Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Usluge na slaganju ŠDS dizalicom u 2012. godini Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 84.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Usluge pratioca (motoriste) uz dizalicu za utovar ŠDS Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 81.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala i sitnog inventara Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.1.2012. 99.263,35 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Kolektivno-kombinovano osiguranje uposlenika Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 16.1.2012. 86.800,51 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 1: Nabavka prehrambenih artikala, napitaka i južnog voća Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 16.1.2012. 131.362,82 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 2: Nabavka mesa i prerađevina od mesa Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 16.1.2012. 107.547,44 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 3: Nabavka voća i povrća Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 16.1.2012. 35.462,39 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Radovi na prokresu-sječi šume i drugog rastinja na području PJ-ca Otvoreni Bedem d.o.o. Žepče Žepče 12.1.2012. 33.280,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Nabavka usluga oglašavanja u visokotiražnom dnevnom listu na bosanskom jeziku koji se distribuira na teritoriji BiH Otvoreni Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 10.1.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Nabavka usluga oglašavanja u visokotiražnom dnevnom listu na hrvatskom jeziku koji se distribuira na teritoriji BiH Otvoreni Dnevni list d.o.o. Mostar 11.1.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Nabavka usluga oglašavanja u visokotiražnom dnevnom listu na srpskom jeziku koji se distribuira na teritoriji BiH Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 10.1.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Servisiranje i tekuće održavanje računara, računarske opreme, UPS uređaja, laptopa i servera Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.1.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Servisiranje i tekuće održavanje printera, faks aparata, kopir aparata, multifunkcionalnih uređaja, skenera i projektora Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 19.1.2012. 5.128,20 Službeni glasnik BiH 9/12
JKP Visočica d.o.o. Visoko Nabavka i doprema cijevnog materijala i revizionih okna sa poklopcima za izgradnju kolektora otpadnih voda Visokog sa obaloutvrdom - Potez između dva Gradska mosta Otvoreni REHAU d.o.o. Sarajevo 25.1.2012. 133.019,03 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka notebook računara za potrebe Direkcije Društva, proizvodnih i distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 24.1.2012. 94.034,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Metal oksidni odvodnici prenapona za potrebe OP Tuzla Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 25.1.2012. 64.526,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Aparati sa trakama za kontrolu dijabetesa-glukoze u krvi Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 31.1.2012. 466.020,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Široki Brijeg-Turčinovići Otvoreni Promark d.o.o. Mostar 25.1.2012. 62.814,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Bihać-Izačići Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 26.1.2012. 56.723,90 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Srebrenik-Sladna Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 26.1.2012. 63.316,23 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Srbac-Kukulje Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 26.1.2012. 68.420,20 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 5: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Uskoplje-Ploče Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 26.1.2012. 66.584,30 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 6: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže:Breza-Centar Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.1.2012. 15.861,20 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 7: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže:Kiseljak-Brnjaci HT Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.1.2012. 15.534,40 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 8: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže:Visoko-Topuzovo Polje Otvoreni Maher d.o.o. Sarajevo 30.1.2012. 12.160,00 Službeni glasnik BiH 11/12