Javne nabavke za 2011 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za rad i zapošljavanje BiH Kancelarijski materijal Konkurentski SVJETLOST SARS d.d. Sarajevo 26.11.2010. 4.594,65 Službeni glasnik BiH 1/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Samostalni aparat za hemodijalizu sa dodacima Konkurentski Fresenius Medical Care BH d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 18.054,86 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Informatička oprema za potrebe Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Konkurentski JavaTec d.o.o. Sarajevo 15.12.2010. 14.999,99 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Papirna konfekcija Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 8.195,95 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Papir Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 32.470,20 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Pisaći pribor Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 16.12.2010. 1.464,30 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Ljepila i korekturna sredstva Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 16.12.2010. 906,56 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Pribor za radni sto Otvoreni Eurodis d.o.o. Tuzla 16.12.2010. 1.072,99 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Registratori i fascikle Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 10.531,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Potrošni materijal za kompjutere Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 6.432,10 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 8: Materijal za uvezivanje Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 3.198,36 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 9: Koverte Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 16.12.2010. 3.107,17 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 12: Tiskanice jednostrane Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 5.975,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 13: Tiskanice dvostrane Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 2.505,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 14: Blokovi perforirani Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 3.954,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 15: Blokovi NCR perforirani Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 5.503,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 16: Protokoli Otvoreni Grafotehna d.o.o. Tuzla Tuzla 16.12.2010. 10.635,30 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 17: Kartoni Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 3.307,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 19: Setovi Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 3.635,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka optičkog pirometra Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2010. 4.740,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka analizatora gasova sa sondom i PC-em Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2010. 17.640,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 1: Uredski materijal Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 8.11.2010. 9.304,30 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 2: Pića i napitci Otvoreni Biokomerc d.o.o. Mostar Mostar 8.11.2010. 173,61 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 3: Sredstva za održavanje čistoće Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 8.11.2010. 139,79 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 4 Otvoreni Konzorcij OIL-AC d.o.o. Mostar i Lamina d.o.o. Mostar 15.12.2010. 5,85 Službeni glasnik BiH 1/11