Kultura i religija

Ne postoji sistemska zaštita kulturnih dobara, a zbog nedostatka sredstava mnoge institucije od državnog značaja su prestale sa radom ili su pred zatvaranjem. Vjerske zajednice propagiraju za koje političke stranke treba glasati, a neke se i same bave biznisom i u vezi su sa funkcionerima.

Kultura i religija
0
Kultura i religija
0
Kultura i religija
0
Kultura i religija
0
Obrazovanje
0
Kultura i religija
0