Javne nabavke za 2014 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo trgovine i turizma RS, Ugostiteljski servis za potrebe republičkih organa Banja Luka Lot 5: Espresso kafa uz prateću opremu, reklamni materijal i servis opreme, instant kafa, čajevi, alkohoha i bezalkoholna pića, vina i ugostiteljsko pakovanje šećera i meda Otvoreni FRUTELA d.o.o. Banja Luka 25.1.2014. 189.846,83 Službeni glasnik BiH 15/11
Centralna banka BiH Servisiranje vozila Pregovarački SLT d.o.o. Zenica 3.10.2014. 2.009,50 Službeni glasnik BiH 85/12
Centralna banka BiH Popravak klima uređaja Pregovarački Ses d.o.o. Sarajevo 28.9.2014. 810,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Lot 2: 18 video capture kartica, 5 eksterni hard disk, 4 eksterni DVD pržač, 1 eksterni Bly rey pržač, 10 UPS, 2 printer mrežni crno bijeli, 1 portabilni printer, 2 multifuncionalni printer/skener/fax sa Lan konekcijom Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 6.1.2014. 6.593,09 Službeni glasnik BiH 2/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Pružanje usluga organizacije seminara za obnavljanje i provjeru znanja uposlenika Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 6.1.2014. 19.950,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Agencija za policijsku podršku BiH Nabavka avionskih karata za 2014., 2015., 2016. Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.1.2014. 25.641,03 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Proširanje govornih kapaciteta servisne platforme pozivnog centra Pregovarački KRON d.o.o. Split Hrvatska 3.1.2014. 36.984,74 Službeni glasnik BiH 4/14
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 1: Pretplata na Službeni glasnik i Službene novine F BiH za jednu godinu Pregovarački Javno preduzeće Novinsko izdavačka organizacija Službeni list BiH Sarajevo 3.1.2014. 393,16 Službeni glasnik BiH 4/14
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 2: Objava obavijesti o javnim nabavama u Službenom glasniku za period od jedne godine BiH. Pregovarački Javno preduzeće Novinsko izdavačka organizacija Službeni list BiH Sarajevo 3.1.2014. 4.773,50 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Ilijaš Lot 1: Usluge prevoza učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja općine ilijaš u 2014.godini Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.1.2014. 494.917,37 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Ilijaš Lot 2: usluge vanrednog prevoza putnika u 2014.godini Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.1.2014. 9.190,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka rezervnih dijelova za računarsku i mrežnu opremu, tonera, tinti, kompatibilnih tonera Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 6.1.2014. 114.458,50 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Primicanje drvnih sortimenata , panj - šumsko stovarište i iznos cijepanih drvnih sortimenatana tvrdi put u redovnom planu za 2013 godinu, za ŠG Konjuh Kladanj, Šumarija Gostelja, 2580 m3 Otvoreni JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 14.1.2014. 27.299,30 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 8: Primicanje drvnih sortimenata , panj - šumsko stovarište i iznos cijepanih drvnih sortimenatana tvrdi put u redovnom planu za 2013 godinu, za ŠG Konjuh Kladanj, Šumarija Gostelja, 2911 m3 Otvoreni SP TAVNICA Kladanj 14.1.2014. 30.483,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Primicanje drvnih sortimenata panja- šumsko stovarište i iznos cijepanih drvnih sortimenata na tvrdi kamionski put, po planu poslovanja za 2013. godinu: ŠG Konjuh Kladanj, ŠG Sprečko Živinice, ŠG Majevičko Srebrenik, ŠG Vlaseničko Starić, površina 1587,00 m3 Otvoreni Šemsagići d.o.o. Kladanj 14.1.2014. 17.869,80 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka betonskih pokrovnih ploča za tehnološke kanale i segmentnih AB zidova Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 6.1.2014. 39.895,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Nabavka putničkih motornih vozila maksimalne snage do 90KS/ 66kW, 28 komada Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 3.1.2014. 625.912,10 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Nabavka putničkih motornih vozila minimalne snage 100 KS / 73 kW, 63 komada Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 3.1.2014. 1.964.655,33 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3: Nabavka putničkih motornih vozila minimalne snage 150 KS / 110 kW, 8 komada Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 3.1.2014. 290.960,05 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 4: Nabavka putničkih motrnih vozila minimalne snage 100 KS/73 kW Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 3.1.2014. 226.950,04 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 5: Nabavka putničkih motornih vozila minimalne snage 140 KS/103 kW, 4 komada Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 3.1.2014. 174.980,03 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 6: Nabavka teretnih motornih vozila maksimalne snage 75 KS/55 kW, 6 komada Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 3.1.2014. 162.960,03 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 7: Nabavka putničkih motornih vozila minimalne snage 140 KS/103 kW, 19 komada Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 3.1.2014. 973.883,17 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 8: Nabavka teretnih motornih vozila minimalne snage 140 KS/103 kW, 15 komada Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 3.1.2014. 764.925,13 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 17: Nabavka putničkih motornih vozila snage od 60 kW do 70 kW, 89 komada Otvoreni Gea Company d.o.o. Banja Luka 8.1.2014. 1.966.989,33 Službeni glasnik BiH 4/14