Javne nabavke za 2011 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Dvokrilni ormari Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.12.2010. 8.043,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Radne stolice sa rukonaslonom Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 10.12.2010. 32.409,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4: Radne stolice bez rukonaslona Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.12.2010. 3.451,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 5: Klub stolić Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.12.2010. 1.053,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 6: Arhivske police Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.12.2010. 16.496,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Usluge nabavki avio karti Konkurentski CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.11.2010. 5,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Usluga nadogradnje mrežnog sistema Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 29.11.2010. 7.886,97 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Usluga održavanja HP blade servera Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 29.11.2010. 3.841,34 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Usluga održavanja EMC storage Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 1.12.2010. 12.473,29 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 4: Usluga kriptovane zaštite sistema i podataka uz Public Key Infrastructure sa edukacijom Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 29.11.2010. 59.326,02 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 5: Usluga izrade elaborata o implementaciji Public Key Infrastructure i stavljanje u funkciju novog sistema Otvoreni ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 20.12.2010. 13.445,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 6: Usluga audit sistema i kontrola diskovnog prostora Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 1.12.2010. 14.040,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Trebinje Izrada UT uslova i plan parcelacije središnjeg dijela Istočne obilaznice Pregovarački Institut za građevinarstvo PC Trebinje Trebinje 16.12.2010. 4.247,10 Službeni glasnik BiH 1/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Usluge javnog oglašavanja u visokotiražnim dnevnim novinama koje pokrivaju područje Republike Srpske za period 2011. i 2012. godine Otvoreni Communis - Media S d.o.o. Sarajevo 16.12.2010. 3.779,85 Službeni glasnik BiH 1/11
KJKP Tržnice pijace d.o.o. Sarajevo Uspostavljanje i implementacija integrisanog sistema upravljanja prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004 u KJKP Tržnice pijace d.o.o. Sarajevo Otvoreni Agencija QS Sarajevo 15.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Edukacija informatičkog osoblja iz oblasti Microsoft sistemskih i mrežnih rješenja Konkurentski LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 24.11.2010. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Edukacija informatičkog osoblja iz oblasti administriranja baza podataka i aplikacijskih servera Konkurentski Udruženje Centar za kompjutersku edukaciju - CCED Sarajevo Sarajevo 13.12.2010. 18.022,19 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka reklamo propagandnih usluga od Sportskog saveza TK, Tuzla za vrijeme trajanja manifestacije Izbor sportiste Tuzlanskog kantona za 2010. godinu Pregovarački Sportski savez TK Tuzla 23.12.2010. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Fizička radna snaga putem uslužnog servisa Otvoreni WORKER d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.12.2010. 5,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Intervencijske popravke i održavanje telefonske centrale sa telefonskim aparatima, telefonskom i računarskom mrežom Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 6.12.2010. 260,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Redovni pregledi i održavanje sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.12.2010. 350,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Hitne intervencije i radovi tekućeg i investicionog održavanja Otvoreni PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.12.2010. 64.093,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Servisiranje, održavanje i pranje vozila Otvoreni AUTODELTA d.o.o. Sarajevo 6.12.2010. 14,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 6: Redovni pregledi i održavanje sistema vatrodojave/protivprovale i sistema za gašenje požara Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.12.2010. 720,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 7: Intervencijske popravke i održavanje fotokopirnih aparata, priporta i slagalice Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.12.2010. 284,83 Službeni glasnik BiH 1/11