Javne nabavke za 2013 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 3: Nabavka i isporuka ugljena Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 15.4.2013. 97.000,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Nabavka leća za Službu za očne bolesti, savitljive leće za intrakularnu implatanciju-konsignacija Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 18.12.2013. 66.690,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: Potrošni materijal za aparat Alcon Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 18.12.2013. 36.999,02 Službeni glasnik BiH 1/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Nabavka - Visokoelastična otopina za intraokularnu primjenu - konsignacija Otvoreni Medietik d.o.o Banja Luka 20.12.2013. 34.925,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Usluge osiguranja od autoodgovornosti za vozila i mašine u 2013. i 2014. godini. Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 3.1.2013. 9.546,84 Službeni glasnik BiH 3/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Kontinuirano i vanredno oglašavanje Lutrije BiH u dnevnim novinama Avaz Pregovarački Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 4.1.2013. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Kontinuirano i vanredno oglašavanje igre na sreću SuperLOTO u dnevnim novinama Oslobođenje Pregovarački OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 4.1.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Osiguranja imovine od požara i udara groma i dopunski rizik od izlijevanja vode iz vodovodnika i kanalizacionih cijevi na prvi rizik Otvoreni BRČKO - GAS OSIGURANJE Brčko 3.1.2013. 3.810,23 Službeni glasnik BiH 3/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Osiguranje vozila (kasko i autoodgovornost) Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 8.1.2013. 6.514,38 Službeni glasnik BiH 3/13
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.1.2013. 22.126,28 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka HTZ opreme: Radne cipele Otvoreni Cinkel-Plast d.o.o za proizvodnju, promet i usluge Kladanj 4.1.2013. 14.504,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile Otvoreni THOR d.o.o. Doboj Doboj 4.1.2013. 39.973,84 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Nabavka alata za motorne pile Otvoreni THOR d.o.o. Doboj Doboj 4.1.2013. 2.714,25 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Nabavka potrošnog materijala za motorne pile Otvoreni MALZAK d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2013. 24.610,30 Službeni glasnik BiH 3/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje telemetrijskog sistema Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 3.1.2013. 134.994,00 Službeni glasnik BiH 3/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Rezervni dijelovi za vodomjere proizvođača - EWT Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 7.1.2013. 95.990,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Pošumljavanje odlagališta šljake i pepela Jezero I Otvoreni IZOKOP d.o.o Tuzla Tuzla 7.1.2013. 114.660,00 Službeni glasnik BiH 3/13
RRC Fojnica, Fojnica Lot 1: Svježe pileće meso Otvoreni Džananović Transport d.o.o. Zenica 7.1.2013. 126.865,00 Službeni glasnik BiH 3/13
RRC Fojnica, Fojnica Lot 7: Ostala prehrambena roba Otvoreni Džananović Transport d.o.o. Zenica 7.1.2013. 556.272,65 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Printer TAG/PASS IER 400B2 Pregovarački IER S.A.S Francuska 3.1.2013. 6.939,28 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta na dionicama TS 35/10 kV Sapna-PJD Sapna TS 110/35 kV Lukavac-TS 35/10 kV Svatovac-TS 35/10 kV Turija za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.1.2013. 205.292,62 Službeni glasnik BiH 3/13
Klinički centar Banja Luka Tender br. 01-7009-9/12 od 20.06.2012. godine radi pružanja usluga za održavanje čistoće i higijene u objektima Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CM 99 d.o.o. Kotor Varoš 3.1.2013. 11.099.790,77 Službeni glasnik BiH 3/13
Klinički centar Banja Luka Ponovni Tender br. 01-4984-10/12 od 03.05.2012. godine radi godišnjeg snabdijevanja Kliničkog centra Banja Luka sa hranom Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 8.1.2013. 1.452.948,10 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590 sa max. količinom sumpora do 50 ppm (do 140.000 litara) Pregovarački Almy d.o.o. Zenica Zenica 8.1.2013. 231.000,00 Službeni glasnik BiH 3/13
KJKP Tržnice pijace d.o.o. Sarajevo Ugovor o produženom održavanju programskog rješenja Element Pregovarački 5-th Dimension d.o.o. Sarajevo 3.1.2013. 2.472,00 Službeni glasnik BiH 3/13