Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava usluge održavanja za HP opremu Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 30.1.2015. 59.021,00 SG 10/15
Grad Bijeljina Lot 1- Nabavka štampanih obrazaca za potrebe gradske uprave Bijeljina Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina 27.1.2015. 39.764,41 SG 10/15
Grad Bijeljina Lot 2- Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe gradske uprave Bijeljina Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina 27.1.2015. 93.637,92 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1- Lijekovi u tečnom, tabletiranom i praškastom obliku Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2015. 29.863,90 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 2- Pomoćni proizvodi u medicini i dezinfekciona sredstva Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 1.2.2015. 13.753,07 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 3- Sredstva za dezinsekciju i deratizaciju Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2015. 1.533,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 4- Ampulirani lijekovi i ostali oblici lijekova za terapijsko- dijagnostičku primjenu, grupe A,C,D,G,M,N,R i S lijekova po ATC klasifikaciji Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2015. 11.890,30 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 5- Stomatološki materijal Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 23.1.2015. 13.330,60 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 6- Materijal za zubnu tehniku Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 23.1.2015. 5.776,59 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 7- Materijal za protetiku- vita VMK master peć Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 21.1.2015. 1.419,96 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1- RTG filmovi, razvijači i fiksiri Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 1.2.2015. 14.430,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 2- RTG film za CT aparat- kamera DRYSTAR Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 1.2.2015. 1.650,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 3- Reagensi za NYCOCARD READER II Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.1.2015. 2.346,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 4- Reagensi za koagulaciju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.1.2015. 877,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 7- Kiseline i rastvori Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 23.1.2015. 2.244,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 8- Vacuum epruvete Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.1.2015. 8.544,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 9- Laboratorijsko posuđe i pribor Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 23.1.2015. 2.093,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 10- Papirni program za medicinu, termo papir za UZV, EKG i spirometar Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 23.1.2015. 4.351,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1- Kancelarijski materijal Otvoreni Di-namik d.o.o. Zavidovići 1.2.2015. 5.524,70 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 2- Štampani kancelarijski materijal Otvoreni Di-namik d.o.o. Zavidovići 1.2.2015. 10.060,75 SG 10/15
Opština Novo Sarajevo Sanaciji i rekonstrukciji prostora u objektu Trg heroja 12 Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 30.1.2015. 142.720,32 SG 10/15
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Lot 1- Građevinsko - zanatski radovi, vodovod i kanalizacija Otvoreni Murguzović Bijeljina 15.1.2015. 57.651,10 SG 10/15
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Lot 2- Klimatizacija i grijanje Otvoreni Hollodex d.o.o. Banja Luka 26.1.2015. 55.710,89 SG 10/15
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Lot 3- Aluminijska bravarija Otvoreni Tehnika invest d.o.o. Banja Luka 15.1.2015. 25.338,40 SG 10/15
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI Usluge konsaltinga, održavanja i nadogradnje postojećeg poslovnog softvera Pregovarački SPIN d.o.o. Tuzla 22.1.2015. 3.589,75 SG 10/15