Baza zaštićenih područja

 

Zaštićeno područje je geografski prostor koji se zbog svojih prirodnih, bioloških, kulturnih ili historijskih vrijednosti stavlja pod zaštitu države da bi se očuvao i zakonom zaštitio od različitih utjecaja i propadanja. U Bosni i Hercegovini (BiH) je zaštićeno 39 područja − 27 u Republici Srpskoj, 12 u Federaciji BiH dok u Brčko distriktu do sada nije stavljeno pod zaštitu nijedno područje. Osim toga, u BiH su tri područja zaštićena međunarodnom Ramsarskom konvencijom o vlažnim staništima. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su prikupili podatke o ovim područjima i objedinili ih u bazi podataka. U bazi, uz osnovne podatke o svakom od njih, možete pronaći i njihove specifičnosti, dozvoljene i zabranjene aktivnosti na tom prostoru, akte o proglašenju te fotografije zaštićenih područja.

 

 
Resize the map
41 Result(s)
Default
  Detaljna pretraga
  Kategorije
  Loading

  Zaštićenim područjem je prvobitno proglašena u vrijeme SRBiH 1969. godine, a kasnije Ramsarskom konvencijom 2007. godine…

  Osim što je najveće močvarno područje u BiH, najveće je periodično plavljeno krško polje na svijetu. Ovaj prirodni vodeni rezervoar, kao i močvarna vegetacija, boravište su velikog broja riba i vodenih ptica (bukavac i eja livadarka, ždralovi i druge ptice selice) te predatora (orao kliktaš i orao zmijar). Močvare na sjeveru Livanjskog polja su dom za najveću rasprostranjenost ptice kosac u jugoistočnoj Evropi.…

  Posebnu vrijednost čine endemo-reliktne šume munike i ilirske bukove šume. Registrovano je prisustvo brojnih vrsta ptica, autohtonih i alohtonih vrsta ihtiofaune, vodozemaca, gmizavaca i sisara.…

  Biološke vrijednosti Rezervata su prašume: bukve, jele, javora, brijesta i smrče. Fauna Rezervata nije dovoljno istražena, a od značajnih vrsta izdvajaju se trajno zaštićene vrste: hermelin i vjeverica, koka velikog tetrijeba, koka lještarka, jastreb, soko i ris (povremeno). …

  Biološka vrijednost Rezervata je zajednica bukve i jele sa smrčom - 82% površine, dok ostatak čini zajednica subalpske bukove šume. …