Banke

Banke daju povoljnije kredite preduzećima povezanim sa funkcionerima i političkim strankama, čak i u slučajevima kada su preduzeća pod istragom ili kada nije izvjesno da li će moći vratiti kredite. U nekim slučajevima banke svjesno krše propise koji regulišu njihovo poslovanje.

Milo Đukanović
0
Milo Đukanović
0
Milo Đukanović
0
Milo Đukanović
0
Milo Đukanović
0