Funkcija za istrošene kadrove

03.05.2013
Print Friendly, PDF & Email

Premijer FBiH Nermin Nikšić smatra da treba ograničiti broj onih koji imaju pravo na savjetnike.

Federalna vlada

Federalni premijer Nermin Nikšić smatra da treba ograničiti broj onih koji imaju pravo na savjetnike. (Foto: CIN)

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo

Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), izjavio je za Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva (CIN) da se savjetničke funkcije često koriste da bi se na njih postavili “istrošeni” kadrovi. On smatra da treba ograničiti broj onih koji imaju pravo na imenovanje savjetnika. “Vjerujem da je trenutno to dozvoljeno prevelikom broju izabranih i imenovanih zvaničnika, ali i rukovodećih državnih službenika”, rekao je Nikšić.

Na njegovu inicijativu Vlada FBiH je u septembru 2011. godine usvojila zaključak kojim je ograničen broj savjetnika na način da premijer ima pravo na šest savjetnika, njegovi zamjenici na pet, pri čemu tri savjetnika mogu imati za funkciju zamjenika premijera a dva za resor u kojem su postavljeni za ministra. Ostali ministri imaju pravo na najviše tri savjetnika.

Nikšić smatra da je tim zaključkom, odnosno ograničenjem broja savjetnika postignuta  značajna ušteda u odnosu na ranije stanje. “Svakako, tu ne treba stati i mislim da se ovo pitanje može i treba dodatno urediti kroz reformu sektora državne službe, prije svega kada su u pitanju kriteriji i kvalifikacije koje je potrebno da ispunjavaju osobe koje se imenuju na savjetnička mjesta”, rekao je Nikšić.

CIN je uradio istraživanje o savjetnicima u državnoj i entitetskim vladama. Istraživanje je pokazalo da se na ovoj funkciji često nađu i političari koji su ostali bez angažmana, osobe koje nemaju akademsko obrazovanje ili srodnici političara.

Prema prikupljenim podacima, na početku ove godine u Vladi FBiH je bilo angažirano 50 savjetnika od mogućih 58. Najviše savjetnika – pet – imao je Desnica Radivojević. Tri savjetnika, od čega dva za oblast društvenih djelatnosti imao je za funkciju zamjenika federalnog premijera, a dva savjetnika je imao za funkciju ministra prostornog uređenja. Po četiri savjetnika su imali federalni premijer Nermin Nikšić i Jerko Ivanković-Lijanović. Lijanović je jednog savjetnika imao za funkciju premijerovog zamjenika, a tri za funkciju ministra.

Ministri u federalnoj vladi su, uglavnom, imali po tri savjetnika, s tim da je ministar kulture i sporta Salmir Kaplan imao dva savjetnika, a ministar pravde Zoran Mikulić i ministar energije rudarstva i industrije Erdal Trhulj imali su po jednog savjetnika.

Objavljeno 3.5.2013. godine

Print Friendly, PDF & Email
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) dozvoljeno je uz obavezno navođenje izvora i povezivanje na www.cin.ba.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Označena polja je obavezno popuniti.

Bijeli hljeb

Energopotencijal u BiH

Javne nabavke