Imovina zvaničnika

Zahvaljujući funkcijama i mandatima koje su dobili od građana, u odnosu na period prije bavljenja politikom, neki bh. političari su svoju imovinu višestruko uvećali, obezbijedivši i svoje porodice. Mnogi od javnosti pokušavaju sakriti podatke o svojoj imovini.

Imovina zvaničnika
363
0
Imovina zvaničnika
1309
4
Imovina zvaničnika
1309
5
Imovina zvaničnika
1309
5
Imovina zvaničnika
1309
7
Imovina zvaničnika
1309
4
Pravosuđe
1309
4
Imovina zvaničnika
1309
7
Imovina zvaničnika
1309
0
Imovina zvaničnika
1309
1
Imovina zvaničnika
1309
3
Javna administracija
1309
10