Javni poziv za privatnika Talirevića

Na tendere za usluge patohistologije u Sarajevu mogle su se javiti isključivo privatne firme, a samo je jedna imala dozvolu za tu vrstu analiza.

Istraživačke Priče

Sjecanja