Javne nabavke za 2011 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada HNK Lot 6 Otvoreni Mehanizacija d.o.o. Mostar 15.12.2010. 2.567,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 9: Tiskarske usluge Otvoreni IC Štamparija d.o.o. Mostar 8.11.2010. 3.868,26 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 11: Molerski radovi Otvoreni COLORSERVIS d.o.o. Mostar Mostar 22.11.2010. 16,90 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 12: Nabava rezervnih dijelova za vozila Otvoreni RDS PROM d.o.o. Mostar 8.11.2010. 1.408,21 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 13: Sitne vodoinstalaterske usluge Otvoreni Promark d.o.o. Mostar 15.12.2010. 1.759,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 14 Otvoreni Promark d.o.o. Mostar 15.12.2010. 1.198,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 15: Nabava i održavanje računala i računalne opreme Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 17.12.2010. 33.045,99 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 16 Otvoreni Auto Start d.o.o. Mostar Mostar 15.12.2010. 17.768,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 16a: Održavanje službenih vozila - OPEL Otvoreni Auto Start d.o.o. Mostar Mostar 8.11.2010. 25.558,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 16b: Održavanje službenih vozila - GOLF Otvoreni AUTO BEVANDA d.o.o. Mostar Mostar 29.11.2010. 18.547,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 16c: Održavanje službenih vozila - VW PASSAT Otvoreni Auto Start d.o.o. Mostar Mostar 22.11.2010. 13.327,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 16d Otvoreni Auto Start d.o.o. Mostar Mostar 15.12.2010. 18.410,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 16e Otvoreni Auto Start d.o.o. Mostar Mostar 15.12.2010. 10.045,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 16f Otvoreni 15.12.2010. 8.466,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 16g: Održavanje službenih vozila - NISSAN Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 9.11.2010. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 17 Otvoreni Elektroprofing d.o.o. Mostar 15.12.2010. 250,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 18 Otvoreni Promark d.o.o. Mostar 15.12.2010. 1.998,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba, rezervnih dijelova za medicinsku opremu Konkurentski Mediline d.o.o. Sarajevo 28.481,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba, rezervnih dijelova za medicinsku opremu Konkurentski SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 6.541,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba, rezervnih dijelova za medicinsku opremu Konkurentski SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 1.820,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijelova/materijala za HDR brahiterapijski aparat Gammamed Varijan mediccal sistem proizvodnje Pregovarački Interšped d.d. Sarajevo 15.797,42 Službeni glasnik BiH 1/11
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Nabavka molersko-farbarskog, građevinskog i elektrobravarskog materijala i pribora Konkurentski PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.12.2010. 1.095,90 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Lot 1: Nabavka aplikacija za GIS Direktni Gauss d.o.o. Tuzla 5.10.2010. 4.914,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Lot 2: Nabavka stručnih usluga tehničke podrške geoinformacionog sistema i isporuke i instalacije upgradea za licence Mapinfo i Oracle Konkurentski Gauss d.o.o. Tuzla 21.12.2010. 4.366,78 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Radni stolovi i mobilni korpusi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.12.2010. 10.500,50 Službeni glasnik BiH 1/11