Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu AIDA-NG/CADAS - Nadogradnja na AMHS Pregovarački Comsoft GmbH Njemačka 29.1.2013. 670.097,44 Službeni glasnik BiH 8/13
JU Osnovna škola Hajderovići, Hajderovići Prijevoz učenika Otvoreni Prevoz putnika d.o.o. Zavidovići 21.1.2013. 22.197,81 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Angažovanje 4 vatrogasca i 4 vatrogasca-vozača Pregovarački Opština Tuzla Tuzla 24.1.2013. 272.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka traka za mjerenje šećera u krvi proizvođača Roche Pregovarački FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 5.2.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Nabavka računarske opreme Otvoreni III. Digit d.o.o. Banja Luka Banja Luka 24.1.2013. 69.392,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Nabavka geodetske opreme Otvoreni GEOKOM d.o.o. Sarajevo 24.1.2013. 50.997,00 Službeni glasnik BiH 10/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Pogonske hemikalije, hemikalije za tretman rashladnog sistema i labaratorijske hemikalije Pregovarački HEMING-HERCEGOVINA d.o.o. Gacko 29.1.2013. 25.060,00 Službeni glasnik BiH 10/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Reparacija radnih kola ventilacionih mlinova Otvoreni MONTING-ENERGETIKA d.o.o Trebinje 30.1.2013. 88.910,00 Službeni glasnik BiH 10/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka kupola na objektima RiTE Gacko Otvoreni GRADNJA d.o.o. Gacko 31.1.2013. 97.815,00 Službeni glasnik BiH 10/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Snadbijevanje pitkom vodom za potrebe ZP RiTE Gacko Pregovarački JP Vodovod a.d. Gacko Gacko 31.1.2013. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Pružanje zdravstvenih usluga za potrebe ZP RiTE Gacko Pregovarački Dom zdravlja Prof. dr. Savo Bumbić Gacko Gacko 31.1.2013. 129.996,00 Službeni glasnik BiH 10/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Pružanje usluga informisanja u 2013. godini Pregovarački JU INFORMATIVNO KULTURNI CENTAR Gacko Gacko 31.1.2013. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Pezervni dijelovi i usluge održavanja opreme za mehanizaciju i terenska vozila za potrebe RJ TE Pregovarački TOČAK d.o.o. Gacko Gacko 31.1.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Pružanje komunalnih usluga za potrebe ZP RiTE Gacko u 2013. godini Pregovarački JP KOMUS a.d. Gacko Gacko 31.1.2013. 219.606,24 Službeni glasnik BiH 10/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Lot 1: Nabavka nafte i naftnih derivata ( benzin i dizel) Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 23.1.2013. 424.775,21 Službeni glasnik BiH 10/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Lot 3: Usluga servisiranja vozila Otvoreni FAHD d.o.o. Bihać 23.1.2013. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: ŠU Srednje, ŠGP Bistričko, GJ Vučija Luka,odjel: 28 (radovi na poslovima sječe i izrade,lifranje oblovine i traktorske vluče sa pripremom i bez pripreme, ŠU Srednje, ŠGP Bistričko, GJ Vučija Luka, odjel: 29 (radovi na poslovima sječe i izrade, lifranje oblovine i traktoreske vuče sa pripremom i bez pripreme), ŠU Srednje, ŠGP Bistričko, GJ Vučija Luka, odjel: 30 (radovi naposlovima sječe i izrade, lifranje oblovine, animalne vuče na traktorske vlake i traktorske vuče sa pripremom i bez pripreme); ŠU Srednje, ŠGP Bistričko, GJ Vučija Luka, odjel: 31 (radovi na poslovima sječe i izrade, lifranje oblovine, animalne vuče na traktorske vlake i traktorske vuče sa pripremom i bez pripreme) Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 9.1.2013. 156.790,68 Službeni glasnik BiH 10/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 3: polje 1 (radovi na poslovima sječe i izrade, ligranje oblovine, animalna vuča na traktorske vlake, traktorske vuče sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta); ŠU Hadžići, ŠGP Igman, GJ Mehina Luka, odjel: 97-radno polje 2 (radovi na poslovima sječe i izrade, traktorska vuča bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta); ŠU Hadžići, ŠGP Igman, GJ Mehina Luka, odjel: 98 (radovi na poslovima sječe i izrade, lifranje oblovine, lifranje direktno, animalna vuča na traktorske vlake, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) Otvoreni ŠUMARSTVO LJUTA d.o.o. Konjic 29.1.2013. 111.713,11 Službeni glasnik BiH 10/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 6: ŠU Hadžići, ŠGP Igmansko, GJ Zujevina, odjeli 44 i 45 (radovi na poslovima sječe i izrade, animalna vuče na traktorske vlake, lifranje oblovine, traktorske vuče sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) Otvoreni ŠUMARSTVO LJUTA d.o.o. Konjic 29.1.2013. 133.019,04 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Usluge korištenja softwarea za satelitsko lociranje i nadzor nadradom vozila i radnih mašina putem GPS/GPRS u 2013. i 2014. godini Otvoreni SOURCE CODE d.o.o. Tuzla Tuzla 8.1.2013. 5.760,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka agregata i pumpi Otvoreni Etal BH d.o.o. Sarajevo 28.1.2013. 21.550,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabaka kombinovanog vozila za čišćenje slivnika i proštopavanje kanalizacionih cijevi Otvoreni ASTORIJA M d.o.o. Banja Luka Banja Luka 31.1.2013. 274.450,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Održavanje PACS/RIS sistema Otvoreni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.1.2013. 252.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Održavanje, servisiranje i iplementacija BIS-a Pregovarački MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.1.2013. 147.420,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Održavanje, servisiranje i inplementacija BIS-a/modul hemodijaliza Pregovarački WIZARD COMPUTERS d.o.o. Mostar 18.1.2013. 57.060,00 Službeni glasnik BiH 10/13