Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Putnička motorna vozila Otvoreni MARKETAUTO d.o.o. Laktaši 20.1.2014. 54.600,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni otvoreni postupak za vršenje usluga održavanja servera u organizacionim jedinicama UIO BiH Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 9.1.2014. 44.101,76 Službeni glasnik BiH 8/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka servera za sinhronizaciju vremena i pripadajućih uređaja Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 26.869,01 Službeni glasnik BiH 8/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka elektronske opreme Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.1.2014. 30.970,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Nabavka i isporuka softvera Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 15.1.2014. 16.060,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Nabavka i postavljanje mobilijara na izletištu Ficibajer, Brčko BiH Otvoreni MILANIS s.p. Brčko 9.1.2014. 10.986,74 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Izgradnja igrališta za dijecu - igraonice u Gradskom parku Brčko BiH Otvoreni Renovir d.o.o. Brčko 9.1.2014. 19.260,50 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Izvođenje elektro radova na terenu za male sportove u MZ Đoseti, Brčko BiH Otvoreni CONRAM d.o.o. Brčko Brčko 9.1.2014. 5.640,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Nastavak izgradnje svlačionica za potrebe N.K. Vitanovići 78 u MZ Vitanovići, Brčko BiH Otvoreni AS GRADNJA d.o.o. Brčko Brčko 9.1.2014. 1.969,10 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Izvođenje radova na dovršetku svlačionice fudbalskog kluba Lokomotiva u MZ 4. Juli, Brčko BiH Otvoreni Astra plan d.o.o. Brčko Brčko 9.1.2014. 3.261,01 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Izgradnja zaštitne mreže na istočnoj strani nogometnog igrališta uMZ Dubrave, Brčko BiH Otvoreni AS GRADNJA d.o.o. Brčko Brčko 9.1.2014. 1.269,75 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Izvođenje radova na dovršetku objekta Doma kulture u MZ Gornja Skakava, Brčko BiH Otvoreni Zanat-Tex d.o.o. Brčko 9.1.2014. 3.302,50 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Nastavak radova na rekonstrukciji Doma kulture U MZ Gornji Rahić, Brčko BiH Otvoreni Renovir d.o.o. Brčko 9.1.2014. 20.320,49 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 10: Izgradnja terena za male sportove u MZ Brčko Novo, Brčko distrikt BiH Otvoreni Papilon d.o.o. Čelić 9.1.2014. 37.372,88 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 11: Izrada i ugradnja zaštitne mreže iza gola na fudbalskom igrali{tu u MZ Gredice 1, Brčko BiH Otvoreni Renovir d.o.o. Brčko 9.1.2014. 3.771,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 12: Izvođenje završnih radova na svlačionicama i ogradama fudbalskog igrališta uMZ Bukvik, Brčko BiH Otvoreni AS GRADNJA d.o.o. Brčko Brčko 9.1.2014. 16.776,13 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 13: Izrada sistema centralnog grijanja u Domu kulture u MZ Ulice, Brčko BiH Otvoreni KGH-Instalacije Brčko 9.1.2014. 46.011,82 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 14: Izgradnja tribina sa svlačionicama (prva faza) uz nogometno igralište HAŠK Napredak u MZ Ulovići, Brčko BiH Otvoreni Renovir d.o.o. Brčko 9.1.2014. 45.500,13 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 15: Izgradnja makadamskog puta na zemljištu označenom kao dio k.č. 1430/34 K.O. Vitanovići u Industrijskoj zoni Brčko BiH Otvoreni GRADNJA-COP d.o.o. Brčko 9.1.2014. 13.100,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Brčko Distrikt BiH Lot 16: Izrada priključka vode objekta Doma kulture Ulice na glavni vod Stjepkovica, Brčko BiH Otvoreni Bijelić gradnja d.o.o. Brčko 9.1.2014. 2.573,75 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka bosansko-hercegovačkih i međunarodnih standarda za potrebe JP EP BiH Pregovarački Institut za standardizaciju BiH Istočno Sarajevo 20.1.2014. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge proširenja Digitalne arhive u JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 21.1.2014. 178.900,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Ugradnja rezervnih dijelova, usluge servisiranja i baždarenja mjernih uređaja Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.1.2014. 1.674.970,72 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Tehničko izviđanje područja planiranog za izgradnju HE Kruševo prema projektima BH MAC Otvoreni POINT d.o.o. Orašje 22.1.2014. 361.102,97 Službeni glasnik BiH 8/14
Parlamentarna skupština BiH Servisiranje vozila iz programa VW i Audi Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 14.1.2014. 51.282,00 Službeni glasnik BiH 8/14