Javne kompanije

Premda su pod političkom kontrolom, javne kompanije koje još nisu privatizirane suočavaju se sa brojnim problemima. Iako dobivaju poticaje koje često ne pravdaju, i dalje proizvode gubitke i minuse u budžetima, a njihovi dugovi padaju na teret poreznih obveznika.

Javne kompanije
0
Javne kompanije
0
Javne kompanije
0
Javne kompanije
0
Javne kompanije
0
Zdravstvo i ishrana
1
Javne nabavke
1
Javne kompanije
0