Imovina zvaničnika

Zahvaljujući funkcijama i mandatima koje su dobili od građana, u odnosu na period prije bavljenja politikom, neki bh. političari su svoju imovinu višestruko uvećali, obezbijedivši i svoje porodice. Mnogi od javnosti pokušavaju sakriti podatke o svojoj imovini.

Imovina zvaničnika
0
Imovina zvaničnika
4
Imovina zvaničnika
5
Imovina zvaničnika
7
Imovina zvaničnika
4
Imovina zvaničnika
8
Imovina zvaničnika
0
Imovina zvaničnika
1
Imovina zvaničnika
3