Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Bugojno Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Sultan Ahmedove ulice Otvoreni AGI d.o.o. Konjic 2.2.2012. 511.522,08 Službeni glasnik BiH 11/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 2: Održavanje hidro-meteoroloških stanica proizvođača SEBA Njemačka, na području slivova rijeka Vrbas, Bosna, Drina,neposredni sliv Save u FBiH Otvoreni NITESCO d.o.o., ITM CONTROLS d.o.o. Sarajevo 25.1.2012. 105.259,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 4: Održavanje hidro-meteoroločkih stanica proizvođača SIAP-MICROS Italija na području slivova rijeka Bosna i Drina u FBiH Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 25.1.2012. 34.150,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka pogrebne robe Otvoreni JKP Gradska groblja Visoko 23.1.2012. 390.518,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka goriva i maziva Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 16.1.2012. 90.188,34 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Hidrološki monitoring mHE Bihać i mHE Krušnica u ED Bihać Otvoreni Konzorcij: Electra d.o.o. Sarajevo, TETA d.o.o. Sarajevo, kojeg predstavlja lider Konzorcija Electra d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.12.2012. 284.544,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Predmet ugovora je nabavka beskonačnog papira u rolni za kontinuiranu višebojnu ink-jet štampu za potrebe Hibridne pošte Otvoreni DZS Grafik d.o.o. Ljubljana 11.1.2012. 285.394,71 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Nabavka radova na izradi obodnog kanala na P.K- Turija Otvoreni GPP Banovići d.o.o Banovići 4.1.2012. 320.976,04 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Dizel gorivo Otvoreni POLO d.o.o. export-import sa p.o. Kalesija Kalesija 11.1.2012. 2.133.729,00 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Čelično žičano pletivo Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 12.1.2012. 350.064,00 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 4: Rudarske naglavne lampe Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 19.1.2012. 72.072,00 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 5: Valjci za gumene transportere Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 23.1.2012. 294.073,65 Službeni glasnik BiH 13/12
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 6: Rudarska obuća Otvoreni PH1970 d.o.o. Brezici Banovići 26.1.2012. 75.125,70 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka kočionih papuča 250 za DEL 300 Pregovarački BES COMPANY d.o.o. Sarajevo 2.2.2012. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Prevoz zaposlenika na relaciji TE Tuzla, Tuzla-Lukavac i obratno za tri mjeseca Pregovarački Gradski i prigradski saobraćaj d.d. Tuzla 24.1.2012. 23.700,00 Službeni glasnik BiH 13/12
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 1: Nabavka automobila srednje/više klase Otvoreni BRČKO GAS d.o.o. Brčko 1.2.2012. 46.398,00 Službeni glasnik BiH 13/12
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 2: Nabavke automobila srednje klase Otvoreni AUTO PLUS d.o.o. Banja Luka 26.1.2012. 169.153,86 Službeni glasnik BiH 13/12
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 3: Nabavka automobuila srednje/niže klase Otvoreni BRČKO GAS d.o.o. Brčko 1.2.2012. 203.100,00 Službeni glasnik BiH 13/12
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 7.2.2012. 167.601,40 Službeni glasnik BiH 13/12
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 2: Nabavka poreskih obrazaca Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 7.2.2012. 24.914,04 Službeni glasnik BiH 13/12
Klinički centar Istočno Sarajevo Lot 1: Nabavka tehničkog goriva, ulja i maziva goriva, ulja i maziva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.1.2012. 170.841,65 Službeni glasnik BiH 13/12
Klinički centar Istočno Sarajevo Lot 2: Nabavka mlijeka i mliječnih prerađevina Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 27.1.2012. 14.752,99 Službeni glasnik BiH 13/12
Klinički centar Istočno Sarajevo Lot 3: Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 27.1.2012. 53.914,53 Službeni glasnik BiH 13/12
Klinički centar Istočno Sarajevo Lot 4: Nabavka voća i povrća Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 27.1.2012. 26.744,44 Službeni glasnik BiH 13/12
Klinički centar Istočno Sarajevo Lot 5: Nabavka štampanog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 27.1.2012. 1.362,00 Službeni glasnik BiH 13/12