Izabrani načelnici i gradonačelnici iz
CIN-ove baze „Imovina političara“

Banja Luka
Igor Radojičić
(SNSD)
Bijeljina
Mićo Mićić
(SDS)
Bugojno
Hasan Ajkunić
(Nezavisni kandidat)
Cazin
Nermin Ogrešević
(A-SDA)
Čapljina
Smiljan Vidić
(HDZ BiH)
Doboj
Obren Petrović
(SDS)
Gračanica
Nusret Helić
(SDP)
Ilidža
Senaid Memić
(SDA)
Konjic
Emir Bubalo
(SDA)
Ljubuški
Nevenko Barbarić
(HDZ BiH)
Novi Grad Sarajevo
Semir Efendić
(SDA)
Novi Travnik
Refik Lendo
(SDA)
Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo
(SDA)
Prnjavor
Darko Tomaš
(SNSD)
Sokolac
Milovan Bjelica
(SDS)
Stari Grad Sarajevo
Ibrahim Hadžibajrić
(Nezavisni kandidat)
Široki Brijeg
Miro Kraljević
(HDZ BiH)
Trnovo
Ibro Berilo
(SDA)
Tuzla
Jasmin Imamović
(SDP)
Zenica
Fuad Kasumović
(Nezavisni kandidat)
Zvornik
Zoran Stevanović
(SNSD)
Žepče
Mato Zovko
(HDZ BiH)