Korupcija

Iako se institucije deklarativno zalažu za borbu protiv korupcije, ona i dalje ugrožava normalno funkcionisanje društva, počevši od zdravstva i obrazovanja pa do pravosuđa i javnih nabavki. Broj prijava slučajeva korupcije se povećava, ali se broj presuda za koruptivna djela smanjuje.

Korupcija
217
1
Korupcija
244
0
Policijske agencije
244
3
Policijske agencije
244
0
Test
244
1