Baza sadrži podatke o 138 disciplinskih odluka kojima su od 2010. do polovine 2019. godine kažnjene sudije, tužioci i stručni saradnici koji su prekršili Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i etičke kodekse. Baza sadrži imena kažnjenih sudija, tužilaca i stručnih saradnika, nazive institucija u kojima su počinili prekršaj, vrstu kazne i opis prekršaja.

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su ove podatke prikupljali iz pravosnažnih disciplinskih odluka koje VSTV objavljuje na svojoj internet-stranici. Međutim, kako je VSTV iz odluka izbrisao imena kažnjenih i nazive institucija u kojima su napravili prekršaje, novinari su prikupljali sudske i tužilačke dokumente te razgovarali sa sudijama i tužiocima kako bi otkrili ko su oni koji su činili prekršaje tokom svog rada. Do kraja ovog istraživanja novinari su identifikovali 122 kažnjenih sudija, tužilaca i stručnih saradnika. Potpune podatke o disciplinskim kaznama građani nigdje ne mogu pronaći, zbog čega je ova baza jedinstvena.

Disciplinski postupci trebaju ispitati nedozvoljena ponašanja sudija, tužilaca i stručnih saradnika. Oni se vode u VSTV-u pred komisijama koje čine sudije i tužioci. Komisije utvrđuju da li je sudija, tužilac ili stručni saradnik počinio prekršaj i izriču neku od kazni koje su propisane Zakonom o VSTV-u. Opomenom se kažnjavaju za lakše prekršaje, smanjenjem plaće za ozbiljnije, dok je najstrožija kazna razrješenje sa dužnosti - zabrana daljeg rada na poslovima sudije ili tužioca.

Analiza koju su uradili novinari CIN-a pokazuje da su tokom posljednjih devet i po godina sudije, tužioci i stručni saradnici najviše kažnjavani blagim kaznama. Polovina kazni su opomene i javne opomene, dok je sedam sudija i tužilaca razriješeno.Disciplinske kazne protiv sudija i tužilaca

A
B
D
Đ
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
V
Z
Ž

A.P.

Tužilac
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2015)
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Nepostupanje u 17 predmeta od 2004. do 2013. godine, koje je dovelo do zastare.

Adis Berbić

Tužilac
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2015)
Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona
Neradom doveo do zastare dva predmeta. Neopravdano, bez najave izostajao sa posla.

Amela Durić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2015)
Općinski sud u Tuzli
Neopravdano kašnjenje u radu na pet predmeta.

Arijana Ljuca

Sudija
Javna opomena
(Prvostepena odluka, godina: 2019)
Općinski sud u Sarajevu
Propuštanje donošenja odluke u tri parnična predmeta. Propuštanje održavanja ročišta u jednom od njih.

Atko Huseinbašić

Sudija
Smanjenje plate
(Drugostepena odluka, godina: 2011)
Osnovni sud u Banja Luci
Kašnjenje u dostavljanju i pisanju presuda koje je dovelo do zastare krivičnog gonjenja Gostimira Marinkovića za utaju poreza.

Atko Huseinbašić

Sudija
Javna opomena
(Drugostepena odluka, godina: 2012)
Osnovni sud u Banja Luci
Nepostupanje po žalbi oštećenog i arhiviranje predmeta.

Atko Huseinbašić

Sudija
Premještanje i smanjenje plate
(Odluka VSTV-a, godina: 2014)
Osnovni sud u Banja Luci
Kašnjenje u pisanju sudskih odluka. Premješten na rad u Osnovni sud u Tesliću.

Atko Huseinbašić

Sudija
Edukacija
(Sporazum, godina: 2016)
Osnovni sud u Banja Luci
Čuvanje u kancelariji dva predmeta zbog čega je jedan od njih - za utaju poreza - zastario.

Atko Huseinbašić

Sudija
Razrješenje
(Odluka VSTV-a, godina: 2019)
Osnovni sud u Tesliću / Osnovni sud u Banjoj Luci
Donošenje odluke u ime članova Sudskog vijeća bez njihovog prisustva i glasanja. Kašnjenje sa odlučivanjem o žalbama i prigovorima u 13 predmeta. Nerad u 23 izvršna predmeta, neostvarivanje plana rada, nerješavanje starih predmeta. Odbio da radi u odjeljenju za prekršaje i komunalne predmete jer ga "taj referat ne zanima".

Azer Ulemić

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2017)
Općinski sud u Travniku
Kašnjenje u donošenju i pisanju presuda te slanju predmeta kantonalnom sudu.

B.M.

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2019)
Osnovni sud u Gradišci
Propuštanje u formiranju novog predmeta, u traženju izvršenja kazne u dva predmeta, u slanju akta o izjašnjenju strankama. Kašnjenje sa donošenjem odluke u slučaju dosude nekretnina od skoro dvije godine.

Berina Alihodžić

Tužilac
Smanjenje plate
(Odluka VSTV-a, godina: 2015)
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Nerad na 22 zadužena predmeta.

Bogdanka Dabić Jovičić

Sudija
Javna opomena
(Drugostepena odluka, godina: 2011)
Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Kao predsjednica Suda zapošljavala mimo procedura.

Božana Banduka

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2018)
Općinski sud u Kiseljaku
Kao predsjednica Suda nije rasporedila u rad 825 predmeta.

Božo Vukajlović

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2013)
Osnovni sud u Trebinju
Arhiviranje nezavršenog predmeta. Kašnjenje u dostavi drugog predmeta Vrhovnom sudu RS-a.

Božo Vukajlović

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2017)
Osnovni sud u Trebinju
Nepravovremeno postupanje po predmetima, onemogućavanje strankama da učestvuju u postupku, nedonošenje rješenja.

Branka Kragulj

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2010)
Općinski sud u Sanskom Mostu
Kašnjenje u izradi sudskih odluka.

Branka Shorr

Sudija
Javna opomena
(Odluka VSTV-a, godina: 2016)
Kantonalni sud Kantona Sarajevo
Uvažila tužbu "Bosnalijeka" bez mogućnosti tuženih da se izjasne.

David Tomić

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2013)
Osnovni sud u Banja Luci
Kašnjenje u donošenju presuda za 31 krivični predmet.

Derviša Eminagić

Sudija
Javna opomena
(Drugostepena odluka, godina: 2018)
Općinski sud u Kalesiji
Omogućila predsjedniku Suda da radi na predmetu na kojem nije smio jer je slučaj zastupala njegova supruga. Presudu koju je on napisao prihvatila je kao svoju.

Divna Bošnjak

Sudija
Javna opomena
(Odluka VSTV-a, godina: 2018)
Općinski sud u Mostaru
Propuštanje pozivanja "Petrol Oil" na ročište u svrhu traženja potraživanja od likvidirane firme.

Dominik Krasić

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2011)
Općinski sud u Mostaru
Kašnjenje u izradi sudskih odluka.

Dragan Jokić

Saradnik
Javna opomena i smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2018)
Općinski sud u Zavidovićima
Ležao pijan u kancelariji. Napustio radno mjesto uprkos zakazanom ročištu i odbio da se vrati i na poziv predsjednika Suda.

Dragan Puzić

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2011)
Osnovni sud u Trebinju
Kašnjenje u izradi sudskih odluka.

Dragana Švraka-Panić

Sudija
Smanjenje plate
(Prvostepena odluka, godina: 2017)
Osnovni sud u Prnjavoru
Kašnjenje u pisanju odluka za 60 ostavinskih predmeta.

Drago Vuković

Sudija
Javna opomena
(Drugostepena odluka, godina: 2011)
Općinski sud u Bihaću
Odugovlačenje postupka u tri parnična predmeta.

Drago Vuković

Sudija
Smanjenje plate
(Drugostepena odluka, godina: 2012)
Općinski sud u Bihaću
Donio četiri presude u parnici bez održavanja ročišta.

Drago Vuković

Sudija
Razrješenje
(Odluka VSTV-a, godina: 2015)
Općinski sud u Bihaću
Nije radio na okončanju predmeta.

Drago Ćošković

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2013)
Općinski sud u Gradačcu
Kašnjenje sa donošenjem presuda u pet predmeta.

Drago Ćošković

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2014)
Općinski sud u Gradačcu
Kašnjenje u donošenju sudskih odluka u 23 predmeta.

Drago Ćošković

Sudija
Smanjenje plate
(Priznanje - prvostepena odluka, godina: 2016)
Općinski sud u Gradačcu
U tri slučaja nije napisao presude. U jednom predmetu Ustavni sud RS-a odredio isplatu odštete oštećenom zbog sporog rada Suda.

Drena Marin

Sudija
Smanjenje plate
(Prvostepena odluka, godina: 2018)
Osnovni sud u Prijedoru
Postavljanje sestre Sande Zubanović za advokata po službenoj dužnosti u osam predmeta.

Drena Marin

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2018)
Osnovni sud u Prijedoru
Izdvajanje jednog optuženog iz krivičnog predmeta za kojeg nije formirala novi predmet već ga je arhivirala, što je dovelo do zastare.

Dubravko Čampara

Tužilac
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2016)
Tužilaštvo BiH
Davanje neprimjerenih komentara.

Đemal Botonjić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2015)
Općinski sud u Sanskom Mostu
Odugovlačenje sa okončanjem 17 izvršnih predmeta. Nedovoljan broj rješenih starih predmeta.

Džemal Karić

Tužilac
Smanjenje plate
(Odluka VSTV-a, godina: 2017)
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Kašnjenje u radu i nerad u zaduženim predmetima.

Dževad Lipovača

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2016)
Viši privredni sud u Banjoj Luci
Neispunjenje plana rješavanja predmeta.

Dževad Lipovača

Sudija
Smanjenje plate
(Odluka VSTV-a, godina: 2017)
Viši privredni sud u Banjoj Luci
Kašnjenje u pisanju sudskih odluka, neopravdano odsustvo sa posla, nedovoljan broj rješenih predmeta u 2016. godini.

E.M.

Tužilac
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2013)
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Tokom sedam godina nije poduzeo nijednu radnju u rješavanju 27 krivičnih predmeta.

Edina Sarajlić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2013)
Općinski sud u Gradačcu
Kašnjenje u radu na krivičnom predmetu krađe koje je dovelo do zastare.

Elvis Zorlak

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2018)
Općinski sud u Sarajevu
Kašnjenje u radu na pet predmeta. Kršenje roka za izradu presude u 21 predmetu.

Emir Hasić

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2018)
Općinski sud u Velikoj Kladuši
Kašnjenje u izradi 21 parnične presude. U 27 završenih predmeta nije napisao presude.

Enisa Bilajac

Sudija
Smanjenje plate
(Odluka VSTV-a, godina: 2014)
Vrhovni sud Federacije BiH
Naga vježbala na kancelarijskom stolu pored prozora.

G.S.

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2012)
nepoznato
Kašnjenje u izradi sudskih odluka.

Goran Rubil

Tužilac
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2012)
Okružno javno tužilaštvo u Doboju
Ponašanje koje šteti funkciji.

Goran Salihović

Tužilac
Premještanje
(Drugostepena odluka, godina: 2017)
Tužilaštvo BiH
Kršenje službene dužnosti. Davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi sa prijavama za radno mjesto, napredovanju u službi i disciplinskim stvarima.

Gordana Lončar

Tužilac
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2010)
Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci
Nemar u vršenju službene dužnosti i kašnjenje u obavljanju dužnosti.

Gordana Lončar

Tužilac
Razrješenje
(Odluka VSTV-a, godina: 2018)
Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci
Pripremila optužnicu i nezavršen predmet arhivirala na 15 godina. U drugih šest predmeta nije uputila optužnice sudovima na potvrdu.

H.B.

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2016)
Općinski sud u Velikoj Kladuši
Neprimjereno ponašanje - kao svjedokinja u predmetu rekla drugoj svjedokinji tokom ročišta da laže i da je psihički bolesnik.

H.D.

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2014)
nepoznato
Proveo 4 do 7 godina na mjestu tužioca, a nije poduzeo niti jednu procesnu radnju u rješavanju predmeta općeg kriminaliteta.

H.Š.

Tužilac
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2015)
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Ustupila Tužilaštvu BiH predmet na kojem je trebala raditi.

H.Š.

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2018)
nepoznato
Nije napisala presudu u predmetu radnog spora, niti je poslala stranakama.

Hidajeta Bekrić

Sudija
Javna opomena
(Odluka VSTV-a, godina: 2015)
Općinski sud u Tešnju
Zakasnila poslati osuđenog na izdržavanje kazne, pa je došlo do zastare.

Husejin Šerbečić

Sudija
Javna opomena
(Prvostepena odluka, godina: 2016)
Općinski sud u Gračanici
Pisanje neprimjerenih e-mailova sudijama i tužiocima o predsjedniku Vrhovnog suda FBiH Miloradu Novkoviću.

Huso Hrustanović

Tužilac
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2015)
Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona
Nije radio na dva predmeta, zbog čega je došlo do zastare

Ibrahim Omerović

Sudija
Smanjenje plate
(Odluka VSTV-a, godina: 2013)
Općinski sud u Kalesiji
Odgodio odlazak u zatvor Mersedu Hadžić, zvanom Mirso Švicarac, osuđenom za pokušaj ubistva. Omogućio namješteniku suda da radi poslove sudije, a daktilografkinji izdao potvrdu o pripravničkom stažu sa netačnim podacima.

Idriz Begić

Tužilac
Smanjenje plate
(Odluka VSTV-a, godina: 2015)
Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona
Neprimjeren kontakt sa svjedokom.

Ivan Matišić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2017)
Općinski sud u Travniku
Pisanje pogrešnog broja predmeta na presudi i kašnjenje u dostavljanju presude.

Ivo Iveljić

Tužilac
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2012)
Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona
Kašnjenje s podizanjem optužnice protiv Ade Balijagića. Sporost u radu.

Jadranko Grčević

Sudija
Javna opomena
(Drugostepena odluka, godina: 2013)
Osnovni sud Brčko Distrikta BiH
Neprikladno komentarisanje predmeta u toku.

Jasminka Knežević

Saradnik
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2017)
Općinski sud u Orašju
Pogrešno prikazivanje završenim 782 predmeta tokom tri godine.

Katica Jozak Mađar

Sudija
Smanjenje plate
(Drugostepena odluka, godina: 2011)
Kantonalni sud u Novom Travniku
Miješala se u rad kolega sa pozicije predsjednice Suda: oduzela je sudiji Darminu Avdiću predmet o povratu oduzetog novca Peri Gudelju pa slučaj dala sudiji Mehmedaliji Huseinoviću.

L.F.

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2011)
nepoznato
Kršenje službene dužnosti.

L.K.

Saradnik
Smanjenje plate
(Odluka VSTV-a, godina: 2016)
Općinski sud u Mostaru
Neovlašteno pristupanje sistemu za upravljanje sudskim predmetima i obustavljanje postupka.

Lejla Pašić

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2016)
Osnovni sud u Bijeljini
Kašnjenje sa pozivima za odlazak u zatvor trojici osuđenika, koje im je omogućilo da ne izdrže kaznu.

Ljiljana Čulić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2010)
Osnovni sud u Novom Gradu
Nemar i kašnjenje u izradi sudskih odluka.

Ljiljana Čulić

Sudija
Smanjenje plate
(, godina: 2015)
Osnovni sud u Novom Gradu
Nemar i nepažnja u vršenju službene dužnosti.

Ljiljana Čulić

Sudija
Smanjenje plate
(N/A, godina: 2018)
Osnovni sud u Novom Gradu
Prikazivanje oko 200 nezavršenih predmeta okončanima.

M.P.

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2012)
nepoznato
Kašnjenje sa donošenjem i pisanjem presuda u deset parnica.

Maida Kurtić

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2014)
Općinski sud u Zavidovićima
Nepostupanje u 89 prekršajnih predmeta koje je dovelo do zastare vođenja postupka.

Marica Tomić

Sudija
Smanjenje plate
(Prvostepena odluka, godina: 2014)
Osnovni sud u Doboju
Kašnjenje u donošenju presuda za 6 parničnih predmeta.

Marica Tomić

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2015)
Osnovni sud u Doboju
Kašnjenje u pisanju presude i prekoračenje roka za žalbe.

Marijan Jukić

Tužilac
Razrješenje
(Odluka VSTV-a, godina: 2016)
Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona
Osuđen na godinu zatvora zbog saobraćajne nesreće.

Miladin Maljenović

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2015)
Općinski sud u Živinicama
Kašnjenje u pisanju rješenja i slanju rješenja strankama.

Milan Rajlić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2010)
Općinski sud u Bosanskoj Krupi
Nemar u vršenju službene dužnosti.

Milan Rajlić

Sudija
Smanjenje plate
(Prvostepena odluka, godina: 2012)
Općinski sud u Bosanskoj Krupi
Odugovlačenje rada na parničnim predmetima. U 28 predmeta nije izradio sudske odluke, u tri nije postupio po odgovorima na tužbe, a u pojedinim predmetima je navodio netačne datume izrade presuda.

Milena Rajić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2011)
Općinski sud u Sarajevu
Kašnjenje u izradi sudskih odluka.

Milena Rajić

Sudija
Smanjenje plate
(Drugostepena odluka, godina: 2018)
Općinski sud u Sarajevu
Donošenje presude bez ispunjenih uslova. Nepostupanje po odluci Ustavnog suda BiH. Nedonošenje privremene mjere osiguranja u pojedinim predmetima. Kašnjenje sa donošenjem presude i nedostavljanje presude drugom sudu. Kašnjenje na posao.

Milica Perić

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2010)
Osnovni sud u Bijeljini
Kašnjenje u izradi sudskih odluka i kršenje pravila postupka.

Milorad Barašin

Tužilac
Premještanje i smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2012)
Tužilaštvo BiH
Dok je bio glavni tužilac Tužilaštva BiH susretao se sa Slobodanom Tešićem, vlasnikom firme koju je Tužilaštvo istraživalo zbog sumnje na pranje novca. Tešić je bio pod sankcijama Vijeća sigurnosti UN-a zbog ilegalne trgovine oružjem. Disciplinska komisija je zbog toga premjestila Barašina na poziciju tužioca.

Milorad Krkeljaš

Sudija
Javna opomena
(Odluka VSTV-a, godina: 2014)
Općinski sud u Sarajevu
Nepostupanje po predmetu teške krađe koje je dovelo do zastare.

Miloš Ratković

Tužilac
Razrješenje
(Odluka VSTV-a, godina: 2011)
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Pri prijavi za posao tužioca prešutio da je dva puta osuđen: jednom zbog pronevjere, zloupotrebe službenog položaja, prevare i falsifikovanja dok je bio direktor "Metalgasa" iz Višegrada, a drugi put jer se lažno predstavljao kao advokat.

Milutin Koprivica

Tužilac
Smanjenje plate
(Drugostepena odluka, godina: 2015)
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Odustajanje od krivičnog gonjenja optuženog za nanošenje lakih tjelesnih povreda, jer prethodno nije utvrdio koje dokaze ima tužilaštvo.

Miodrag Đajić

Sudija
Javna opomena
(Odluka VSTV-a, godina: 2019)
Osnovni sud u Novom Gradu
Kao predsjednik Suda zaposlio osobu bez probnog rada.

Mirela Malićbegović

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2016)
Općinski sud u Žepču
Neispunjenje plana rješavanja predmeta u 2014. godini.

Mirsada Helić

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2016)
Općinski sud u Sarajevu
Nerad na zaduženim predmetima. U jednom predmeta Ustavni sud BiH odredio isplatu 3.000 KM oštećenom jer suđenje nije završeno u razumnom roku.

Momir Đošanović

Sudija
Javna opomena
(Odluka VSTV-a, godina: 2013)
Općinski sud u Orašju
Pisanje tužbe stranci iz predmeta na kojem je radio.

Muhamed Budimlić

Tužilac
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2015)
Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona
Nerad u tri zadužena krivična predmeta koji je doveo do zastare.

Munevera Avdić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2016)
Općinski sud u Kalesiji
Neupućivanje osuđenog u zatvor, koje mu je omogućilo da ne izdrži kaznu.

Munib Halilović

Tužilac
Javna opomena
(Odluka VSTV-a, godina: 2016)
Tužilaštvo BiH
Šest godina nije radio na predmetu ratnog zločina.

Nebojša Pejović

Sudija
Javna opomena
(Drugostepena odluka, godina: 2012)
Osnovni sud u Banja Luci
Kašnjenje sa donošenjem sudskih odluka.

Nedžad Islamović

Tužilac
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2016)
Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona
Kašnjenje sa donošenjem prijedloga za produženje pritvora koje je dovelo do bjekstva osumnjičenog. Obustavljanje postupka bez prikupljanja svih dokaza.

Nermina Taslidžić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2013)
Općinski sud u Gradačcu
Nerad na krivičnom predmetu koji je doveo do zastare.

Neđo Đurić i Vaja Todorović

Tužilac
Smanjenje plate
(Odluka VSTV-a, godina: 2013)
Okružno tužilaštvo u Doboju
Nisu rješavali predmete što je dovelo do apsolutne zastare.

Ninoslav Golijanin

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2015)
Osnovni sud u Foči
Brisanje osuda u dva predmeta bez provjere.

Nives Kanevčev

Tužilac
Smanjenje plate
(Drugostepena odluka, godina: 2017)
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Davanje podataka o predmetima "Bosnalijek" premijeru FBiH Nerminu Nikšiću, davanje informacije o podnosiocima krivičnih prijava i prijavljenim osobama. Arhiviranje nezavršenih predmeta bez obavještavanja stranaka.

Oleg Čavka

Tužilac
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2012)
Tužilaštvo BiH
Naredio uništavanje zapisnika sa ispitivanja svjedoka. Poslao kolegama mail neprimjerenog sadržaja.

Perica Krišto

Sudija
Premještanje
(Prvostepena odluka, godina: 2015)
Općinski sud u Kaknju
Korištenje pozicije predsjednika Suda za zapošljavanje pripravnika bez konkursa, neprimjereno ponašanje prema sudskim pripravnicima, izdavanje potvrde sa netačnim podacima. Sankcionisan premještajem na mjesto sudije.

Radivoje Stanišić

Sudija
Javna opomena
(Drugostepena odluka, godina: 2018)
Općinski sud u Sarajevu
Kašnjenje sa dostavljanjem spisa kantonalnom sudu duže od godinu dana. Opisao podnesak stranke kao "neuredan" i "neuk".

Rajfa Đumišić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2017)
Osnovni sud u Banja Luci
Neopravdano odugovlačenje u rješavanju pet izvršnih predmeta.

Rankica Milović

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2013)
Osnovni sud u Sokocu
U 24 predmeta kasnila s donošenjem odluka.

Rankica Milović

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2015)
Osnovni sud u Sokocu
Trinaest godina nije radila na ostavinskom predmetu.

Romana Brkić

Sudija
Razrješenje
(Odluka VSTV-a, godina: 2017)
Osnovni sud u Banja Luci
Osuđena u Zenici na 7 mjeseci zatvora jer je kao ministrica pravde svom suprugu potpisala netačno uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike i pripravnike, kako bi dobio posao u Općinskom sudu u Tešnju.

Rozalija Džanić

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2018)
Kantonalni sud u Tuzli
Nerad u tri zadužena krivična predmeta koji je doveo do zastare.

S.Dž.

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2012)
nepoznato
Nemar u vršenju službene dužnosti.

S.H.

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2011)
nepoznato
Kašnjenje u izradi sudskih odluka.

S.H.

Tužilac
Smanjenje plate
(Drugostepena odluka, godina: 2017)
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Nerad na osam zaduženih predmeta općeg kriminala koji je doveo do zastare.

S.J.

Tužilac
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2016)
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Nije radio ništa u dva predmeta kojima je bio zadužen, u trećem predmetu nije podnio žalbu

Sabira Sokolović

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2018)
Općinski sud u Sarajevu
Kašnjenje u postupanju u dva izvršna predmeta, sastajanje sa strankom u postupku (fotografija sa sastanka objavljena na Facebooku).

Safet Šljivo

Sudija
Javna opomena
(Prvostepena odluka, godina: 2016)
Osnovni sud u Mrkonjić Gradu
Kao predsjednik Suda tokom 2014. godine nije uradio dovoljno da bi sudije njegovog Suda ispunile plan rješavanja starih predmeta.

Sanela Džidić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2019)
Općinski sud u Sarajevu
Izlazila u kafić koji je bio predmet spora na kojem je u tom trenutku radila, a koji se vodio između vlasnika Denisa Stojnića i Općine Stari Grad.

Sanin Bogunić

Tužilac
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2014)
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Tražio od federalnog ministra finansija da obustavi izvršenje odluke direktora Federalne uprave policije.

Sanja Začinović

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2016)
Općinski sud u Mostaru
Nije tražila svoje izuzeće iz predmeta u kojem je ranije bila pravni zastupnik.

Sead Kreštalica

Tužilac
Smanjenje plate
(Drugostepena odluka, godina: 2012)
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Razgovarao o slučaju sa roditeljima optuženog Mirze Hatića dok je bio tužilac na predmetu.

Siniša Bosnić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2019)
Okružni privredni sud Banja Luka
Neodlučivanje o prigovoru stranke u postupku. Neobavještavanje Ustavnog suda BiH o radu na predmetu. Nerad na okončanju izvršnog postupka.

Slobodan Kaurin

Sudija
Smanjenje plate
(Odluka VSTV-a, godina: 2018)
Općinski sud u Sarajevu
Uslovno kažnjen za prekršaj na Osnovnom sudu Sokolac jer je pokazivao zadnjicu svojim komšijama, porodici Đulepa, i nazivao ih mudžahedinima i teroristima.

Slobodanka Kojić

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2013)
Osnovni sud u Gradačcu
Propustila da okonča tri krivična predmeta zbog čega je došlo do njihove zastare

Smajo Ćeman

Saradnik
Javna opomena
(Odluka VSTV-a, godina: 2015)
Općinski sud u Tešnju
Bio u porodičnoj vezi sa strankom u postupku, a nije tražio svoje izuzeće.

Snežana Lazarević

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2019)
Osnovni sud u Derventi
Kašnjenje sa pisanjem presude u dva predmeta. Treći predmet nije poslala drugom sudu, što je morala učiniti.

Sofija Vrdoljak

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2012)
Općinski sud u Livnu
Tražila isplatu naknada na koje nije imala pravo.

Šahbaz Srganović

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2010)
Općinski sud u Zavidovićima
Nemar, kašnjenje u izradi sudskih odluka i kršenje pravila postupka.

Šefket Ćatović

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2018)
Osnovni sud u Sokocu
Nerad na okončanju predmeta. Neispunjenje plana rješavanja predmeta.

Šefkija Plasto

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2014)
Osnovni sud u Sokocu
Kašnjenje u pisanju presuda za 10 parničnih predmeta.

Tatjana Arapović

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2016)
Općinski sud u Sarajevu
Kašnjenje u izradi odluka u 110 predmeta radnog spora.

V.T.

Tužilac
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2012)
nepoznato
Kašnjenje u izradi sudskih odluka.

Valentina Brnić

Sudija
Javna opomena
(Odluka VSTV-a, godina: 2018)
Općinski sud u Livnu
Postupanje u predmetima uprkos rodbinskoj vezi sa strankom.

Velibor Milićević

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2018)
Osnovni sud Brčko Distrikta BiH
Svađao se i potukao sa advokatom u restoranu.

Velida Burak

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2016)
Općinski sud u Travniku
Nerad na tri prekršajna predmeta koji je doveo do zastare.

Veltekin Bosović

Sudija
Pismena opomena i edukacija
(N/A, godina: 2018)
Osnovni sud u Sokocu
N/A

Vesna Ilić

Tužilac
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2015)
Tužilaštvo BiH
Kašnjenje s radom u dva predmeta ratnih zločina.

Vesna Terzić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2014)
Kantonalni sud u Bihaću
Kašnjenje u donošenju sudske odluke. Nedovoljan broj rješenih starih predmeta.

Vesna Terzić

Sudija
Razrješenje
(Odluka VSTV-a, godina: 2018)
Kantonalni sud u Bihaću
Nemar i nepažnja u vršenju službene dužnosti. Ponašanje koje šteti ugledu tužilačke funkcije. Propuštanje postupanja sa odlukama VSTV-a.

Vildana Dedić

Tužilac
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2015)
Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona
Nije radila na rješavanju četiri predmeta.

Vinko Miladinović

Sudija
Smanjenje plate
(Sporazum, godina: 2017)
Osnovni sud u Modriči
Kao predsjednik Suda bez konkursa zaposlio dvije osobe.

Vitomir Soldat

Tužilac
Smanjenje plate
(Odluka VSTV-a, godina: 2012)
Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci
Nepropisno zapošljavanje.

Z.T.

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2012)
nepoznato
Arhiviranje predmeta u kojem je bila izjavljena revizija.

Zdenka Filipović

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2016)
Općinski sud u Čapljini
Kašnjenje u izradi sudske odluke.

Željko Mandić

Sudija
Javna opomena
(Sporazum, godina: 2017)
Općinski sud u Tešnju
Nerad na dva zadužena predmeta koje je dovelo do zastare u jednom od njih.

O nama

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je nevladina medijska organizacija, osnovana 2004., u čijem fokusu rada su istraživanje korupcije, organiziranog kriminala i sistemskih nepravilnosti koje građanima BiH otežavaju život te usporavaju demokratski razvoj države. Kroz istraživačke priče, interaktivne sadržaje i baze podataka, CIN razotkriva korupciju, nepravilnosti i neodgovornost u javnim nabavkama, pravosuđu, dodjeli poticaja, energetici, javnoj upravi i svakom drugom sektoru od značaja za građane.

Kriminal i korupcija

U fokusu našeg rada su organizirani kriminal i korupcija koji negativno utiču na život stanovnika BiH. Radimo na istraživačkim projektima i pričama koje obuhvataju sve društvene sfere: obrazovanje, sport, zdravstvo, zapošljavanje, politiku, šverc droga i duhana, falsificiranje lijekova i dokumenata, finansijske prevare i druge.

Partneri

CIN je uspostavio saradnju sa većinom medija u Bosni i Hercegovini, ali i sa sa brojnim uglednim medijima u svijetu, pa su naš rad preuzimali ili se pozivali na njega listovi Guardian, Time, Der Spiegel, Washington Post, radio i televizijske stanice ZDF, BBC, Deutsche Welle i brojni drugi. Naše priče redovno preuzimaju utjecajni mediji iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a Radio Slobodna Evropa/TV Liberty ih distribuira kroz svoju mrežu radio stanica u zemlji i regionu. Između ostalih, sarađujemo sa vodećom organizacijom istraživačkih novinara u svijetu – International Consortium of Investigative Journalists.

KONTAKTIRAJTE NAS

Kontaktirajte nas

Vaši podaci
Unesite validnu adresu!
Mora biti broj!
back_to_top