Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 6- Primicanje oblovine panj - traktorska vlaka, Mala Spreča 41, 42, 44, 55, 56 Otvoreni FIKRET MUŠIĆ samostalni prevoznik Živinice 28.1.2015. 72.827,10 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1- Sječa i izrada, primicanje i izvoz šds nameđustovarište, Oskova 3 Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 28.1.2015. 43.429,80 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2- Sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, Oskova 7 Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 28.1.2015. 85.994,60 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3- Sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, Oskova 10 Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 28.1.2015. 54.269,80 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 6- Primicanje oblovine panj - traktorska vlaka, Oskova 34 Otvoreni SP Studenac Kladanj 28.1.2015. 30.628,00 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 7- Primicanje oblovine panj - traktorska vlaka, Oskova 44 Otvoreni SP Studenac Kladanj 28.1.2015. 19.741,00 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 8- Primicanje oblovine panj - traktorska vlaka, DonjaKrivaja 27 i 28 Otvoreni SP Studenac Kladanj 28.1.2015. 35.973,80 SG 10/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 3- Kanalizacione daktilne cijevi, fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Ilidža 16.1.2015. 48.129,00 SG 10/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 4- Oprema na kanalizacionim objektima Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Ilidža 16.1.2015. 119.125,00 SG 10/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 5- Cijevi keramičke, lukovi i račve Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Ilidža 5.1.2015. 28.121,50 SG 10/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za putnička vozila Citroen, Renault i Ford Otvoreni ASWIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.1.2015. 58.595,20 SG 10/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje telemetriskog sistema Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.1.2015. 53.289,00 SG 10/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 1- Nabavka HTZ opreme iz šivanog programa Otvoreni Grube d.o.o. Banja Luka 30.1.2015. 54.795,50 SG 10/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 2- Nabavka zaštitne opreme i odjeće Otvoreni Grube d.o.o. Banja Luka 30.1.2015. 18.582,00 SG 10/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Nabavka nafte i naftnih derivata za potrebe Područnice Šumarija Bos. Petrovac i GMO Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.2.2015. 445.777,78 SG 10/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Sukcesivna nabavka nafte i naftnih derivata sipanjem na benzinskoj pumpi na području općine Bos. Krupa Otvoreni ČAVKUNOVIĆ TRADE d.o.o Bihać 31.1.2015. 145.192,31 SG 10/15
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Osiguranje imovine i lica FZ MIO/PIO Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Istočni Mostar 27.1.2015. 44.747,39 SG 10/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 4- Nabavka televizora za konferencijske sale Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 26.1.2015. 4.130,00 SG 10/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 3- Skener za brzo skeniranje dokumenata Otvoreni Mit-Alex d.o.o. Tuzla 22.1.2015. 6.170,00 SG 10/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1- Osiguranje imovine Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 20.1.2015. 36.480,00 SG 10/15
Vodovod, društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar Nabavka nafte i naftnih derivata (EURO Dizel 4 BAS EN 590, EURO Dizel 5BASEN590, Premium BMB95 i motornih ulja) Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 16.1.2015. 44.186,43 SG 10/15
Agencija za privatizaciju FBiH Nabavka goriva za motorna vozila Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 28.1.2015. 12.800,00 SG 10/15
Agencija za privatizaciju FBiH Nabavka kancelarijskog materijala, pribora i drugog potrošnog materijala Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.1.2015. 20.000,00 SG 10/15
Agencija za privatizaciju FBiH Oglašavanje u štampanim medijima za 2015. godinu Otvoreni Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 25.600,00 SG 10/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Redovan i interventni servis UPS-ova, te isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 21.1.2015. 15.000,00 SG 10/15