Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 100 PJ Gornja Stupčanica Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Han Pijesak 16.1.2014. 58.134,54 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 8.1.2014. 194.095,44 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 8.1.2014. 223.002,89 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni Braća Đurić d.o.o. Teslić Teslić 8.1.2014. 189.865,73 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 8.1.2014. 33.673,74 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 8.1.2014. 318.549,78 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni Drvo eksport d.o.o. Teslić 8.1.2014. 203.285,60 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni GORA d.o.o Teslić 8.1.2014. 163.375,40 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 8.1.2014. 34.467,80 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni Elgrad d.o.o. Teslić 8.1.2014. 74.522,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni GORA d.o.o Teslić 8.1.2014. 90.603,55 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 8.1.2014. 81.228,21 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni GORA d.o.o Teslić 8.1.2014. 92.672,78 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni GORA d.o.o Teslić 8.1.2014. 119.181,40 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica, izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni GORA d.o.o Teslić 8.1.2014. 74.029,95 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Izgradnja i popravka traktorskih vlaka Otvoreni Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa 8.1.2014. 23.821,54 Službeni glasnik BiH 8/14
Opština Posušje Sanacija ceste Mukinje - Zbornjača, na području Rakitna općina Posu{je Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 14.3.2014. 427.113,56 Službeni glasnik BiH 8/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga iznajmljivanja parking mjesta na parkinzima grada Tuzla - I i II zona za 2014. godinu za potrebe BH Telecom-a, d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Pregovarački J. K. P. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE-TUZLA d.o.o. Tuzla 24.1.2014. 8.205,13 Službeni glasnik BiH 8/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka tonera, catridga i ribona. Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 92.049,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Zakup oglasnog prostora Pregovarački Javno preduzeće Novinsko izdavačka organizacija Službeni list BiH Sarajevo 16.1.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka sitnog alata za potrebe ED Zenica Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 27.1.2014. 69.559,50 Službeni glasnik BiH 8/14
Centralna izborna komisija BiH Štampanje i pakovanja glasačkih listića za prijevremene izbore za načelnika općine Banovići Pregovarački Atlantik bb d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.1.2014. 5.715,44 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 1: Nabavka vozila za potrebe Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac Otvoreni Gea Company d.o.o. Banja Luka 17.1.2014. 111.371,96 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 3: Kuhinja, restoran i vešeraj sa pratećom opremom za potrebe Zavoda za forenzičku psihijatriju, Sokolac Otvoreni REMA TRADE d.o.o. Laktaši 17.1.2014. 189.290,21 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Lot 4: Fiskulturna sala - za potrebe Zavoda za forenzičku psihijatriju, Sokolac Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 17.1.2014. 12.541,75 Službeni glasnik BiH 8/14