične škole) sa stajanjem na stajalištu kod područne škole u Kosovi. Otvoreni Ner-tours d.o.o. Medakovo Tešanj 25.1.2014. 16.416,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 2: Usluga prijevoza učenika na relaciji Močevac - Maglaj (do stajališta kod matične škole), sa stajanjem kod kiseljaka u Močevcu. Otvoreni Jelah-bus d.o.o. Jelah Tešanj 25.1.2014. 23.914,53 Službeni glasnik BiH 8/14
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 3: Usluga prijevoza učenika na relaciji Ravna - Maglaj (do stajališta kod matične škole u Maglaju). Otvoreni Seni bus d.o.o. Maglaj Maglaj 25.1.2014. 15.404,62 Službeni glasnik BiH 8/14
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 4: Usluga prijevoza učenika na relaciji Jablanica - Maglaj (do stajališta kod matične škole u Maglaju). Otvoreni Bosnaturist-bus d.o.o. Doboj Doboj 25.1.2014. 21.192,30 Službeni glasnik BiH 8/14
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 5: Usluga prijevoza učenika na relaciji Gornja Kosova - Maglaj (do stajališta kod matične škole u Maglaju). Otvoreni Ner-tours Medakovo d.o.o. Tešanj Tešanj 25.1.2014. 13.177,23 Službeni glasnik BiH 8/14
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 6: Usluga prijevoza učenika na relaciji Oruče - Maglaj (do stajališta kod matične škole u Maglaju), na principu auto-dan korištenja vozila, minimalno četiri vođnje dnevno (u oba pravca). Otvoreni Seni bus d.o.o. Maglaj Maglaj 25.1.2014. 22.835,90 Službeni glasnik BiH 8/14
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 7: Usluga prijevoza učenika na relaciji Oruče - Ravna, na principu auto-dan korištenja vozila, minimalno tri vođnje dnevno (u oba pravca). Otvoreni Sjaj d.o.o. Maglaj Maglaj 25.1.2014. 22.757,70 Službeni glasnik BiH 8/14
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 8: Usluga prijevoza učenika na relaciji Gornja Kosova (džamija) - Donja Kosova (područna škola), na principu auto-dan, minimalno četiri vođnje dnevno (u oba pravca). Otvoreni Ner-tours Medakovo d.o.o. Tešanj Tešanj 25.1.2014. 27.434,36 Službeni glasnik BiH 8/14
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 9: Usluga prijevoza učenika na relaciji Rječica - Maglaj (do stajališta kod matične škole u Maglaju), na principu auto-dan, minimalno ~etiri vo`nje dnevno (u oba pravca). Otvoreni Sjaj d.o.o. Maglaj Maglaj 25.1.2014. 27.371,80 Službeni glasnik BiH 8/14
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 10: Usluga prijevoza učenika (sa poteškoćama u učenju i učenju) od Globarice, uz stajanje u Donjim Bradićima, do matične škole u Maglaju, na principu auto-dan, minimalno četiri vođnje dnevno (u oba pravca) Otvoreni Ner-tours Medakovo d.o.o. Tešanj Tešanj 25.1.2014. 29.248,72 Službeni glasnik BiH 8/14
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 11: Usluga prijevoza učenika od Rakovca, sa stajanjem kod područne škole u Jablanici, do Maglaja (stajalište kod matične škole) na principu auto - dan, minimalno četiri vođnje dnevno u oba pravca. Otvoreni Sjaj d.o.o. Maglaj Maglaj 25.1.2014. 30.108,97 Službeni glasnik BiH 8/14
JU OŠ Druga osnovna škola Zavidovići Lot 1: Prijevoz učenika JU OŠ Druga osnovna škola Zavidovići po relacijama (Lug, Šabin Potok, Kazići 1, Kazići 2, Luke, Jolde, Trn, Salaši, Petrovac, Zagaj, Tursići, Starčevići, Podbrijeg, Dolina, Poljice, Lovnica R) Otvoreni Prevoz putnika d.o.o. Zavidovići 14.1.2014. 50.457,27 Službeni glasnik BiH 8/14
JU OŠ Druga osnovna škola Zavidovići Lot 2: Prijevoz učenika JU OŠ Druga osnovna škola Zavidovići po relacijama navedenim u specifikaciji tenderske dokumentacije (Vrbica) Otvoreni FAZ-TOUR d.o.o. Žepče 14.1.2014. 10.888,88 Službeni glasnik BiH 8/14
Opština Istočno Novo Sarajevo Usluge održavanja programskih paketa Finova i Dokunova i održavanje informacionog sistema za 2014. godinu u opštini Istočno Novo Sarajevo Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 31.1.2014. 6.720,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka SF 6 gasa za potrebe OP Tuzla Otvoreni LINDE Gas BH d.o.o. Zenica 30.1.2014. 37.800,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Licence za proširenje postojeće virtualizacijske infrastrukture. Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2014. 128.469,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 1: Nabava usluge održavanja i servisiranja računalne opreme i servera za razdoblje 2014.-2016. godine Otvoreni Naldon d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.1.2014. 7.264,95 Službeni glasnik BiH 10/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 2: Nabava usluge održavanja i servisiranja printera i kopir aparata za potrebe Agencije za policijsku potporu za razdoblje 2014.-2016. godine. Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 6.1.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 10/14