BiH pred ispitom transparentnosti

09.06.2014
Print Friendly

BiH je jedina zemlja u regionu koja nije pokrenula proces pristupanja globalnoj inicijativi za transparentnost “Partnerstvo za otvorenu vlast“.

U Sarajevu je održana konferencija inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast“. (Foto: CIN)

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo

Bosna i Hercegovina (BiH) još uvijek nije članica „Partnerstva za otvorenu vlast“, globalne inicijative za transparentniju javnu upravu. Za sada postoji samo deklarativna saglasnost državne vlade da se pristupi ovoj inicijativi.

“Partnerstvo za otvorenu vlast” pokrenuto je 2011. godine na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Za sada su 64 države postale članice, a broj novih je u porastu svake godine. BiH, kao jedina država u regionu, nije članica Partnerstva.

Da bi država postala članicom, mora prihvatiti Deklaraciju o otvorenoj vlasti, donijeti nacionalni akcioni plan te se obavezati na nezavisno izvještavanje o napretku u provedbi mjera akcionog plana.

”Morate znati da smo mi mlada demokratija i da mnogi građani nisu zainteresirani za mnoge dijelove funkcioniranja vlasti”, rekao je Marinko Čavara, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, na današnjoj konferenciji održanoj u Sarajevu.

“Potpisivanjem ove inicijative naša zemlja će ući u krug zemalja koje poštuju pravo građana na informacije i koje su otvorene za konsultacije sa građanima u procesu donošenja javnih politika”, izjavila je novinarima CIN-a Dobrila Govedarica, izvršna direktorica Fonda otvoreno društvo BiH.

Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj prije nekoliko dana podržalo ovu inicijativu i zadužilo Ministarstvo pravde BiH da poduzme potrebne aktivnosti za pristupanje inicijativi.

Maja Branković iz Transparency International BiH je izjavila da je BiH jedina zemlja u regionu koja još uvijek nije potpisala ovu inicijativu. “ Nadam se da neće sve ostati na deklarativnoj podršci”, kaže Branković.

Današnja konferencija o partnerstvu za otvorenu vlast okupila je predstavnike: vlasti, javnih institucija, civilnog društva, medija i međunarodne zajednice u BiH. Organizatori današnje konferencije su: Transparency International BiH, Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja „Analitika“ i Centar za istraživačko novinarstvo – u partnerstvu sa Fondom otvoreno društvo BiH.

Objavljeno 09. 6. 2014.

Print Friendly
Preuzimanje sadržaja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) dozvoljeno je uz obavezno navođenje izvora i povezivanje na www.cin.ba.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Označena polja je obavezno popuniti.

Bijeli hljeb

Energopotencijal u BiH

Javne nabavke