Droga

Zbog propusnosti granica i povoljnog geografskog položaja, BiH se nalazi na jednom od svjetskih puteva šverca drogama, pri čemu dio ostaje i na bh. ulicama. Policijske agencije i pravosudne institucije, uglavnom, progone sitne dilere i nedovoljno međusobno koordiniraju.

Organizovani kriminal
0
2
Policijske agencije
0
2
Policijske agencije
0
2
Organizovani kriminal
0
0
Organizovani kriminal
0
1
Policijske agencije
0
0