Sport

Bivši nogometni funkcioneri osuđeni su zbog zloupotrebe položaja i utaje poreza, a bh. šampionat je među lošijim u Evropi. Ni u drugim sportovima stanje nije bolje. Pomoć klubovima često više zavisi od političkih veza nego od postignutih rezultata. Da bi dobili finansijsku podršku, sportaši postaju političari.