Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluga servisiranja vozila Agencije marke ŠKODA u 2012. godini Pregovarački Autoagent d.o.o. Sarajevo 3.2.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Uspostava tehničkog prostora sistem data telekom sale na lokaciji Grude Otvoreni T&D COMPANY d.o.o. Vašarovići Ljubuški 26.1.2012. 377.970,30 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabave i montaže klima ormara za preciznu klimatizaciju u server salama: IT i BILING poslovne zgrade u Grudama Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 30.1.2012. 78.546,90 Službeni glasnik BiH 11/12
Opština Bijeljina Utvrđivanje viška usluge sistematske deratizacije na području Bijeljine u 2011. godini Pregovarački LD d.o.o. Bijeljina Bijeljina 30.1.2012. 30.712,82 Službeni glasnik BiH 11/12
Opština Novo Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže - fekalni korektor F2 i oborinski kolektor A2 u naselju Velešići (I faza),u svemu prema glavnom projektu urađenom od Instituta za hidrotehniku građevinskog fakulteta u Sarajevu, od oktobra 2010.god., (radovi se izvode na dužini od cca 340 m) Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 2.2.2012. 154.070,59 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluga mašinskog održavanja zajedničkih postrojenja Otvoreni MONTAŽA-ENIM d.o.o. Tuzla 3.2.2012. 243.800,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluga remonta i održavanja postrojenja aktivnih dijelova kotla pomoćnih uređaja Otvoreni MONTAŽA-ENIM d.o.o. Tuzla 3.2.2012. 73.050,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na rekonstrukciji terena i izgradnji pomoćnog terena sa vještačkom travom na stadionu Otoka Pregovarački Unigradnja d.d. Sarajevo 30.1.2012. 73.163,33 Službeni glasnik BiH 11/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Izvođenje radova na montaži u puštanje u rad postrojenje Pregovarački KALDERA company d.o.o. Laktaši 25.1.2012. 28.900,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Republički zavod za statistiku RS Nabavka telekomunikacionih usluga Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 3.1.2012. 76.923,08 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Dijelovi za frekvetni pretvarač frekventnog pretvarača tipa ABB Pregovarački INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.2.2012. 8.850,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rekonstrukcija krova iznad strojarnice bloka 6, radovi na skidanju postojeće hidroizolacije a zatim zaštita krova u dva dijela Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.2.2012. 124.407,62 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj DISOMAT B plus, DKK spojna kutija, mjerne ćelije senzor, VKK,spojna kutija, INTECONT opus i plus terminal mjerači brzine, konverterigalvanski izolatori signala prema tehničkoj specifikaciji i ponudi br. 553/11 od 02.12.2011. godine Pregovarački EMOS-LEAN d.o.o. Mostar 2.2.2012. 42.324,50 Službeni glasnik BiH 11/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka terenskog vozila za prevoz radnika 20-25 sjedišta Otvoreni GTB SLOVTEH d.o.o. Srbija 1.2.2012. 271.078,04 Službeni glasnik BiH 11/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Spoljna guma 27.00 x R49 Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 26.1.2012. 131.940,00 Službeni glasnik BiH 11/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: VEDA pumpa (veća) Otvoreni Elektro Univerzal d.o.o. Tuzla 30.1.2012. 44.800,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Opština Višegrad Lot 1: Izgradnja i rekonstrukcija mreže Vrhza naselja Crni Vrh, Zakrsnica, Palež i Hranjevac Otvoreni DI-AM d.o.o. Mostar 31.1.2012. 74.714,42 Službeni glasnik BiH 11/12
Opština Višegrad Lot 2: Izvođenje radova i nabavka materijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 31.1.2012. 18.501,94 Službeni glasnik BiH 11/12
Opština Višegrad Lot 4: Izgradnja radova i nabavka materijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 31.1.2012. 45.589,29 Službeni glasnik BiH 11/12
Opština Višegrad Izvođenje radova na izgradnji ŽRTS 10(20)KV Đipi sa priključnim vodom i NNZM TP Đipi Otvoreni DI-AM d.o.o. Mostar 31.1.2012. 52.925,26 Službeni glasnik BiH 11/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Enkorten inj. 5.20mg+1.15mg, INN (Metenkefalin + Tridecactid) Pregovarački FARMACIJA Tuzla 2.2.2012. 592.247,86 Službeni glasnik BiH 11/12
PJ Privrednik Istočno Sarajevo Stočna hrana i koncentrati za ishranu peradi, sitne i krupne stoke Otvoreni KEOPS d.o.o. Istočno Sarajevo Istočna Ilidža 3.2.2012. 214.690,03 Službeni glasnik BiH 11/12
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Usluga procijene vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i zaliha u Mješovitom Holdingu Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje sa stanjem na dan 31.12.2011. godine (Matičnog preduzeća i svih zavisnih preduzeća pojedinačno i ukupno - konsolidovano za Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske) Ograničeni KPMG B-H d.o.o. Srbija 25.1.2012. 477.223,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Nabavka kamiona kipera Otvoreni NEURON COMMERCE d.o.o. Sarajevo 2.2.2012. 1.152.612,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Revizija finansijskih izvještaja JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac za 2011. godinu Otvoreni EF REVIZOR d.o.o. Banja Luka 31.1.2012. 47.000,00 Službeni glasnik BiH 11/12