Javne nabavke za 2012 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Remont bagera E[ 6/45 int. br. 2 Rudnika Dubrave u Dubravama Otvoreni ELEKTRORUDIND d.o.o. Tuzla Tuzla 20.1.2012. 161.003,70 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo trgovine i turizma RS, Ugostiteljski servis za potrebe republičkih organa Banja Luka Lot 2: Svježa i zamrznuta riba Otvoreni Fratello Trade a.d. Banja Luka 25.1.2012. 28.126,16 Službeni glasnik BiH 15/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Nabavka motornih pila; rezervnih dijelova za motorne pile Husqvarna; alata za motorne pile; potrošnog materijala za motorne pile Otvoreni THOR d.o.o. Doboj Doboj 26.1.2012. 31.672,96 Službeni glasnik BiH 1/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka aku baterije - ormar br. 1, 220V DC, 120 Ah, 18x12V za TS Sarajevo 2 Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 5.1.2012. 9.680,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Opština Zenica Nabavka rezervnih dijelova za održavanje voznog parka za potrebe opšine Zenica u 2012. godini Otvoreni ADS-PROMET d.o.o. Zenica 6.1.2012. 44.121,50 Službeni glasnik BiH 3/12
Opština Zenica Pružanje usluga održavanja vozila za potrebe opšine Zenica u 2012. godini Otvoreni Autoservis Uzeirbegović s.z.r. Zenica 4.1.2012. 25.261,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 1: Nabavka goriva i maziva Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 1.1.2012. 49.089,74 Službeni glasnik BiH 3/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 2: Nabavka lož ulja Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 1.1.2012. 129.914,53 Službeni glasnik BiH 3/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 1: Nabavka prehrambenih artikala, napitaka i južnog voća Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 4.1.2012. 136.747,01 Službeni glasnik BiH 3/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 2: Nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 4.1.2012. 101.109,40 Službeni glasnik BiH 3/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 3: Nabavka svježeg voća i povrća Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 4.1.2012. 26.920,94 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava terminalne WiFi ADSL CPE opreme i djelitelja za instalaciju na strani korisnika, radi pružanja usluge pristupa Internetu i IPTV usluge Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 9.1.2012. 188.900,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Opština Centar Sarajevo Nabavka terenskog auta, sa izraženim sigurnosnim performansama, pogodnog za manevrisanje u gradskim ulicama i padinskim dijelovima Otvoreni Connecta d.o.o. Sarajevo 5.1.2012. 68.367,52 Službeni glasnik BiH 3/12
Sudska policija FBIH Održavanje i servisiranje računarske opreme, telefon-faks opreme i fotokopir aparata Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.1.2012. 2.128,20 Službeni glasnik BiH 3/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje elektromontažnih radova na polaganju SN kabla za potrebe priključenja poslovnog objekta A -10 na TS Sarajevo 12-Grbavica obuhvataju: nabavku, transport i ugradnju SN kabla kroz cijevi postojeće kablovske kanalizacije sa potrebnim spojnim materijalom; prateći građevinski radovi Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 6.1.2012. 99.669,58 Službeni glasnik BiH 3/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Otvoreni postupak za dodjelu ugovora za nabavku robe - Čelični profili, limovi i cijevi Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 5.1.2012. 62.422,64 Službeni glasnik BiH 3/12
Opština Srebrenik Nabavka goriva za vozila i lož ulja za grijanje Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 9.1.2012. 190.974,36 Službeni glasnik BiH 3/12
Opština Srebrenik Popravke i servisiranje auta u vlasništvu opštine Srebrenik Otvoreni Autoelektrika d.o.o. Srebrenik 9.1.2012. 4,79 Službeni glasnik BiH 3/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirano pružanje usluga servisiranja i popravke motornih vozila i mašina za potrebe KJKP POKOP d.o.o. Sarajevo u 2012. godini Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 4.1.2012. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka industrijskih switcheva u funkciji optičke pristupne mreže za srednjenaponske objekte (SNO) i trafo stanice (TS) nivoa 10/0,4 kV za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Telenet d.o.o. Sarajevo 4.1.2012. 150.736,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje radova na ugradnji OPGW kabla na DV 400 kV TS Zvornik - TS Tuzla u zateznim poljima SM. 81 - SM. 87 i SM. 87 - SM. 96 Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 4.1.2012. 63.369,72 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Predmet nabavke je nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite elektroenergetskih objekata, svrstana u dva ota, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom iz aneksa 14 tenderske dokumentacije Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 3.1.2012. 300.310,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Predmet nabavke je nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite elektroenergetskih objekata, svrstana u dva lota, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom iz aneksa 14 tenderske dokumentacije Otvoreni Helakor d.o.o. Tuzla 5.1.2012. 91.800,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 2: Izvođenje molersko-farbarskih radova Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.01.2012. 38.269,23 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Obezbjeđenje pristupa internet mreži Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 28.12.2012. 3.480,00 Službeni glasnik BiH 5/12