Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Banja Luka Lot 7: Sanitetski potrošni materijal za imobilizaciju Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 15.1.2014. 3.377,18 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 9: Stomatološki preparati, gradivni materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 21.1.2014. 32.855,57 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 10: Sredstva za obradu i brušenje Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 21.1.2014. 23.016,78 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 11: Pomoćna sredstva za ortopediju vilice Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 21.1.2014. 11.819,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 12: Rezervni dijelovi Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 15.1.2014. 16.922,78 Službeni glasnik BiH 8/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 13: Sanitetski potrošni materijal za stomatologiju Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 21.1.2014. 8.282,05 Službeni glasnik BiH 8/14
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Ponovljena nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju Bitteli, Fiat Hitachi, CMC i Fast Verdini Otvoreni DEL-CO d.o.o. Visoko Visoko 14.1.2014. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sanitarna sječa, izrada, primicanje i izvoz šds, Šumarija Gostelja u površini 665,00 m3 odjel 130 Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 21.1.2014. 25.935,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sanitarna sječa, izrada, primicanje i izvoz šds, Šumarija Gostelja,na površini 760,00 m3 odjel 131 Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 21.1.2014. 29.640,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sanitarna sječa, izrada, primicanje i izvoz šds, Šumarija Gostelja, odjel 121/1, površina od 764,00 m3 Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 21.1.2014. 22.380,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Primicanje Šds iz sanitarne sječe, Gostelja 143, površina od 1.140,00 m3 Pregovarački SP TAVNICA Kladanj 21.1.2014. 11.286,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5: Primicanje Šds iz sanitarne sječe, Gostelja 144, površina 240,00 m3 Pregovarački SP TAVNICA Kladanj 21.1.2014. 2.112,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Nabavka plazmaterma Otvoreni Biognost BH Sarajevo 23.1.2014. 11.845,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka uredskog i potrošnog materijala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 14.1.2014. 279.041,89 Službeni glasnik BiH 8/14
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka sanitarija za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 14.1.2014. 49.980,30 Službeni glasnik BiH 8/14
Javna ustanova Univerzitet u Tuzli Lot 1: Kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u 2014 godini. Otvoreni BRČKO - GAS OSIGURANJE Brčko 20.1.2014. 25.416,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Javna ustanova Univerzitet u Tuzli Lot 2: Osiguranje motornih vozila u 2014. godini Otvoreni BRČKO - GAS OSIGURANJE Brčko 20.1.2014. 1.976,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Agencija za privatizaciju FBiH Nabavka kancelarijskog materijala, pribora i drugog potrošnog materijala Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2014. 11.100,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Agencija za privatizaciju FBiH Goriva za motorna vozila Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 10.1.2014. 12.800,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Agencija za privatizaciju FBiH Oglašavanje u štampanim medijima za 2014. godinu Otvoreni Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 25.600,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka orginalnih rezervnih dijelova kao i usluge interventnog servisa Pregovarački DOORSON d.o.o. Maribor Slovenija 22.1.2014. 58.674,90 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Snabdijevanje vodom, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda cca 12.173 m3 na godišnjem nivou Pregovarački KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo 21.1.2014. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Sudska policija FBIH Kolektivno osiguranje službenika u periodu od 3 godine Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 20.1.2014. 255.015,00 Službeni glasnik BiH 8/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka HTZ opreme Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 13.1.2014. 20.620,09 Službeni glasnik BiH 8/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Kredit za obrtna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 KM - bez hipoteke Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 16.1.2014. 291.139,73 Službeni glasnik BiH 8/14