Baza zaštićenih područja

 

Zaštićeno područje je geografski prostor koji se zbog svojih prirodnih, bioloških, kulturnih ili historijskih vrijednosti stavlja pod zaštitu države da bi se očuvao i zakonom zaštitio od različitih utjecaja i propadanja. U Bosni i Hercegovini (BiH) je zaštićeno 39 područja − 27 u Republici Srpskoj, 12 u Federaciji BiH dok u Brčko distriktu do sada nije stavljeno pod zaštitu nijedno područje. Osim toga, u BiH su tri područja zaštićena međunarodnom Ramsarskom konvencijom o vlažnim staništima. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su prikupili podatke o ovim područjima i objedinili ih u bazi podataka. U bazi, uz osnovne podatke o svakom od njih, možete pronaći i njihove specifičnosti, dozvoljene i zabranjene aktivnosti na tom prostoru, akte o proglašenju te fotografije zaštićenih područja.

 

 
Resize the map
41 Result(s)
Default
  Detaljna pretraga
  Kategorije
  Loading

  Pećina se nalazi na brdu Doli i udaljena je šest kilometara od Trebinja. Odlukom Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti Sarajeva bila je zaštićena od 1957. godine pod imenom „Pećina u Dolama“. Sastoji se iz jednog prostranog kanala koji je na nekoliko mjesta ispresijecan masivnim pećinskim nakitom i završava se prostranom dvoranom. Rašireno je vjerovanje da je u ovoj pećini boravio Sv. Pavle pa su joj ljudi poklanjali izuzetnu pažnju, vodeći računa da ostane neoskrnavljena. Posebno je značajna kao jedini speleološki objekat Republike Srpske koji se povremeno koristi kao podzemni sakralni objekat.…

  „Girska pećina“ je smještena na sjeveroistočnim padinama planine Ozren. Predstavlja hidrološki aktivnu pećinu izvorskog tipa sa prostranim glavnim kanalom i tri sporedna kanala dužine 1.300 metara. Osnovna vrijednost Pećine je u bogatom pećinskom nakitu koji je ostao očuvan u izvornom obliku. Kanal je ispunjen i: salivima, koraljnim nakitom, stalaktitima i draperjem. Sporedni kanali su također bogati pećinskim nakitom koji je na pojedinim mjestima toliko razvijen da pregrađuje kanale.…

  Pećina „Ledenjača“ u Miljevini je značajna prvenstveno zbog arheološke vrijednosti. Prostor je nekadašnjeg boravka prahistorijskih ljudi i jedna je od pećina u RS-u kod kojih postoje prahistorijski crteži ispred ulaza. Procjenjuje se da gravirani crteži potječu iz bronzanog doba. Crteži, koji su smješteni na sjevernoj i južnoj strani ulaza, rađeni su na dva načina: graviranjem linija i punktiranjem grupa sitnih tačkica. Postoje različita tumačenja crteža − od onih da su u pitanju falusi, vrste primitivnih alatki ili krajnje pojednostavljeni ljudi.…

  Ukupnom dužinom 2.800 metara „Velika pećina“ je jedna od najdužih pećina. Nalazi se između Bileće i Berkovića. U istom speleološkom sistemu nalazi se i Jama „Zvonuša“. Pećina se sastoji od velikih prostranih kanala koje odvajaju dva suženja. Veća koncentracija pećinskog nakita zabilježena je u najvećoj i najvišoj dvorani „E“ gdje su formirane bigrene kade bizarnih formi i interesantnih oblika. „Velika pećina“ je hidrološki aktivna − ima dva jezera koja su staništa riba gaovica.…

  Pećina „Kuk“ je smještena u klisuri rijeke Bistrice, između Kalinovika i Foče. Sastoji se od nekoliko kanala, razvijenih u dva nivoa, ukupne dužine 688 metara. Krase je razne forme pećinskog nakita: stalaktiti, stalagmiti, salivi, pećinski stubovi. Predstavlja izuzetno značajan paleontološki lokalitet. U njoj su pronađeni ostaci kostiju pećinskog medvjeda čija se starost procjenjuje između 36.000 i 40.000 godina. To su najstariji ostaci pećinskog medvjeda na prostoru Bosne i Hercegovine.…

  Stablo oraha koje se nalazi u Novoj Topoli zaštićeno je pod nazivom Spomenik prirode „Lijevčanski knez“. Izdvaja se svojim dimenzijama, obimom od 637 cm, starošću i vitalnošću te se kao takvo ubraja u red jedinstvenih stabala u Republici Srpskoj. Nakon „Žute bukve“ u Kotor Varoši orah je drugi dendrološki spomenik prirode koji je zaštićen u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode.…

  Jezero je smješteno na planini Vranici. Obuhvata prostor između rijeke Vrbasa i dolina rijeke Bosne i njenih pritoka Bistrice i Fojničke rijeke. U granicama Spomenika prirode utvrđene su tri zaštićene zone. Na ovom prostoru nalazi se veliki broj biljnih vrsta koje pripadaju kategorijama rijetkih, osjetljivih i ugroženih, a visok je procenat i endemičnih vrsta. Ovo područje je stanište endemske podvrste alpskog tritona. Od morfoloških raznolikosti mogu se izdvojiti vrhovi: Debelo brdo, Glavica, Ćoso, Tikva, Treskavica, Zelena gromila, Stražica, Runjvica, Vratolom i Krstac.…

  U okviru Spomenika prirode utvrđene su dvije zaštićene zone: prva zaštićena zona obuhvata skoro 82% ukupne površine i nalazi se na području općine Zavidovići, a u drugu zaštićenu zonu spada preostali dio koji se nalazi na području općine Kakanj. Osnovne vrijednosti „Tajana“ čine: kanjoni Mašice, Suhe i Duboke Tajašnice, speleološki objekti jame „Atom“ i  „Javor“, Omladinska jama i „Lukina pećina“, jezero na Mašici, Mašička stijena, kameni mostovi sa pećinama, paleontološki lokaliteti, arheološki lokaliteti, izron Suhe, šume i geološka raznolikost te endemske biljke i životinje.…

  „Vjetrenica“ je nastala utjecajem vodenih tokova različitih smjerova, ali i svih drugih procesa koji utječu na razvoj speleoloških objekata, a najvažniji od njih su korozija, erozija i urušavanje. Obilježje „Vjetrenice“ je pojava snažnog vjetra na ulazu. Zapravo, radi se o strujanju zraka kojim se nastoje izjednačiti stalna unutrašnja i promjenjiva vanjska temperatura zraka. U „Vjetrenici“ živi bogati spiljski svijet u kojem je zabilježeno gotovo 200 različitih životinjskih vrsta. Najnovijim istraživanjima utvrđeni su arheološki nalazi u spilji - komad keramike i koštana igla. „Vjetrenica“ je i prirodno stanište endemske vrste čovječije ribice.…

  U ovom zaštićenom području utvrđene su dvije zone − prva zona obuhvata izvore rijeke Bosne i njihovu okolinu, a drugu zonu čini prostor slivnog područja izvora u podnožju Igmana. Osnovne vrijednosti ovog spomenika prirode čine: vrela Bosne, rijeka Bosna od izvora do Plandišta, Velika aleja, parkovski prostor oko Banje „Ilidža“, parkovski prostor „Stojčevac“, vrelo Stojčevac, vrela Borin I i II, podzemne termalne i termo-mineralne vode Ilidže, podzemne hladne vode Sarajevskog polja, arheološko nalazište i nekropola u selu Vrutci, Rimski most na Plandištu, austrougarske vile u Velikoj aleji te raznolikost biljnog i životinjskog svijeta.…

  „Pećina pod lipom“ se nalazi u blizini sela Kadića Brdo i značajna je kao arheološki lokalitet. Paleolitski gravirani crteži na ulazu u Pećinu su, prema dostupnim podacima, najstariji na prostoru Bosne i Hercegovine.…

  Osnovne vrijednosti zaštićene zone su: vodopad Skakavac, kanjon Sušice, Perački potok, potok Jasikovac, potok Lješnica, Miljevički potok, Seinovački potok, vrela ispod Bukovika, vrela ispod Vranjske stijene te vrela ispod Stublina.…