Video

Managing Public Companies: Party Before Expertise

Upravljanje javnim preduzećima: stranka prije struke

Post Term Severance – Just Those Who Did Not Ask Did Not Get

Bijeli hljeb – nije dobio samo ko nije tražio

Legislator Falsely Claimed Travel Expenses

Delegat pravdao troškove lažnim podacima

Fahrudin Radončić's Montenegrin Paradise

Crnogorski raj Fahrudina Radončića

Opojne droge na povjerenje

Istraživačko novinarstvo - Uputstvo za upotrebu

Šesta presuda u korist novinara CIN-a

Pružanje informacija naporan posao za bh. institucije

Holding Office and Teaching School at the Same Time

48 minuta za akademski napredak funkcionera

Fake Accommodation for Additional Income

Lažni smještaj za dodatnu zaradu

Subsidies to Get Rid of Cattle Breeding

Poticaji za gašenje stočarstva

Court appointed Attorneys Between Justice and Profit

Službena dužnost između pravde i zarade

Službena dužnost između pravde i zarade

Nepravda na Trgu pravde

Skupe i neefikasne komisije ZZOKS

Zavod za rastrošnost

Dvanaest godina Centra za istraživačko novinarstvo

Imovina porodice Arslanagić

Tom Donovan svjedoči o stvarnim vlasnicima fonda "Haden"

Skupa patologija Sebije Izetbegovic

Reakcija dr. Emira Talirevića

Kako su ruski ulagači preuzeli sarajevsku fabriku Bosnalijek

Sukob interesa u Bosni i Hercegovini

Otvorene javne nabavke u BiH

Recept za korupciju

Nagrada i kazna

Slučaj Jusufranić

Slučaj Selimović

Recept za korupciju

Slučaj Selimović

Vodič za slobodan pristup informacijama u BIH

Novac za zdravstvo u rukama prevaranta - priča o Esedu Radeljašu

Nekretnine porodice Čović

Kako graditi karijeru na račun države

Prašina na neiskorištenoj medicinskoj opremi

Crni hljeb sa sedam kora i bijeli hljeb bez motike

Struja po cijenu zivota

The CIN Decade

Deset godina Centra za istraživačko novinarstvo

Duhovi prošlosti

Duhovi prošlosti

Policajci i(li) kriminalci [ENGLISH SUBTITLES]