Baza podataka o trošenju tekuće budžetske rezerve

Državna, entitetske i kantonalne vlade su od 2010. godine podijelile skoro 97 miliona KM iz tekućih budžetskih rezervi.

Ovaj novac je namijenjen za hitne i neplanirane troškove, a ministri su ga dijelili i pojedincima, firmama i institucijama koje se već finansiraju iz budžeta.

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva su pregledali izvještaje o izvršenjima državnog, entitetskih i kantonalnih budžeta, službene novine i revizorske izvještaje od početka 2010. do oktobra 2013. godine.

Svi pronađeni podaci o trošenju budžetskih rezervi objedinjeni su u ovoj bazi podataka.