Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge redovnog godišnjeg građevinskog održavanja kruga, objekata i postrojenja u TE Tuzla, Tuzla Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 5.1.2015 162.958,60 SG 01/15
JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište Reumal Fojnica Sredstva za čišćenje i papirna konfekcija Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.1.2015. 142.256,50 SG 01/15
JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište Reumal Fojnica Svježe povrće i voće Otvoreni Opšta zadruga BIOS p.o. Visoko 1.1.2015. 97.109,50 SG 01/15
Opština Jablanica Lot 1-Podoplagački radovi- nabavka i ugradnja parketa Otvoreni TRISAR-IN.d.o.o. Sarajevo 6.1.2015. 200.772,00 SG 01/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Remont reduktora NKCP-517 (kom 1) i NKBŠ-500 (kom 1) Pregovarački BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 6.1.2015. 78.750,00 SG 01/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Sanacija puta Sanski Most- Prijedorska ulica Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 5.1.2015. 170.068,86 SG 01/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Rezervni dijelovi uređaja zaštite i signalizacije Otvoreni ELCOR d.o.o. Grude 13.1.2015. 30.614,09 SG 03/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1 - Nabavka rezervnih dijelova uređaja relejne zaštite,upravljačke automatike i uređaja signalizacije, u trafostanicama Elektroprenosa Otvoreni ELCOR d.o.o. Grude 13.1.2015. 30.000,00 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje radova na adaptaciji kancelarija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Otvoreni GALBOLS d.o.o. Sarajevo 6.1.2015. 11.351,64 SG 03/15
Elektroprenos-Elekotroprijenos a.d. Banja Luka Lot 1 - Nabavka rezervnih dijelova uređaja relejne zaštite, upravljačke automatike i uređaja signalizacije, u trafostanicama Elektroprenosa. Otvoreni ELCOR d.o.o. Grude 6.1.2015. 30.000,00 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge funkcionalnog unapređenja Softvera za upravljanje ljudskim resirsima u pravosuđu BiH Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2015. 17.040,00 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka i sukcesivna isporuka euro dizel 5 goriva za potrebe VSTV-a BiH za 2015. i 2016. godinu Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 7.1.2015 88.595,10 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2 - Nabavka skenera Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 8.1.2015. 20.697,00 SG 03/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Radionički radovi i održavanje proizvodne opreme Pregovarački MONTING-ENERGETIKA d.o.o Trebinje 5.1.2015. 19.200,00 SG 03/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka hljeba Pregovarački Lipnik d.o.o. Gacko 12.1.2015. 11.240,00 SG 03/15
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Održavanje ORACLE baze podataka Lutrije BiH Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 6.1.2015. 6.348,74 SG 03/15
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI Radovi na rekonstrukciji sanitarnih čvorova koji obuhvataju: pripremne radove, rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije, keramičarske radove, nabavu, transport i montažu saniitarnih uređaja i galanterije, razne radove na dovođenju objekta u funkciju. Otvoreni TABAK PLASAT d.o.o. Tomislavgrad 14.1.2015. 59.361,00 SG 03/15
Opština Ilijaš Lot 1 - Prevoz učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja općine Ilijaš koji stanuju na udaljenosti većoj od 2 i više kilometara od škole koju pohađaju. Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2015. 437.535,16 SG 03/15
Opština Ilijaš Lot 2 - Vanredni prevoz organizovan posebno osiguranim prevoznim sredstvima na području BiH i regije. Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2015. 9.190,00 SG 03/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Kolektivno osiguranje zaposlenih u MUP-u HNK/Ž za 2015. godinu Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Mostar 12.1.2015. 93.333,34 SG 03/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 1 - Nabavka rezervnih dijelova za vozila Mercedes Benz Otvoreni INTER AUTO d.o.o. Sarajevo 8.1.2015. 540.000,00 SG 03/15
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 2 -Nabavka rezervnih dijelova za vozila Mercedes Benz Unimog. Otvoreni INTER AUTO d.o.o. Sarajevo 8.1.2015. 150.000,00 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 14 - Sanitetski materijal Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 12.1.2015. 12.276,40 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 15 - PVC materijal i drugi materijal Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 12.1.2015. 3.333,00 SG 03/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga rukovanja transportnim sistemima uglja i održavanja čistoće postrojenja u RJ DiPU Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 7.1.2015. 549.690,00 SG 03/15