Izdavanja iz budžetskih rezervi na nivou Posavski

Izdavanja iz budžetskih rezervi na nivou Posavski
Godina Donosilac odluke Korisnik sredstava Tip korisnika Mjesto Iznos Svrha
2010 Vlada PK Županijska bolnica "Orašje" Institucija Orašje 50.000,00 N/A
2010 Vlada PK Hrvatski nogometni klub "Orašje" Sport Orašje 25.000,00 N/A
2010 Vlada PK Centar za kulturu Kultura Odžak 3.708,88 N/A
2010 Vlada PK Odbojkaški klub "Napredak" Sport Odžak 10.000,00 N/A
2010 Vlada PK "Veterinarska stanica" d.o.o. Institucija Odžak 20.000,00 N/A
2010 Vlada PK Ilija Dominković Fizičko lice Tolisa 2.211,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Kostrč Institucija N/A 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK Željko Barišić Fizičko lice Bosanski Brod 5.000,00 Finansijska pomoć za liječenje branioca
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Iko Delić Fizičko lice Oštra Luka 500,00 N/A
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Taekwondo klub "Orašje" Sport Orašje 500,00 N/A
2010 Vlada PK HOK "Balegovac" Sport Novo Selo 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK Košarkaški klub "Odžak" Sport Odžak 3.000,00 N/A
2010 Vlada PK Ministarstvo branitelja Institucija Orašje 3.250,00 Rad Komisije za tehnički pregled radova na zgradi SP-21
2010 Vlada PK Općinski sud u Orašju Institucija Orašje 7.500,00 Sanacija terase zgrade Općinskog suda
2010 Vlada PK Đuro Džijan Fizičko lice Bok 600,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Odbojkaški klub "Napredak" Sport Odžak 4.000,00 N/A
2010 Vlada PK Ilija Maskaljević Fizičko lice Donja Mahala 2.100,00 Zdravstvena i socijalna pomoć
2010 Vlada PK Radio "Orašje" Institucija Orašje 1.657,00 N/A
2010 Vlada PK Radio "Odžak" Institucija Odžak 1.222,00 N/A
2010 Vlada PK Radio "Preporod" Institucija Odžak 1.222,00 N/A
2010 Vlada PK Kinološka udruga "Posavac-Orašje" Institucija Matići 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK HNK "Orašje" Sport Orašje 15.000,00 N/A
2010 Vlada PK Marijan Nedić Fizičko lice Tolisa 1.200,00 Zdravstvena i socijalna pomoć
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Stanko Živković Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Zdravstvena i socijalna pomoć
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Danijel Nedić Fizičko lice Tolisa 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Teniski klub "SET" Sport Orašje 300,00 N/A
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Lucija Mijić Fizičko lice Oštra Luka 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Miroslav Krištić Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Marko Stanić Fizičko lice Bazik 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Mario Benković Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Mato Vukić Fizičko lice Tolisa 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Gordana Lukačević Fizičko lice Kopanice 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Francika Arlović Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK "Dom zdravlja" Odžak Institucija Odžak 5.000,00 N/A
2010 Vlada PK Miroslav Martinović Fizičko lice Ugljara 2.315,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Općinski sud u Orašju Institucija Orašje 25.000,00 Nabavka centrale, dva fotokopirna aparata i krečenje prostorija suda u Odžaku i Orašju
2010 Vlada PK NK "19. srpanj" Sport Oštra Luka 1.500,00 N/A
2010 Vlada PK NK "Odžak 102" Sport Odžak 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK HNK "Dragovoljac" Sport Novo Selo 1.500,00 N/A
2010 Vlada PK HOK "Domaljevac" Sport Domaljevac 5.000,00 N/A
2010 Vlada PK Hasan Džananović Fizičko lice Odžak 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2010 Vlada PK Filmsko-kazališna udruga "Lipa" Kultura Orašje 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Vidovice Institucija Vidovice 5.000,00 Obnova krova na Domu kulturu
2010 Vlada PK Crveni križ PK Institucija N/A 5.000,00 Izmirenje dijela troškova rada Crvenog križa
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Pejo Delić Fizičko lice Oštra Luka 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Pero Marković Fizičko lice Ugljare 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Kinološka udruga "Domaljevac" Institucija Domaljevac 500,00 N/A
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Marko Miličić Fizičko lice Orašje 200,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Tea Živković Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić SD "Napredak-Matići" Sport Matići 600,00 N/A
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Joso Mišković Fizičko lice Matići 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Jadranka Bago Fizičko lice Srnava 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Franjevačka provincija Bosna Srebrena "Kruh sv. Ante" Vjerska Sarajevo 1.000,00 Humanitarno-karitativne aktivnosti
2010 Vlada PK Liječnička komora PK Institucija N/A 2.000,00 Zdravstvena i socijalna pomoć
2010 Vlada PK Mira Baotić Fizičko lice Donja Mahala 930,00 Zdravstvena i socijalna pomoć
2010 Vlada PK SUR HNK "Orašje" Sport Orašje 7.277,37 N/A
2010 Vlada PK "Argus" d.o.o./PJ "Veterinarska stanica" Institucija Domaljevac 5.000,00 N/A
2010 Vlada PK Centar za kulturu Sport Odžak 2.800,00 N/A
2010 Vlada PK Vlada Kantona Institucija Domaljevac - Šamac 2.500,00 Skener i kopir-aparat "Koordinaciji udruga iz Domovinskog rata"
2010 Vlada PK Crveni križ PK Institucija N/A 3.000,00 Obilježavanje "Dana dobrovoljnih davalaca krvi"
2010 Vlada PK HKD "Napredak" Sport Odžak 5.000,00 N/A
2010 Vlada PK Ivana Sarvaš Fizičko lice Ugljara 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2010 Vlada PK Petar Dujak Fizičko lice Vojskova 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 Vlada PK Pejo Grgić Fizičko lice Oštra Luka 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Mijo Tokić Fizičko lice Tomislavgrad 300,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2010 Vlada PK Martina Filipović Fizičko lice Prnjavor/Odžak 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Pejo Delić Fizičko lice Oštra Luka 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Ružica Agatić Fizičko lice Odžak 300,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Anica Živković Fizičko lice Ugljara 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Športsko društvo "Kostrč" Sport Kostrč 500,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Petar Marković Fizičko lice Vidovice 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Marko Ilak Fizičko lice Gornja Dubica 600,00 Pomoć za obrazovanje
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Ivana Grgić Fizičko lice Odžak 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Frane Marić Fizičko lice Bijele Bare 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Jakov Dujak Fizičko lice N/A 200,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Proistekle iz rata Orašje 500,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić KK "Odžak" Sport Odžak 500,00 N/A
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Ivka Bago Fizičko lice Odžak 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Mara Babić Fizičko lice Derventa 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Udruga invalida PK NVO Orašje 500,00 N/A
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Planinarsko društvo "Čičak" Sport Orašje 1.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Ilja Kamenjaš Fizičko lice Matići 500,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Monika Lukačević Fizičko lice Kopanice 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Goran Grgić Fizičko lice Vidovice 500,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Marko Prgić Fizičko lice Ugljara 200,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Andrija Knežević Fizičko lice Vidovice 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Stanko Živković Fizičko lice Donja Mahala 250,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Marina Lukač Fizičko lice Oštra Luka 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Uprava za civilnu zaštitu PK Institucija Domaljevac-Šamac, Odžak, Orašje 50.000,00 Ublažavanje posljedica prirodne nesreće od poplave
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Ministarstvo branitelja Fizička lica N/A 45.783,00 Isplata naknada demobilisanim braniocima
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić "Posavina bez mina" NVO Odžak 2.000,00 Podrška radu Udruženja s ciljem lobiranja za prioritetno razminiravanje mina
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Ambulanta Institucija Grebnice 5.000,00 Sanacija krova na ambulanti i stavljanje u funkciju nove zgrade
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić HNK "Mladost" Sport Vidovice 1.000,00 Pomoć za organizovanje tradicionalnog turnira "Mladost 2010"
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić NK "Odžak 102" Sport Odžak 4.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić OK "Napredak" Odžak Sport Odžak 8.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić MZ Bazik Institucija Domaljevac - Šamac 2.000,00 Pomoć mjesnoj zajednici
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Institucija N/A 18.194,00 N/A
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Tunjo Kopić Fizičko lice Oštra Luka 2.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Joso Rošić Fizičko lice Domaljevac 2.500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Jadranka Bago Fizičko lice Srnava 2.200,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike PK Institucija N/A 1.500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK MZ Prud Institucija Prud - Odžak 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK NK "Dinamo" Sport Donja Mahala 2.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK NK "Sloga" Sport Tolisa 2.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK NK "Hajduk" Sport Orašje 2.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK NK "Odžak 102" Sport Odžak 2.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK NK "Sloga" Sport Prud 1.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK HNK "Mladost" Sport Domaljevac 1.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK NK "Napredak" Sport Matići 1.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK HNK "Mladost" Sport Vidovice 1.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK HNK "Mladost" Sport Donji Svilaj 1.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK Športsko društvo "Kostrč" Sport Kostrč 1.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK NK "Posavac" Sport Ugljara 1.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK NK "19. srpanj" Sport Oštra Luka 1.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK NK "Bok" Sport Bok 1.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK NK "Korpar" Sport Grebnice 1.500,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK NK "Posavina" Sport Posavska Mahala 1.000,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK HNK "Kopanice" Sport Kopanice 1.000,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK HNK "Dragovoljac" Sport Novo Selo 1.000,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK NK "Mladost" Sport Gornja Dubica 1.000,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK OK "Napredak" Odžak Sport Odžak 15.000,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK HOK "Domaljevac" Sport Domaljevac 10.000,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK NK "9. lipanj" Sport Bazik 2.000,00 Plaćanje kotizacije sportskim klubovima za Sezonu "Jesen"
2010 Vlada PK Župa "Rođenja Blažene Djevice Marije" Vjerska Velika Brusnica 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK Udruženje "Mozak" NVO N/A 3.500,00 N/A
2010 Vlada PK Radio "Orašje" Institucija Orašje 2.860,00 Podrška radiostanicama PK
2010 Vlada PK Radio "Odžak" Institucija Odžak 1.740,00 Podrška radiostanicama PK
2010 Vlada PK Radio "Preporod" Institucija Odžak 1.740,00 Podrška radiostanicama PK
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović NK "Frankopan" Sport Hrvatska Špionica 500,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović MZ "Osječak" Sport Osječak 300,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Rimokatolički župni ured "Sv. Ivana Krstitelja" Vjerska Bijelo Brdo 500,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Mate Vranjić Fizičko lice Vrbovac 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Udruga ribolovaca "Šaran" NVO Orašje 200,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Udruga za zaštitu životinja "Posljednja oaza" NVO Orašje 200,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Mara i Kata Živković Fizičko lice Donja Mahala 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović MZ Potočani Institucija Potočani 1.000,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Jadranko Marić Fizičko lice Odžak 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Stoja Babić Fizičko lice Odžak 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Jela Džojić Fizičko lice Donja Mahala 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović MZ Vojskova Institucija Vojskova 1.000,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović HNK "Mladost" Sport Donji Svilaj 1.000,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Tado Matić Fizičko lice Gornja Dubica 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Ivo Vicentić Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović HOK "Domaljevac" Sport Domaljevac 1.000,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Proistekle iz rata N/A 500,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Lovačka udruga "Kuna" NVO Domaljevac 300,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović MO Posavska Mahala Institucija Posavska Mahala 500,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Zlatko Lemut Fizičko lice Novi Grad - Odžak 1.000,00 Pomoć za privredu
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović NK "Korpar" Sport Grebnice 500,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović "Udruga građana dijabetičara" NVO Odžak 500,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović MZ Gornja Dubica Institucija Gornja Dubica 200,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Erdit Osmanović Fizičko lice Odžak 700,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović HNK "Dragovoljac" Sport Novo Selo 1.000,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović NK "Radnik Hr. Tišina" Sport Gornji Hasić 300,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović NK "Hajduk" Sport Orašje 500,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović "Merhamet" MDD Vjerska Odžak 300,00 Zdravstvena i socijalna pomoć
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Marko Tipura Fizičko lice Posavska Mahala 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Humanitarna udruga "Samarita" Humanitarna Vidovice 200,00 Sponzorstvo za "Humanitarni susret"
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović HOK "Balegovac" Sport Novo Selo 500,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović MO Kostrč Institucija Kostrč 400,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović MZ Bok Institucija Bok 500,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Marina Lukač Fizičko lice Oštra Luka 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Joso Benković Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Karate klub "Kyokushin-kan" Sport Vidovice 500,00 N/A
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Dijana Pejić Fizičko lice Oštra Luka 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Alojza Maršić Fizičko lice Vidovice 400,00 Liječenje
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Zdravko Vinković Fizičko lice Oštra Luka 500,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Ružica Prgić Fizičko lice Ugljara 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Joso Mišković Fizičko lice Matići 700,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2010 Vlada PK advokat Ivo Galušić Fizičko lice N/A 1.500,00 Zastupanje Zvonka Baotića u predmetu Izvršenja Odluke Ustavnog suda
2010 Vlada PK HNK "Mladost" Sport Donji Svilaj 500,00 N/A
2010 Vlada PK Šahovski klub "Orašje" Sport Orašje 500,00 N/A
2010 Vlada PK Franjo Bajušić Fizičko lice Posavska Mahala 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Ruža Živković Fizičko lice Donja Mahala 2.527,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Slavko Vukić Fizičko lice Tolisa 1.700,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Pero Ilić Fizičko lice Potočanski Lipik - Odžak 2.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Mato Pejić Fizičko lice Matići 2.000,00 Pomoć za obrazovanje
2010 Vlada PK Lucija Dominković Fizičko lice Oštra Luka 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2010 Vlada PK Vlada PK Institucija N/A 16.888,00 Ugovorene i posebne usluge
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić NK "Mladost" Sport Donji Svilaj 500,00 N/A
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Lujo Mišković Fizičko lice Kostrč 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Jela Nedić Fizičko lice Matići 1.500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Velimir Pejčić Fizičko lice Matići 1.500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 Vlada PK Župa "Alojzija Stepinca" Vjerska Orašje 10.000,00 N/A
2010 Vlada PK HKUD "Nada" Kultura Kostrč 1.000,00 N/A
2010 Vlada PK HKUD "Kopanice" Kultura Kopanice 1.000,00 N/A
2010 Vlada PK Filmsko-kazališna udruga "Lipa" Kultura Orašje 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK HOK "Napredak" Kultura Odžak 5.000,00 N/A
2010 Vlada PK Kantonalni odbor Saveza sindikata NVO N/A 1.500,00 N/A
2010 Vlada PK Kinološka udruga "Posavac - Orašje" NVO Matići 1.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Zorice Institucija Zorice 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Novo Selo Institucija Novo Selo 3.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Prud Institucija Prud 3.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Bukova Greda Institucija Bukova Greda 600,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Donja Mahala Institucija Donja Mahala 3.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Kostrč Institucija Kostrč 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Oštra Luka Institucija Oštra Luka 3.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Kopanice Institucija Kopanice 2.500,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Orašje Institucija Orašje 3.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Ugljara Institucija Ugljara 3.500,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Vidovice Institucija Vidovice 1.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Domaljevac Institucija Domaljevac 3.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Bazik Institucija Bazik 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Grebnice Institucija Grebnice 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Osiječak Institucija Osiječak 1.500,00 N/A
2010 Vlada PK Jela Živković Fizičko lice Donja Mahala 700,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Ivo Župarić Fizičko lice Vidovice 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Sanela Pervanović Fizičko lice Orašje 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Ana Krištić Fizičko lice Bok 2.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK HKD "Napredak" Kultura Orašje 3.500,00 N/A
2010 ministar finansija PK Marijan Oršolić Lovačka udruga "Sava" Sport Oštra Luka 500,00 N/A
2010 Vlada PK Crveni križ PK NVO N/A 14.000,00 N/A
2010 Vlada PK Luka Kopić Fizičko lice Oštra Luka 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Marko Stanić Fizičko lice Bazik 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 Vlada PK Joso Benković Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Ruža Živković Fizičko lice Orašje 421,16 Ostvarivanje prava na mirovinu
2010 Vlada PK Nada Neretljak Fizičko lice Bok 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Ankica Matić Fizičko lice Donji Svilaj 600,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Marko Kaurinović Fizičko lice Posavska Mahala 600,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Rajko Dragojlović Fizičko lice Novi Grad 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Jela Studenović Fizičko lice Odžak 800,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Ivo Nedić Fizičko lice Tolisa 672,00 Pomoć za dokup staža
2010 Vlada PK Centar za socijalni rad Institucija Odžak 5.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Udruga sportskih ribiča "Zlatni karas" NVO Domaljevac 1.000,00 N/A
2010 Vlada PK "Kinološka udruga iz Domaljevca" NVO Domaljevac 1.000,00 N/A
2010 Vlada PK Gospodarska komora PK Institucija N/A 4.500,00 N/A
2010 Vlada PK HNK "Mladost" Sport Donji Svilaj 3.000,00 N/A
2010 Vlada PK Ana Janjiš Fizičko lice Gornja Dubica 1.500,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2010 Vlada PK Lucija Mijić Fizičko lice Oštra Luka 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2010 Vlada PK Josip Nikić Fizičko lice Kopanice 800,00 Pomoć za obrazovanje
2010 Vlada PK Katarina Martinović Fizičko lice Ugljara 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2010 Vlada PK Lucija Dominković Fizičko lice Oštra Luka 300,00 Pomoć za obrazovanje
2010 Vlada PK Ankica Pejić Fizičko lice Oštra Luka 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Ika Delić Fizičko lice Oštra Luka 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Danijel Kosić Fizičko lice Bok 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Joso Nedić Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK MZ Vrbovac Institucija Vrbovac 3.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Kostrč Institucija Kostrč 26.500,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Tolisa Institucija Tolisa 2.500,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Bok Institucija Bok 15.000,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Oštra Luka Institucija Oštra Luka 3.500,00 N/A
2010 Vlada PK MZ Potočani Institucija Potočani 3.000,00 N/A
2010 Vlada PK Komora zdravstvenih tehničara PK Institucija Odžak 1.000,00 Pomoć za edukativne aktivnosti
2010 Vlada PK "Dom zdravlja" Odžak Institucija Odžak 15.000,00 Mamografsko snimanje
2010 Vlada PK "Udruga građana dijabetičara" NVO Odžak 1.000,00 N/A
2010 Vlada PK "Udruga uzgajivača sportskih pasa" NVO Orašje 1.000,00 N/A
2010 Vlada PK Društvo prijatelja prirode "Lipa" NVO Odžak 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK Udruženje mljekara "Mliječni put" NVO Odžak 2.000,00 N/A
2010 Vlada PK Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Proistekle iz rata Orašje 5.000,00 N/A
2010 Vlada PK "Alps-Adriatic Centre for Cross-border Cooperation" Klagenfurt NVO Klagenfurt 1.500,00 N/A
2010 Vlada PK Ivanka Ćubel Fizičko lice Odžak 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Marko Lukač Fizičko lice Novo Selo 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK JP "Komunalac" Institucija Orašje 15.000,00 Sadnja drvoreda u II ulici, obilaznica
2010 Vlada PK Blaž Draganović Fizičko lice Matići 2.000,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2010 Vlada PK Iva Đukić Fizičko lice Ada - Odžak 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Tado Matić Fizičko lice Gornja Dubica 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Zlatko Nedić Fizičko lice Matići 2.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Ana Mišetić Fizičko lice Orašje 3.787,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Ruža Živković Fizičko lice Orašje 2.106,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Ljiljana Vincetić Fizičko lice Donja Mahala 750,00 Pomoć za obrazovanje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Samka Džananović Fizičko lice Odžak 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Društvo prijatelja prirode "Lipa" NVO Odžak 700,00 Podrška projektu "Ekološki bilten"
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Zada Hadžiefendić Fizičko lice Odžak 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Husnija Čaušević Fizičko lice Odžak 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Suada Kumbarić Fizičko lice Odžak 500,00 Pomoć za liječenje kćerke
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Radio "Preporod" Institucija Odžak 1.000,00 Izmirenje troškova RAK-u za dozvolu emitiranja
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Memorijani turnir "Amir Jupić Pidžama" NVO Odžak 400,00 Organizovanje turnira
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Hasan Šišić Fizičko lice Odžak 550,00 Pomoć za nabavku lijekova
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Edin Tahirović Fizičko lice Orašje 400,00 Pomoć za obrazovanje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Arnela Karadarević Fizičko lice Orašje 300,00 Pomoć za obrazovanje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Azra Nurkić Fizičko lice Orašje 300,00 Pomoć za obrazovanje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Adnan Mešić Fizičko lice Jakeš 400,00 Pomoć za nabavku lijekova
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Aziz Mujkanović Fizičko lice Odžak 500,00 Pomoć za nabavku lijekova
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Lejli Čeliković Fizičko lice Odžak 300,00 Pomoć za liječenje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Nusret Bikić Fizičko lice Odžak 600,00 Pomoć za nabavku lijekova
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur NK "Dinamo" Sport Donja Mahala 1.000,00 Organizovanje lokalnog turnira u malom nogometu
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Nermin Brajić Fizičko lice Odžak 500,00 Pomoć za obrazovanje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Suada Kumbarić Fizičko lice Odžak 200,00 Pomoć za liječenje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Husein Podgorić Fizičko lice Odžak 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Sedifa Salkanović Fizičko lice Odžak 300,00 Pomoć za liječenje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Anto Rajkovačić Fizičko lice Odžak 400,00 Pomoć za liječenje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Bego Dubrić Fizičko lice Odžak 300,00 Pomoć za liječenje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Živko Jevtić Fizičko lice Odžak 300,00 Pomoć za liječenje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Zahid Šogorović Fizičko lice Odžak 300,00 Pomoć za liječenje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Željko Janjić Fizičko lice Vidovice 300,00 Pomoć za liječenje supruge
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Šahza Dutefendić Fizičko lice Odžak 200,00 Pomoć za liječenje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Samija Karić Fizičko lice Odžak 200,00 Pomoć za liječenje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Šefik Maglajčetović Fizičko lice Odžak 200,00 Pomoć za liječenje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Ismet Sarvan Fizičko lice Odžak 200,00 Pomoć za liječenje
2010 Vlada PK Dijana Pejić Fizičko lice Oštra Luka 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2010 Vlada PK Ante Lukač Fizičko lice Grebnice 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Manda Zečević Fizičko lice Odžak 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Udruga za zaštitu životinja "Posljednja oaza" NVO Orašje 300,00 N/A
2010 Vlada PK Župa "Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja" Vjerska Odžak 700,00 N/A
2010 Vlada PK Ivo Lukač Fizičko lice Bazik 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Ljiljana Babić Fizičko lice Vidovice 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Mato Pejić Fizičko lice Matići 300,00 Pomoć za obrazovanje
2010 Vlada PK Andrija Knežević Fizičko lice Vidovice 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 Vlada PK Mario Benković Fizičko lice Orašje 300,00 Pomoć za obrazovanje
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović "Merhamet" MDD Humanitarna Odžak 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović NK "Sloga" Sport Prud 400,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Marko Kovačević Fizičko lice Potočanski Lipik 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Udruga žena "Zoričanka" NVO Zorice 400,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Janja Živković Fizičko lice Kostrč 500,00 Zdravstvena i socijalna pomoć
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović MO Jošava Institucija Jošava 500,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Zlata Devedžić Fizičko lice Odžak 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović NKD "Napredak" Sport Bosanski Brod 300,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović HNK "Mladost" Sport Donji Svilaj 500,00 N/A
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Jozo Barukčić Fizičko lice Odžak 600,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Jure Mrvelj Fizičko lice Odžak 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Jozo Pranjić Fizičko lice Odžak 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Luka Gašić Fizičko lice Odžak 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Blaž Mrvelj Fizičko lice Odžak 1.000,00 Pomoć za poljoprivredu
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Jozo Šajić Fizičko lice Odžak 1.000,00 Pomoć za poljoprivredu
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Ivan Živković Fizičko lice Ugljara 600,00 Pomoć za obrazovanje
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Marko Andrijanić Fizičko lice Gornja Dubica 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Jelica Martinović Fizičko lice Srnava 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Mara Mišković Fizičko lice Kostrč 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Ivica Živković Fizičko lice Kostrč 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Martina Filipović Fizičko lice Prnjavor, Odžak 350,00 Pomoć za obrazovanje
2010 predsjednik Vlade Mijo Matanović Anto Marinčić Fizičko lice Ozimice 250,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Revda Salihović Fizičko lice Odžak 200,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Nefisa Zulfić Fizičko lice Odžak 300,00 Pomoć za liječenje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Dževahira Pervanović Fizičko lice Orašje 200,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Džemal Mehić Fizičko lice Orašje 200,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Dijana Rabić Fizičko lice Orašje 300,00 Pomoć za obrazovanje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur MO Odžak Institucija Odžak 400,00 Organizovanje turnira "Šogorović Bahrija Šiš"
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur MO Odžak 2 Institucija Odžak 300,00 Organizovanje sportskih aktivnosti povodom Ramazanskog bajrama
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Zekija Zolotić Fizičko lice Odžak 200,00 Zdravstvena i socijalna pomoć
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Senad Subašić Fizičko lice Odžak 200,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Fahrudin Dumonjić Fizičko lice Odžak 200,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Bikić Zekija Fizičko lice Odžak 250,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Fahira Jahić Fizičko lice Odžak 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur Hasmir Begić Fizičko lice Odžak 400,00 Pomoć za obrazovanje
2010 zamjenik predsjednika Vlade Alija Kusur MO Odžak Institucija Odžak 850,00 Plaćanje troškova električne energije
2011 Vlada PK Radio "Odžak" Institucija Odžak 1.220,00 N/A
2011 Vlada PK Radio "Preporod" Institucija N/A 1.220,00 N/A
2011 Vlada PK Radio "Orašje" Institucija Orašje 1.650,00 N/A
2011 Vlada PK Mato Pejić Fizičko lice Matići 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2011 Vlada PK Tomislav Ilić Fizičko lice Odžak 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 Vlada PK Posavska stranka Institucija N/A 790,00 Pomoć za političke stranke
2011 Vlada PK Franjevački samostan u Tolisi Vjerska Tolisa 100.000,00 N/A
2011 Vlada PK Božica Lukačević Fizičko lice Kopanice 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Pavo Sičić Fizičko lice Posavska Mahala 700,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2011 Vlada PK Centar za kulturu Institucija Orašje 2.000,00 N/A
2011 Vlada PK HNK "Orašje - Omladinski pogon" Sport Orašje 12.000,00 N/A
2011 Vlada PK Ana Živković Fizičko lice Kostrč 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2011 Vlada PK Dijana Pejić Fizičko lice Oštra Luka 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2011 Vlada PK Stjepan Jurić Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 Vlada PK Ivan Josić Fizičko lice Tolisa 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 Vlada PK Ana Džoić Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 Vlada PK Marija Ivanović Fizičko lice Bukova Greda 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 Vlada PK Tijana Vladisavljević Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 Vlada PK Katica Mašić Fizičko lice Prud 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 Vlada PK Kata Živković Fizičko lice Ugljara 1.871,36 Pomoć za dokup staža
2011 Vlada PK Karate kickboxing klub "2002" Sport Odžak 2.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2011 Vlada PK Danijel Nedić Fizičko lice Tolisa 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2011 Vlada PK Ivo Benković Fizičko lice Ugljara 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2011 Vlada PK Slavko Ivkić Fizičko lice Vidovice 835,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK HNK "Orašje - Omladinski pogon" Sport Orašje 5.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2011 Vlada PK Športsko društvo "Kostrč" Sport Kostrč 3.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2011 Vlada PK OK "Napredak" Sport Odžak 13.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2011 Vlada PK HOK "Domaljevac" Sport Odžak 5.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2011 Vlada PK Centar za kulturu Institucija Odžak 2.000,00 N/A
2011 Vlada PK Ivo Džoić Fizičko lice Donja Mahala 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Blaž Grgić Fizičko lice Odžak 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Društvo prijatelja prirode "Lipa" NVO Odžak 500,00 N/A
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović MZ Posavska Mahala Institucija Posavska Mahala 300,00 N/A
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Pavo Pejić Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Goran Filipović Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Zvonko Prgić Fizičko lice Donja Mahala 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Ivica Živković Fizičko lice Kostrč 200,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Luca Delić Fizičko lice Oštra Luka 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Ivana Tipura Fizičko lice Gornji Svilaj 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Ružica Jazvić Fizičko lice Donja Dubica 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović HNK "Mladost" Sport Donji Svilaj 1.000,00 N/A
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Luka Ilić Fizičko lice Odžak 300,00 Pomoć za poljoprivredu i vodoprivredu
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Slavica Bogdanović Fizičko lice Prud 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Marko Stanić Fizičko lice Odžak 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Kaja Mutapčić Fizičko lice Odžak 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Tomislav Ilišević Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Ivana Radman Fizičko lice N/A 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Magdalena Vucić Fizičko lice Odžak 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Niko Gašić Fizičko lice Odžak 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović HOK "Balegovac" Sport Novo Selo 1.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Ivo Đukić Fizičko lice Ada - Odžak 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Kata i Mara Živković Fizičko lice N/A 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Ilija Župarić Fizičko lice N/A 300,00 Pomoć za poljoprivredu
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Radio "Odžak" Institucija Odžak 500,00 N/A
2011 predsjednik Vlade Mijo Matanović Juro Marinović Fizičko lice Donji Svilaj 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 ministar finansija PK Marijan Oršolić Ruža Živković Fizičko lice Matići 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 ministar finansija PK Marijan Oršolić Mara Babić Fizičko lice Donji Svilaj 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 ministar finansija PK Marijan Oršolić Drago Filipović Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 ministar finansija PK Marijan Oršolić Luca Kopić Fizičko lice Oštra Luka 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 ministar finansija PK Marijan Oršolić HNK "Mladost" Sport Vidovice 1.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2011 ministar finansija PK Marijan Oršolić Športsko društvo "Kostrč" Sport Kostrč 200,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2011 ministar finansija PK Marijan Oršolić Andrija Knežević Fizičko lice Vidovice 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 ministar finansija PK Marijan Oršolić Zoran Janjić Fizičko lice Vidovice 500,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2011 ministar finansija PK Marijan Oršolić Ilija Ivančić Fizičko lice Novo Selo 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 ministar finansija PK Marijan Oršolić Marijan Oršolić Fizičko lice Tolisa 300,00 Pomoć za privredu
2011 ministar finansija PK Marijan Oršolić Katarina Martinović Fizičko lice Ugljara 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 ministar finansija PK Marijan Oršolić Nasih Krpić Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 ministar finansija PK Marijan Oršolić Amela Mešić Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 Vlada PK Uprava za inspekcijske poslove PK Institucija Orašje 1.420,00 Zamjena polupanog stakla
2011 Vlada PK Marko Bijelić Fizičko lice Vidovice 2.073,92 Pomoć za dokup staža
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Crveni križ PK NVO N/A 4.000,00 Pomoć za obilježavanje "Dana dobrovoljnih davalaca krvi"
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić MZ Kostrč Institucija Kostrč 2.000,00 Uređenje pločnika oko kapelice na groblju
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Krešimir Draganović Fizičko lice Tolisa 200,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Magdalena Živković Fizičko lice Kostrč 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Luja Mišković Fizičko lice Kostrč 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Mate Živković Fizičko lice Donja Mahala 600,00 Pomoć za poljoprivredu
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Andrija Knežević Fizičko lice Vidovice 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Zlatko Lemut Fizičko lice Novi Grad - Odžak 600,00 Pomoć za poljoprivredu
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Joso Benković Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Luja Krištić Fizičko lice Bok 750,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Ivana Perić Fizičko lice Bok 750,00 Pomoć za obrazovanje
2011 ministar finansija PK Mato Brašnić Ika Delić Fizičko lice Oštra Luka 700,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK MZ Oštra Luka Institucija Oštra Luka 9.475,00 Pomoć za kupovinu konferencijskih stolica za Dom kulture
2011 Vlada PK MZ Potočani Institucija Potočani 2.388,00 Pomoć za kupovinu dubinske pumpe
2011 Vlada PK Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Proistekle iz rata N/A 4.800,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2011 Vlada PK Enes Salkanović Fizičko lice N/A 2.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Jela Džojić Fizičko lice Donja Mahala 2.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Pejo Delić Fizičko lice Oštra Luka 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Manda Džoić Fizičko lice Donja Mahala 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Ilija Marković Fizičko lice Bok 2.000,00 Pomoć za organizovanje mladomisničkog slavlja
2011 Vlada PK Crveni križ PK Institucija Orašje 5.150,00 N/A
2011 Vlada PK Slavka Živković Fizičko lice Donja Mahala 1.000,00 Pomoć za liječenje
2011 Vlada PK Ivana Stanić Fizičko lice Odžak 2.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Đuro Draganović Fizičko lice Matići 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Kristina Knežević Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Mara Josipović Fizičko lice Vidovice 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Ivo Klaić Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Udruženje poljoprivrednika PK NVO Donja Mahala 500,00 N/A
2011 Vlada PK Udruga proizvođača duhana "Virdžina i Berlej" NVO Oštra Luka 500,00 N/A
2011 Vlada PK Udruga Filmski festival "Dani hrvatskog filma" Kultura Orašje 10.000,00 Organizovanje kulturno-umjetničke manifestacije "16. dani hrvatskog filma"
2011 Vlada PK MZ Donja Mahala Institucija Donja Mahala 300,00 N/A
2011 Vlada PK MZ Tolisa Institucija Tolisa 300,00 N/A
2011 Vlada PK MZ Gornja Dubica Institucija Gornja Dubica 300,00 N/A
2011 Vlada PK HNK "Orašje - Omladinski pogon" Sport Orašje 10.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2011 Vlada PK Auto-moto klub "Odžak" Sport Odžak 5.000,00 N/A
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Dijana Pejić Fizičko lice Oštra Luka 1.500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Marijan Dujmenović Fizičko lice Bazik 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Marko Miličić Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Nikola Trogrlić Fizičko lice N/A 500,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Katarina Jurić Fizičko lice Ugljara 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Ruža Živković Fizičko lice Kostrč 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Antonela Benković Fizičko lice Ugljara 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Ilija Blažević Fizičko lice Potočani 1.000,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Anita Ivanović Fizičko lice Bukova Greda 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Andrija Knežević Fizičko lice Vidovice 1.000,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić NK "Bok" Sport Bok 500,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Ana Živković Fizičko lice Kostrč 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Monika Lukačević Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za obrazovanje
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Luca Kopić Fizičko lice Oštra Luka 150,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Fikret Halilović Fizičko lice Odžak 800,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Ivanka Ćubela Fizičko lice Srnava 500,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Pero Ilić Fizičko lice Potočani 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Tomislav Ilić Fizičko lice Potočanski Lipik - Odžak 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Marina Lukač Fizičko lice Oštra Luka 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade Marijan Oršolić Marko Klaić Fizičko lice Donja Mahala 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 ministar finansija PK Mato Brašnić Ika Delić Fizičko lice Oštra Luka 700,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 ministar finansija PK Mato Brašnić Marko Filipović Fizičko lice Bok 700,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 ministar finansija PK Mato Brašnić Marinko Jurilj Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 ministar finansija PK Mato Brašnić Pero Mišković Fizičko lice Kostrč 500,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2011 Vlada PK Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja PK Institucija N/A 35.000,00 Završetak radova na vanjskom uređenju oko mrtvačnice na groblju "Karaula"
2011 Vlada PK Mara Delić Fizičko lice Oštra Luka 1.900,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Pejo Mikić Fizičko lice Matići 2.434,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Đuro Draganović Fizičko lice Matići 2.500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Ivo Lukač Fizičko lice Bazik 900,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 Vlada PK Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Proistekle iz rata Orašje 3.000,00 N/A
2011 Vlada PK Šahovski savez Herceg-Bosne Sport Novi Travnik 1.000,00 Pomoć za organizovanje 9. seniorskog pojedinačnog prvenstva u šahu
2011 Vlada PK Pavo Sičić Fizičko lice Posavska Mahala 1.500,00 Pomoć za poljoprivredu
2011 Vlada PK MZ Tolisa Institucija Tolisa 3.000,00 Za demobilisanog branioca
2011 Vlada PK Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Proistekle iz rata Kopanice 2.000,00 N/A
2011 Vlada PK HNK "Orašje - Omladinski pogon" Sport Orašje 10.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2011 Vlada PK "Veterinarska stanica" d.o.o. Institucija Orašje 10.636,54 Uplata poreza i doprinosa na plaće bivšim radnicima: Iliji Oršoliću, Peri Miškoviću i Smajilu Bešireviću
2011 Vlada PK OK "Napredak" Sport Odžak 10.000,00 Organizovanje božićnog turnira
2011 ministar finansija PK Mato Brašnić Željko Knežević Fizičko lice Oštra Luka 300,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2011 ministar finansija PK Mato Brašnić Pejo Delić Fizičko lice Oštra Luka 700,00 Pomoć za obrazovanje
2011 ministar finansija PK Mato Brašnić Snježana Baotić Fizičko lice Orašje 350,00 Pomoć za izdavanje knjige pjesama
2011 Vlada PK Osnovna škola "Braća Radić" Institucija Domaljevac 49.000,00 Završetak radova na školskoj sportskoj dvorani u Grebnicema
2011 Vlada PK Franjevački samostan u Tolisi Vjerska Tolisa 7.000,00 N/A
2011 Vlada PK Udruga proizvođača duhana "Virdžina i Berlej" NVO Oštra Luka 1.000,00 N/A
2011 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Božo Babijaš Fizičko lice Draganovac-Vrtovi 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Katica Oršolić Fizičko lice Tolisa 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2011 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Zoran Lujić Fizičko lice Odžak 700,00 Pomoć za poljoprivredu
2011 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Ivan Gudelj Fizičko lice Split 600,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2011 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Centar za kulturu Kultura Orašje 4.500,00 N/A
2011 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Anto Baotić Fizičko lice Bok 1.500,00 Pomoć za poljoprivredu
2011 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Marijana Tomašević Fizičko lice Vidovice 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2011 ministar finansija PK Mato Brašnić Mate Nedić Fizičko lice Tolisa 500,00 Pomoć za štampanje gramatičko-pravopisnog priručnika "Slovo o jeziku"
2011 ministar finansija PK Mato Brašnić Nenad Abramović Fizičko lice Domaljevac 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 Vlada PK Kantonalni odbor Saveza sindikata NVO N/A 2.000,00 N/A
2012 Vlada PK Dragica Jurić Fizičko lice Donja Mahala 3.519,80 Pomoć za dokup staža
2012 Vlada PK OK "Napredak" Sport Odžak 10.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2012 Vlada PK HNK "Orašje - Omladinski pogon" Sport Orašje 25.000,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2012 Vlada PK "Medicus" N/A N/A 2.000,00 Pomoć za odlazak studenata na Kongres u Holandiju
2012 Vlada PK Mirjana Živković Fizičko lice Ugljara 3.126,93 Dokup staža
2012 Vlada PK "Dom zdravlja" Orašje Institucija Orašje 20.000,00 Nabavka sanitetskog vozila
2012 Vlada PK Auto-moto klub "Posavac" Sport Orašje 1.500,00 Organizovanje 22. internacionalnih susreta motorista
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić MZ Oštra Luka Institucija Oštra Luka 250,00 N/A
2012 Vlada PK Zaklada "Terra Tolis" NVO Tolisa 5.000,00 Organizovanje tradicionalne kulturno-umjetničke i sportske manifestacije "Dani Tolise 2012"
2012 Vlada PK Crveni križ PK Institucija N/A 3.000,00 Obilježavanje "Dana dobrovoljnih davalaca krvi"
2012 Vlada PK Josip Pejić Fizičko lice Ugljara 1.083,00 Plaćanje obaveza po osnovu odrađenog radnog staža
2012 Vlada PK Janja Petrović Fizičko lice Kopanice 1.444,00 Plaćanje obaveza po osnovu odrađenog radnog staža
2012 Vlada PK Janja Vinković Fizičko lice Oštra Luka 2.526,00 Plaćanje obaveza po osnovu odrađenog radnog staža
2012 Vlada PK Ruža Draganović Fizičko lice Donja Mahala 3.127,00 Plaćanje obaveza po osnovu odrađenog radnog staža
2012 Vlada PK Franjo Mišković Fizičko lice Matići 4.206,00 Plaćanje obaveza po osnovu odrađenog radnog staža
2012 Vlada PK Siniša Jozić Vjerska Bok 2.000,00 Organizovanje mladomisničkog slavlja
2012 Vlada PK MZ Orašje Institucija Orašje 3.296,00 Uređenje prostora uz postojeću infrastrukturu
2012 Vlada PK Crveni križ PK Institucija N/A 2.000,00 Troškovi prijevoza roba iz Federalnih robnih rezervi
2012 Vlada PK MZ Matići Institucija Matići 4.150,00 N/A
2012 Vlada PK Marko Neretljak Vjerska Matići 2.000,00 Organizovanje mladomisničkog slavlja
2012 Vlada PK Kata Sejdić Fizičko lice Orašje 3.248,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 Vlada PK Pavo Klaić Fizičko lice Donja Mahala 700,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 Vlada PK Dragoslav Marković Fizičko lice Orašje 3.500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 Vlada PK Gospodarska komora PK Institucija N/A 3.500,00 Razvoj poduzetništva i obrta
2012 Vlada PK Radio "Orašje" Institucija Orašje 2.860,00 N/A
2012 Vlada PK Radio "Odžak" Institucija Odžak 1.740,00 N/A
2012 Vlada PK Radio "Preporod" Institucija Odžak 1.740,00 N/A
2012 Vlada PK Janja Petrović Fizičko lice N/A 2.887,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 Vlada PK MZ Donja Mahala Institucija Donja Mahala 644,00 Uređenje mrtvačnice na mjesnom groblju
2012 Vlada PK Centar za kulturu Kultura Odžak 5.416,00 N/A
2012 Vlada PK Filmsko-kazališna udruga "Lipa" Kultura Orašje 2.900,00 N/A
2012 Vlada PK HOK "Domaljevac" Sport Domaljevac 3.000,00 N/A
2012 Vlada PK HNK "Mladost" Sport Vidovice 1.000,00 N/A
2012 Vlada PK Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Institucija N/A 1.460,00 Nabavka opreme od "Mobil Media Centra"
2012 Vlada PK Udruga navijača "Dinama" Sport Bosanska Posavina 500,00 Organizovanje humanitarne fudbalske utakmice
2012 Vlada PK Župa "Blaženi Alojzije Stepinac" Vjerska Orašje 2.500,00 N/A
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Marina Lukač Fizičko lice Oštra Luka 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Luja Pejić Fizičko lice N/A 650,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Slađana Kljajić Fizičko lice Ugljara 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić NK "Dinamo" Sport Donja Mahala 500,00 N/A
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Antonela Benković Fizičko lice Ugljara 500,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Nikola Trogrlić Fizičko lice Donja Mahala 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Ivo Porobić Fizičko lice Ugljara 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Udruga građana "www.tolisa.info" NVO Tolisa 500,00 N/A
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Planinarsko društvo "Čičak" NVO Orašje 500,00 N/A
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Ruža Krištić Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za poljoprivredu
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Ivo Klaić Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Marko Miličić Fizičko lice Orašje 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Đuro Vlahović Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Manda Džoić Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Andrija Knežević Fizičko lice Vidovice 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Pero Filip Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Mato Vranjić Fizičko lice Odžak 500,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Ilija Ivančić Fizičko lice Novo Selo 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Senad Mrkonjić Fizičko lice Orašje 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Anto Mikić Fizičko lice Matići 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Ivan Vranić Fizičko lice Odžak 500,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Dijana Krištić Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za obrazovanje
2012 Vlada PK Ministarstvo unutrašnjih poslova PK Institucija N/A 15.000,00 Pomoć za nabavku namještaja i opreme
2012 Vlada PK Ivo Baotić Fizičko lice Donja Mahala 1.696,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 Vlada PK Jela Džojić Fizičko lice Donja Mahala 1.500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 Vlada PK Ambra Dominković Fizičko lice Tolisa 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 Vlada PK Udruga "Povratak" Srnava NVO Srnava 1.000,00 Završetak radova na mrtvačnici
2012 Vlada PK Kantonalni odbor Saveza sindikata Institucija N/A 2.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Gornja Dubica Institucija Gornja Dubica 1.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Zasavica Institucija Zasavica 500,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Prud Institucija Prud 1.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Domaljevac Institucija Domaljevac 2.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Vidovice Institucija Vidovice 1.500,00 N/A
2012 Vlada PK Ivo Marošević Fizičko lice Tolisa 3.007,00 Pomoć za regulisanje prava na penziju
2012 Vlada PK Pejo Marković Fizičko lice Bok 1.300,00 N/A
2012 Vlada PK Kantonalni sud Institucija Odžak 11.000,00 Osiguranje uslova za rad
2012 Vlada PK Moto-klub "Veterani - Posavina" Sport Orašje 3.000,00 Kupovina zemljišta za izgradnju kampa MKV-a
2012 Vlada PK MZ Donja Mahala Institucija Donja Mahala 1.500,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Tolisa Institucija Tolisa 3.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Jošava Institucija Jošava 1.000,00 N/A
2012 Vlada PK KUD "Kralj Tomislav" Kultura Tolisa 1.500,00 N/A
2012 Vlada PK Udruga Filmski festival "Dani hrvatskog filma" Kultura Orašje 10.000,00 N/A
2012 Vlada PK HNK "Orašje - Omladinski pogon" Sport Orašje 4.000,00 N/A
2012 Vlada PK Kuglački klub "Posavina" Sport Orašje 1.200,00 N/A
2012 Vlada PK OK "Domaljevac" Sport Domaljevac 4.000,00 N/A
2012 Vlada PK HNK "Mladost" Sport Gornja Dubica 2.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Matići Institucija Matići 4.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Bok Institucija Bok 4.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Odžak Institucija Odžak 500,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Vidovice Institucija Vidovice 3.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Kostrč Institucija Kostrč 2.800,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Potočani Institucija Potočani 2.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Gornji Svilaj Institucija Gornji Svilaj 4.000,00 N/A
2012 Vlada PK MO Vojskova Institucija Vojskova 3.000,00 N/A
2012 Vlada PK MO Gornja Dubica Institucija Gornja Dubica 3.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Vrbovac Institucija Vrbovac 2.000,00 N/A
2012 Vlada PK MO Ada Institucija Ada 1.500,00 N/A
2012 Vlada PK Taekwondo klub "Orašje" Sport Orašje 400,00 N/A
2012 Vlada PK Katica Oršolić Fizičko lice Tolisa 2.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 Vlada PK Udruga Filmski festival "Dani hrvatskog filma" NVO Orašje 5.000,00 N/A
2012 Vlada PK Kinološka udruga "Posavac - Orašje" NVO Matići 2.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Posavska Mahala Institucija Posavska Mahala 3.000,00 Uređenje doma
2012 Vlada PK MZ Novi Grad Institucija Novi Grad 1.500,00 Dovršetak doma
2012 Vlada PK MZ Donji Svilaj Institucija Donji Svilaj 3.000,00 Uređenje središta sela
2012 Vlada PK MZ Srnava Institucija Srnava 1.500,00 Uređenje središta sela
2012 Vlada PK MZ Bijele Bare Institucija Bijele Bare 1.500,00 Uvođenje sanitarnog čvora u domu
2012 Vlada PK MZ Odžak 3 Institucija Odžak 2.500,00 Igralište u Novom Naselju
2012 Vlada PK MZ Ada Institucija Ada 1.500,00 Uređenje okoliša škole
2012 Vlada PK MZ Zorice Institucija Zorice 1.500,00 Uređenje društvenog doma
2012 Vlada PK MZ Prud Institucija Prud 3.000,00 Uređenje svlačionice na igralištu
2012 Vlada PK MZ Osječak Institucija Osječak 2.000,00 Dovršetak crkve
2012 Vlada PK MZ Novo Selo Institucija Novo Selo 3.000,00 Grijanje u dvorani
2012 Vlada PK MZ Potočanski Lipik Institucija Potočanski Lipik 1.500,00 Uređenje okoliša crkve
2012 Vlada PK MZ Papučija Institucija Donja Dubica 1.000,00 Popravak krova na domu
2012 Vlada PK MZ Tolisa Institucija Tolisa 2.000,00 Isplata računa za cijevi
2012 Vlada PK MZ Vidovice Institucija Vidovice 1.500,00 Plaćanje dugova za radove na mjesnom groblju
2012 Vlada PK MZ Jenjić Institucija Jenjić 600,00 Obilježavanje godišnjice stradanja
2012 Vlada PK MZ Kopanice Institucija Kopanice 1.500,00 Uređenje doma, groblja i puteva
2012 Vlada PK MZ Oštra Luka Institucija Oštra Luka 3.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Domaljevac Institucija Domaljevac 2.500,00 Tekući troškovi ureda
2012 Vlada PK MZ Orašje Institucija Orašje 3.000,00 N/A
2012 Vlada PK MZ Ugljara Institucija Ugljara 2.000,00 Tekući troškovi ureda
2012 Vlada PK MZ Donja Mahala Institucija Donja Mahala 3.000,00 N/A
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Alen Brkić Fizičko lice Tolisa 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Udruga branitelja i veterana 104. HVO brigade "Posavske cobre" Proistekle iz rata N/A 300,00 N/A
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Udruga branitelja i veterana 106. oraške brigade Proistekle iz rata N/A 500,00 Sufinansiranje organizovanja tradicionalnog mimohoda
2012 Vlada PK Srednja škola "Fra Martin Nedić" Institucija Orašje 3.500,00 Kupovinu TV-prijemnika
2012 Vlada PK Vladimir Oršolić Fizičko lice Tolisa 2.000,00 N/A
2012 Vlada PK Vinko Dabić Fizičko lice Matići 1.680,00 N/A
2012 Vlada PK Zlatko Zlatarević Fizičko lice Ugljara 3.000,00 N/A
2012 Vlada PK Mara Zlatarević Fizičko lice Ugljara 2.804,00 N/A
2012 Vlada PK Pejo Delić Fizičko lice Oštra Luka 1.000,00 N/A
2012 Vlada PK Branko Špionjak Fizičko lice Grebnice 2.500,00 N/A
2012 Vlada PK Udruga voćara "Voćar" NVO Orašje 1.000,00 N/A
2012 Vlada PK Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Proistekle iz rata Odžak 4.000,00 N/A
2012 Vlada PK Župa "Blaženi Alojzije Stepinac" Vjerska Orašje 10.000,00 N/A
2012 Vlada PK Franjevački samostan u Tolisi Vjerska Tolisa 10.000,00 Za Muzej "Vrata Bosne"
2012 Vlada PK Župa "Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja" Vjerska Odžak 10.000,00 N/A
2012 Vlada PK Župa "Sv. Vida Mučenika" Vjerska Vidovice 5.000,00 N/A
2012 Vlada PK Župa "Imena Marijina" Vjerska Oštra Luka 10.000,00 N/A
2012 Vlada PK Župa "Imena Marijina" Vjerska Donji Svilaj 5.000,00 N/A
2012 Vlada PK Župa "Sv. Jakova Markijskog" Vjerska Grebnice 5.000,00 N/A
2012 Vlada PK Župa "Sv. Josipa" Vjerska Gornja Dubica 5.000,00 N/A
2012 Vlada PK Danijela Nedić Fizičko lice Tolisa 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2012 Vlada PK Velimir Pejičić Fizičko lice Matići 2.000,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Josip Živković Fizičko lice Kostrč 300,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Marko Džojić Fizičko lice Donja Mahala 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Udruga organizatora odbrane i veterana Domovinskog rata HVO-a "Veteran 92" Proistekle iz rata Bok 1.200,00 N/A
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Blaž Orkić Fizičko lice Matići 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Kruno Kopić Fizičko lice Oštra Luka 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 Vlada PK Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Proistekle iz rata Orašje 5.000,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Alen Ćošković Fizičko lice Grebnice 300,00 Pomoć za obrazovanje
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Ivo Udovičić Fizičko lice Oštra Luka 300,00 Pomoć za poljoprivredu
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Pavo Klaić Fizičko lice Donja Mahala 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Ivica Uletić Fizičko lice Oštra Luka 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Ivica Bernatović Fizičko lice Donja Mahala 250,00 N/A
2012 Vlada PK Marta Pejić Fizičko lice Oštra Luka 693,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Mato Opačka Fizičko lice Donji Višnjik 150,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Marin Zrakić Fizičko lice Osječak 500,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Rimokatolička župa "Blaženi Alojzije Stepinac" Vjerska Orašje 2.000,00 N/A
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Đuro Džijan Fizičko lice Orašje 300,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Katica Oršolić Fizičko lice Tolisa 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Pejo Delić Fizičko lice Oštra Luka 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Ivo Benković Fizičko lice Ugljara 300,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Marija Matanović Fizičko lice Odžak 500,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Mato Pejić Fizičko lice Matići 1.000,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Manda Baotić Fizičko lice Ugljara 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Andrija Knežević Fizičko lice Vidovice 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Anto Pejić Fizičko lice Tolisa 500,00 Pomoć za poljoprivredu
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Ivica Orkić Fizičko lice Matići 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Marko Vinković Fizičko lice Oštra Luka 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Manda Džoić Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Marko Miličić Fizičko lice Orašje 500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Ivo Klaić Fizičko lice Donja Mahala 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Pero Bernatović Fizičko lice Donja Mahala 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Danijela Peranović Fizičko lice Donja Mahala 300,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Joso Mišković Fizičko lice Matići 300,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Emina Bavrk Fizičko lice Odžak 300,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Tea Pejić Fizičko lice Donja Mahala 500,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Marija Martinović Fizičko lice Srnava 200,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Alen Ćošković Fizičko lice Grebnice 400,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Slađana Klajić Fizičko lice N/A 500,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Matijas Majić Fizičko lice Odžak 300,00 Pomoć za obrazovanje
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Mirko Matanović Fizičko lice Vidovice 400,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Kata Živković Fizičko lice N/A 200,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Marko Klaić Fizičko lice Donja Mahala 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 predsjednik Vlade PK Marijan Oršolić Perica Stanić Fizičko lice Osječak 300,00 Pomoć za obrazovanje
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić OŠ "Ruđer Bošković" Institucija Donja Mahala 250,00 Pomoć za obrazovanje
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Ruža Oršolić Fizičko lice Tolisa 300,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić OŠ "Orašje" Institucija Orašje 300,00 Plaćanje računa za ugovorene usluge
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić MZ Oštra Luka Institucija Oštra Luka 250,00 Plaćanje neplaniranih obaveza
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Ivo Pejičić Fizičko lice Matići 200,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Zlatko Matanović Fizičko lice Vidovice 250,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Mato Marić Fizičko lice Odžak 200,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Vinko Jazvić Fizičko lice Donja Dubica 200,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Jozo Brica Fizičko lice Posavska Mahala 200,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Slavko Pušeljić Fizičko lice Novo Selo 200,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić Pavo Stanić Fizičko lice Prud 200,00 Pomoć za branioce i stradale u ratu
2012 ministar finansija PK Mato Brašnić NK "Odžak 102" Sport Odžak 500,00 Pomoć za sportske aktivnosti
2012 Vlada PK Općina Orašje Institucija Orašje 50.000,00 Pomoć budžetu
2012 Vlada PK Udruga "Posavina bez mina" NVO Odžak 1.500,00 N/A
2012 Vlada PK Marta Pejić Fizičko lice Ugljara 2.767,00 Regulisanje prava na penziju
2012 Vlada PK Gospodarska komora PK Institucija Orašje 3.000,00 N/A
2012 Vlada PK Crveni križ PK Institucija N/A 3.000,00 Zdravstvena i socijalna pomoć
2013 Vlada PK Đuro Draganović Fizičko lice Matići 2.500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2013 Vlada PK Darko Mikičić Fizičko lice Oštra Luka 2.500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2013 Vlada PK Mirela Živković Fizičko lice Kostrč 2.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2013 Vlada PK Mato Arlović Fizičko lice Oštra Luka 2.500,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2013 Vlada PK Pejo Delić Fizičko lice Oštra Luka 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2013 Vlada PK Blaž Marković Fizičko lice Ugljara 1.483,00 Regulisanje prava na penziju
2013 Vlada PK Savez udruga poljoprivrednika PK Institucija N/A 2.000,00 N/A
2013 Vlada PK Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata "23. listopad" Proistekle iz rata Vidovice 1.700,00 N/A
2013 Vlada PK KUD "Kralj Tomislav" Kultura Tolisa 2.600,00 N/A
2013 Vlada PK Zerina Džaferović Fizičko lice Odžak 1.000,00 Pomoć za zdravstveno i socijalno ugrožene
2013 Vlada PK "Dom zdravlja" Orašje Institucija Orašje 20.000,00 Nabavka sanitetskih vozila za "Dom zdravlja" Orašje
2013 Vlada PK Gospodarska komora PK Institucija Orašje 5.000,00 N/A
2013 Vlada PK Anka Oršolić Fizičko lice Tolisa 2.500,00 Dokup radnog staža
2013 Vlada PK Crveni križ PK Institucija N/A 2.500,00 Obilježavanje "Dana dobrovoljnih davalaca krvi"
2013 ministar finansija PK Mato Brašnić Udruga "Studio neovisne produkcije" NVO Tolisa 200,00 N/A
2013 ministar finansija PK Mato Brašnić MZ Oštra Luka Institucija Oštra Luka 700,00 Troškovi proslave pokladnih i prvomajskih dana