Privatizacija

Zahvaljujući neuspješnoj privatizaciji, mnogi radnici su ostali bez posla, dok se nekada uspješna preduzeća nalaze u stečaju ili se suočavaju sa gubicima u poslovanju. U slučajeve privatizacije nerijetko su umiješani i političari ili osobe povezane sa organiziranim kriminalom.

Privatizacija
0
Privatizacija
0
Privatizacija
0
Privatizacija
0
Zdravstvo i ishrana
0
Privatizacija
0