Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1- Mikrobiološke podloge i diskovi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 29.1.2015. 58.254,24 SG 10/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2- Mikrobiološka dijagnostika Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 29.1.2015. 10.079,60 SG 10/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 3- Mikrobiološke hemikalije Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 26.1.2015. 2.360,00 SG 10/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 4- Mikrobiološki potrošni materijal Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 26.1.2015. 16.829,50 SG 10/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1- Sitan kancelarijski materijal Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 20.1.2015. 34.188,03 SG 10/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3- Kancelarijski materijal za pakovanje Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 20.1.2015. 34.188,03 SG 10/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka kancelarijskog namještaja Otvoreni Imako a.d. Banja Luka 29.1.2015. 29.063,00 SG 10/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1- Osiguranje racunarske opreme Otvoreni Krajina osiguranje a.d. Banja Luka 16.1.2015. 31.858,20 SG 10/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2- Osiguranje građevinskih objekata Otvoreni Krajina osiguranje a.d. Banja Luka 16.1.2015. 21.849,00 SG 10/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3- Osiguranje poštanske opreme Otvoreni Krajina osiguranje a.d. Banja Luka 16.1.2015. 1.649,85 SG 10/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Licence i usluge migracije na AMS i APC cluster servere Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 26.1.2015. 177.039,00 SG 10/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Proširenje SITE sistema za automatsko testiranje inbound roaminga za potrebe aktivnog testiranja kvaliteta usluga u mreži BH Mobile Pregovarački FITNET-ONLINE d.o.o. Mostar 26.1.2015. 1.750.155,64 SG 10/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga Pregovarački Samostalna djelatnost Nina Badrić Hrvatska 8.1.2015. 19.558,30 SG 10/15
Klinička bolnica Mostar Nadogradnja Shimadzu angiografskog uređaja za potrebe Kliničkog odsjeka invazivne interventne kardiologije sa centrom za implementaciju pacemakera na Klinici za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu Pregovarački SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 20.1.2015. 650.000,00 SG 10/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija krova strojarnice blokova 4x32 MW u TE Kakanj Otvoreni Džekos d.o.o. Sarajevo 29.1.2015. 157.950,00 SG 10/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 6- Izolaciona zaštitna oprema za profesionalnu upotrebu Otvoreni ELMEX d.o.o. Ljubuški 14.1.2015. 92.537,00 SG 10/15
Opština Brod Održavanje programskog paketa NOVA Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 5.1.2015. 7.200,00 SG 10/15
Opština Brod Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka, sanitarne i slične usluge Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 12.1.2015. 171.367,35 SG 10/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Usluge osiguranja obuhvataju: Kolektivno osiguranje radnika, osiguranje motornih vozila i osiguranje imovine Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 30.1.2015. 266.024,30 SG 10/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Prskalice Turbo jet fi 30mm= 2000 komada, proizvođača Elpiplast S.R.L Italija ili ekvivalent, polipropilem priključak M50x4 Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 27.1.2015. 23.980,00 SG 10/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova i opravka buldozera CATERPILLAR D8R Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Ilidža 28.1.2015. 13.593,21 SG 10/15
JU Dom penzionera Tuzla Lot 1- Pelene za odrasle, rukavice sterilne Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 19.1.2015. 46.517,75 SG 10/15
JU Dom penzionera Tuzla Lot 2- Maske hirirške, nevenova mast, puder za tijelo, iglice za vađenje šećera u krvi, gaza, zavoji, svileni flasteri, kateteri Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 19.1.2015. 4.061,40 SG 10/15
JU Dom penzionera Tuzla Konzervirani proizvodi, začini i drugi prehrambeni artikli Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 26.1.2015. 24.124,99 SG 10/15
Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o. Zenica Servisiranje računara, računarske opreme i kopir-aparata za 2015. godinu Otvoreni VISION d.o.o. Zenica 9.1.2015. 8.000,00 SG 10/15