Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Metanski eksploziv-10.000 kg Pregovarački Beat BH d.o.o. Živinice Živinice 13.1.2014. 30.500,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Ex elektro oprema (motorni zaštitni sklopnici, zakretna tipkala, minerski ommetri, mašine za paljenje mina) Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 27.1.2014. 52.906,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Željeznice FBiH Monoblok točkovi za lokomotive serije 441 Otvoreni KEDRA d.o.o. Beograd Beograd 22.1.2014. 586.592,53 Službeni glasnik BiH 8/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Zdravstvena kontrola osoba profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju Otvoreni Zavod za javno zdravstvo FBiH Sarajevo 6.1.2014. 16.265,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Individualni monitoring profesionalno izloženih lica (TL dozimetrija) Otvoreni Zavod za javno zdravstvo FBiH Sarajevo 6.1.2014. 3.156,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Radijacijski monitoring radnog mjesta Otvoreni JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 6.1.2014. 2.240,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Kontrola zaštite radioaktivnog gromobrana Otvoreni Zavod za javno zdravstvo FBiH Sarajevo 6.1.2014. 90,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Demontaža i odvoz radioaktivnog izotopa ugrađenog u gromobran Otvoreni Zavod za javno zdravstvo FBiH Sarajevo 6.1.2014. 1.200,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Demontaža i odvoz radioaktivnog materijala iz TC generatora Otvoreni Zavod za javno zdravstvo FBiH Sarajevo 6.1.2014. 500,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 8: Stručne usluge Otvoreni Zavod za javno zdravstvo FBiH Sarajevo 6.1.2014. 1.350,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka analizatora SO2 za kvalitet zraka u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ISKRA-TUZLA d.o.o. Tuzla 21.1.2014. 40.311,26 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 1: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU Visoko, 20 000 l euro dizel 5 i 600 l BMB 95 Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 27.1.2014. 39.940,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 3: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU Tešanj, 23 700 l euro dizel 5 i 600 l BMB 95 Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 27.1.2014. 47.120,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 5: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Usora, 6 600 l euro dizel 5 Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 27.1.2014. 12.805,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 6: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Doboj-Jug,7 200 l euro dizel 5 Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 27.1.2014. 13.969,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Zavod za javno zdravstvo TK Nabavka vakcine protiv gripe za sezonu 2013/2014, 9.000 doza Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 99.000,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostoriija koje će koristiti Kanton Sarajevo u 2014. godini Otvoreni KRISTAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.1.2014. 1.369,23 Službeni glasnik BiH 8/14
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 3: Ugovor za usluge tekućeg održavanja vozila u vlasništvu Kantona Sarajevo tokom 2014. godine Otvoreni Obrtnička radnja autoservis DEAS vl. Delić Esad Sarajevo 20.1.2014. 12,82 Službeni glasnik BiH 8/14
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 5: Ugovor o uslugama tekućeg održavanja objekata, sredstava i opreme u vlasništvu Kantona Sarajevo, maksimalno 365 dana Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2014. 5,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Zbrinjavanje farmaceutskog i opasnog otpada Otvoreni KEMIS-BH d.o.o. Lukavac 21.1.2014. 7.360,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Opština Goražde Lot 1: Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 15.1.2014. 7.824,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Opština Goražde Lot 2: Nabavka usluga osiguranja imovine Otvoreni ASA OSIGURANJE d.d. SARAJEVO Sarajevo 15.1.2014. 1.970,70 Službeni glasnik BiH 8/14
Opština Goražde Lot 3: Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 15.1.2014. 6.964,00 Službeni glasnik BiH 8/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Nabavka goriva za potrebe Poslovnice Kalinovik Pregovarački Blondi d.o.o. Kalinovik 3.1.2014. 9.371,79 Službeni glasnik BiH 8/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 84 PJ Gornja Stupčanica Otvoreni Đetkovac d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 16.1.2014. 78.847,35 Službeni glasnik BiH 8/14