Policijske agencije

Suočene sa nepovjerenjem javnosti i čestim optužbama za korupciju, policijske agencije u BiH ne ostvaruju značajan uspjeh u borbi protiv težih oblika kriminala, kao što su prekogranični šverc i trgovina drogama, a u nekim slučajevima njihovi pripadnici i sami čine krivična djela. Policija u BiH je malo plaćena i slabo opremljena.

Policijske agencije
3
Policijske agencije
0
Policijske agencije
2
Zatvori
0
Policijske agencije
1
Policijske agencije
1
Zapošljavanje
0